Přejít na obsah
Home | Aktuality

Aktuality

Aktivity a novinky od firmy Felbermayr

77 Záznamy | 8 Stránky

10.11.2012 |  S účinností k 9. listopadu se společnost Felbermayr stala členem sítě pro nasazení v oblastech Horního Rakouska zasažených katastrofami. Tato síť založená před dvěma lety vojenským velitelstvím Horního Rakouska tak má již šest partnerských firem. ...

10.10.2012 |  Dceřiná firma koncernu Felbermayr Reinhold Meister, která je zaměřená na vodní stavby, pracuje od července na opatřeních pro zajištění břehů podél kanálu Sulina v Rumunsku. Stavba se nachází uprostřed dunajské delty a leží zhruba 25 km od ústí ...

18.07.2012 |  V březnu 2012 získala společnost Felbermayr segmenty pro vodní stavby a stavby kanálů a také dílčí segmenty pro stavbu skládek a průzkum a likvidaci bojových prostředků od skupiny Reinhold Meister se sídlem v Hengersbergu u Deggendorfu, která se ...

22.11.2011 |  Jako zástupce společnosti Felbermayr převzal ředitel Wolfgang Schellerer začátkem října certifikát na Univerzitě Johanna Keplera v Linci.

30.06.2010 |  Celoevropská expanze skupiny Felbermayr vedla k nutnosti rozšířit vedení a rozdělit jednotlivé oblasti odpovědnosti. Vznikem řídicí společnosti Felbermayr Transport- und Hebetechnik Geschäftsführungs GmbH byl také rozený Bavor Christoph Nüßler ...

02.11.2009 |  Nikoli až od podpisu tzv. „Letter of Intent“ je jasné: Felbermayr a Rail Cargo Austria mají mnoho společného a výborně se doplňují, a to jak ve smyslu samotných aktivit, tak i v geografické oblasti, pokud jde o země, ve kterých tyto firmy působí. ...

02.11.2009 |  Společnost Felbermayr rozšířila na začátku roku své vedení. Peter Stöttinger, který dosud působil jako prokurista ve společnosti Felbermayr Transport- und Hebetechnik, obdržel další kompetence. Ve své nové funkci se bude společně se zakladatelem ...

20.06.2009 |  Během slavnosti „Pegasus-Gala“ jsou každoročně vyhlašovány a oceňovány nejlepší firmy. Soutěž vyhlašovaná deníkem Oberösterreichische Nachrichten se letos konala již pošestnácté. Společnost Felbermayr se v tomto roce umístila na 1. místě – ...

29.06.2008 |  Rostoucí ceny energií a nedostatek surovin nás nutí ke změně uvažování při zacházení se zdroji. Kromě nejmoderněji vybaveného strojového parku plní segment přepravy a zvedací techniky i stavební segment společnosti Felbermayr své úkoly také v ...

29.02.2008 |  Od roku 1995 je společnost Felbermayr certifikována podle „ISO“, a řídí se tak mezinárodně standardizovanými pravidly pro dodržení požadavků na kvalitu. Kromě toho jsou na Felbermayr implementovány také mezinárodně uznávané bezpečnostní standardy ...

77 Záznamy | 8 Stránky
Dělit
© Felbermayr Holding GmbH · Machstraße 7 · A-4600 Wels · www.felbermayr.cc
18.04.2019