„Dokončení“ vodní cestou Slider

„Dokončení“ vodní cestou

 

29. listopadu 2021 | Markus Lackner

V Polici se v současné době staví gigantický závod na propylen. Aktuálně se jedná o největší investiční projekt v Polsku. Zakázku na „závěrečné přiblížení“ jednotlivých komponentů o hmotnosti až 900 tun převzala v rámci globální logistiky transportu Best Logistics, dceřiná firma společnosti Felbermayr. V říjnu, zhruba po dvanácti měsících, se podařilo zakázku dokončit.

Andreas Häfner, spoluzakladatel a jednatel společnosti Best Logistics, vzpomíná, že společnost Felbermayr se tímto velkým projektem zabývala zhruba šest let. V té době se jednalo o přípravu studie proveditelnosti pro takový závod v Polici.

Poté, co tato studie dospěla k pozitivnímu závěru, obdržela zakázku na dodání a zřízení závodu korejská společnost Hyundai Engineering Company. Úkolu zorganizovat dopravní řetězec až do přístavu vlastněného chemickou společností Azoty Police se ujal logistický podniky Deugro rovněž se sídlem v Koreji. Dopravou po 35 km dlouhé trase z polských námořních přístavů Štětín, Svinoústí a Police byla pověřena Best Logistics, dceřiná firma společnosti Felbermayr.

Bylo to bezmála konsekventní rozhodnutí, protože společnost Best Logistics se sídlem ve Štětíně, založená v roce 2000, se ve svých počátcích specializovala na velké a těžké přepravy po vodních cestách uvnitř Polska. A v tomto případě nebyla přeprava velkých komponentů po silnici možná. Zakázka však představovala pro nyní dvacetiletou úspěšnou společnost zvláštní výzvu – a zároveň byla pro Best Logistics největší jednotlivou zakázkou v její historii.

„Přístav v Polici vlastněný závodem má hloubku pouhých 3,50 metru a je právě tak velký, aby vyhověl požadavkům na připlutí lodí s velkými komponenty. Aby v Polici mohl přistát např. 95 metrů dlouhý a 900 tun těžkou destilační věž, pronajali jsme si ve Finsku speciální pontonovou RORO loď (z angl. Roll on, Roll off),“ popisuje jednu z výzev Andreas Häfner.

Od října 2020 muselo být, zejména ve Štětíně, ale také ve Svinoústí a samotné Polici, vyloženo celkem 26 těžkých nákladních námořních lodí s přibližně 19 000 tunami nákladu. To bylo možné provést pouze palubními jeřáby lodí na přepravu těžkého nákladu. Komponenty linky byly přeloženy na speciální RORO lodě, pontony a vnitrozemské lodě. „Během této zakázky nebylo naším úkolem jenom zajistit přepravní prostor od přístavů do továrního přístavu. Byli jsme také zodpovědní za příslušné přípravy a za „lashing“ – tedy za zajištění nákladu,“ říká Andreas Häfner.

V továrním přístavu společnosti Azoty Police byly nakonec „lehčí“ komponenty vyloženy pomocí jeřábů a těžké komponenty v rámci procesu lodní přepravy RORO a následně přepraveny na těžkotonážních nákladní jednotkách až na příslušná montážní místa. A v říjnu 2021, právě po roce, převzala společnost Best Logistics v přístavu Štětín poslední komponenty pro projekt „EGAT Police“: Chladicí komora o hmotnosti 200 tun byla pomocí palubního jeřábu lodi na přepravu těžkého nákladu přeložena na ponton, který ji poté dopravil do továrního přístavu Azoty Police.

Novostavba velkokapacitního závodu na výrobu polypropylenu má být uvedena do provozu již v příštím roce.