Převzetí Dorn Lift Slider

Dorn Lift se připojí k mezinárodnímu holdingu Felbermayr

 

18. dubna 2023

Společnost Dorn Lift se dnem 1. května 2023 připojí ke společnosti Felbermayr z Welsu - mezinárodnímu podniku činnému v oblasti přepravní a zvedací techniky a rovněž stavebnímu podniku – s předpokladem, že Spolkový úřad pro hospodářskou soutěž bude souhlasit s kompletním převzetím firmy Dorn Lift holdingem Felbermayr. Původně rodinný podnik Dorn, založený v roce 1973, se sídlem v Lauterachu, se tím stane součástí větší servisní sítě a bude tak moci nabízet rozšířený sortiment a také příslušné know-how.

Aby bylo možné lépe využívat synergických efektů a tržních potenciálů, začlení se vorarlberský obchodník a pronajímatel pracovních plošin Dorn Lift GmbH dnem 1. května 2023 100procentně do holdingu mezinárodně působícího rodinného podniku Felbermayr z Welsu – za předpokladu, že kartelový úřad toto spojení schválí. Pro 24 zaměstnanců firmy Dorn Lift zůstává vše při starém. Jako výhoda se ukazují dodatečné možnosti rozvoje a vzájemná výměna znalostí. Pro zákazníky a zákaznice či obchodní partnery a partnerky, kterými jsou převážně živnostenské provozovny, se prozatím nic nemění. Zachován zůstane název firmy Dorn Lift a sídlo v Lauterachu.

Budování produktového portfolia a podílů na trhu

Společnosti Dorn Lift a Felbermayr mají již léta úspěšný obchodní vztah: Spolupracují na pronájmu pracovních plošin, společnost Felbermayr navíc od Dorn Lift kupuje stroje – rodinný podnik z Lauterachu je totiž generálním dovozcem pásových pracovních plošin Hinowa do Rakouska a Německa a také pracovních plošin Multitel do Rakouska. „Dorn Lift je pro společnost Felbermayr významným spojencem: V důsledku převzetí můžeme více než zdvojnásobit objem smluv na pronájem plošin ve Vorarlbersku. Stejně tak je pro nás maximálně zajímavý i segment obchodu s pracovními plošinami. Zde vidíme velmi mnoho synergií a možností, speciálně z důvodu husté sítě poboček skupiny Felbermayr,“ rozplétá motivy nákupu firmy Horst Felbermayr, jednatel skupiny Felbermayr. Užší spolupráce podmíněná převzetím přinese další výhody i firmě Dorn Lift: „Naši zákazníci a zákaznice se mohou díky tomuto kroku dostat k širšímu sortimentu plošin, vysokozdvižných vozíků a jeřábů. Rozšíříme naši servisní síť a spojíme naše znalosti,“ říká Evelyn Dornová, jednatelka firmy Dorn Lift.

Rozvoj technických služeb v Německu, Rakousku a Švýcarsku

Ke skupině Felbermayr patří nyní 26 dceřiných společností po celé Evropě. Převzetím se rozšíří servisní síť Dorn Lift. Z toho mohou profitovat zejména pracovníci a pracovnice zajišťování technických služeb, neboť vorarlberský podnik nabízí technický servis prodávaných pracovních plošin Multitel na podvozcích nákladních vozidel a pásových pracovních plošin Hinowa i nad rámec regionu samotného. „Využijeme sítě, našeho společného know-how a zkušeností. Proto jsme přesvědčeni o tom, že tento krok může být pro naše zákazníky pouze přínosem. Můžeme teď obchodovat ještě flexibilněji a rychleji,“ podtrhává tento fakt jednatel Alexander Dorn. Obchodní sekce pronájmu pracovních plošin a vysokozdvižných vozíků a rovněž technických služeb se začlení do společnosti Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG. Segment obchodu s pracovními plošinami, ve kterém Dorn Lift úspěšně působí již 50 let, zůstává v Dorn Lift GmbH a bude také veden pod tímto názvem.

Integrační proces s profesionálním doprovodem

Velkým záměrem rodin Dornových a Felbermayrových je konstruktivní integrace jednotlivých týmů do nové skupiny. Evelyn a Alexander Dornovi budou na tento proces intenzivně dohlížet: „Skupina Felbermayr má mnoho zkušeností s takovými procesy a disponuje zaměstnanci a zaměstnankyněmi, kteří převzetí profesionálně zabezpečí. Promyšlená spojení mohou podpořit firemní úspěch – to společnost Felbermayr přesvědčivě prokázala i v minulých letech. K tomu se velmi rádi připojíme,“ zdůrazňuje Alexander Dorn. Alexander a Evelyn Dornovi doprovodí tento proces společně s jednatelem vorarlberské součásti Felbermayr Transport- und Hebetechnik, panem Christophem Nüßlerem a v budoucnu se budou zabývat speciálně obchodem s novými i použitými pracovními plošinami. 

Základem úspěchu jsou zaměstnanci

Zaměstnanci i zaměstnankyně mají jak u Dorn Lift, tak také u Felbermayru vysoký status. Dokládají to průběžné investice do jejich vzdělávání i dalšího zvyšování kvalifikace: „Kompetence a odborné znalosti našich lidí jsou trumfy, na které sázíme i do budoucna. Proto se budeme dále špičkově vzdělávat a k tomu se učit i navzájem. V budoucnu budeme totiž moci využívat možností dalšího vzdělávání a rozvoje aplikovaných ve skupině Felbermayr,“ vysvětluje Evelyn Dornová. Kvalifikovaní zaměstnanci a zaměstnankyně budou zařazováni do různých oblastí a rozšíří týmy.


Fakta o „Dorn Lift GmbH“

Obchodní oblast: Obchod, pronájem a technický servis pracovních plošin
Rok založení: 1973 (malířská provozovna), resp. 1995
Majitelé/majitelky: Před převzetím: Alexander Dorn, jednatel (75 %), Anneliese Dorn (25 %)
Pobočka: Lauterach (Vbg.), Unterer Schützenweg 2
Jednatel/jednatelka: Alexander Dorn, Evelyn Dorn
Obrat:

Dorn Lift: 15 mil. EUR (2022), Skupina Felbermayr: 552 mil. EUR (2021)

Zaměstnanci 2023: Dorn Lift: 24 (Rakousko), Skupina Felbermayr: více než 3000 (Evropa)


Zdroj obrázků: Dorn Lift / Studio Fasching, zveřejnění zdarma

Další informace:
Dorn Lift GmbH, Evelyn und Alexander Dorn, Tel.: +43 5574 73688, office@­dornlift.comwww.dornlift.com

Kontakt pro tisk:
ikp Vorarlberg GmbH, Wanda Mikulec-Schwarz, Tel.: +43 5572 398811-17, wanda.schwarz@­ikp.atwww.ikp.at