Felbermayr slaví 80 let Slider

Felbermayr slaví 80 let

 

10. října 2022 | Markus Lackner

Rodinný podnik z Welsu, vybudovaný v rámci pouhých tří generací, se stal mezinárodně významnou firmou v oblasti těžké přepravy a pokud jde o stavebnictví, prodělal razantní vývoj i za hranicemi země. Ve čtvrtek oslavila firma společně s asi 500 hosty 80. výročí svého trvání, společně s tím proběhla i velkolepá oslava otevření nové firemní centrály ve Wels-Oberthanu, která byla dobudována v červnu 2021.

Ve velké hale pro přestavby o rozloze okolo 2000 čtverečních metrů obvykle probíhá sestavování vozidel pro přepravu průmyslových komponent těžkých mnoho stovek tun. Proto v obrazném slova smyslu poskytla opravdu velkolepý prostor pro oslavu firemního jubilea.

Šéf firmy Horst Felbermayr vede rodinný podnik ve třetí generaci, převzal ho od otce a tak mohl už jako dítě sledovat jeho růst a utvářet ho již před mnoha lety společně se svým otcem: „Mám v sobě tu správnou DNA – žijeme dále tím, co vybudovali moji rodiče,“ říká dnes 51letý CEO holdingu Felbermayr, který holding vede společně se svou ženou Andreou a Alfredem Feldbauerem ve funkci obchodního jednatele a je řádně pyšný na výkony svých zaměstnanců: „Abychom dosáhli při těchto velkých úkolech a razantním vývoji mistrovství, musí se naši zaměstnanci opírat o velké výzvy.“ Jedině tímto způsobem lze podle názoru podnikatele pokračovat v úspěšné cestě.

Šéfka Andrea Felbermayr zodpovídá navíc za legislativu a bilanci personálních agend: „Doba je náročná, jen v Rakousku máme v současnosti více než 100 neobsazených pozic.“ Díky četným opatřením jako je například hlídání dětí a atraktivní další vzdělávání a rovněž všeobecné zatraktivnění pracovních míst se ale potýká se všemi výzvami optimálním způsobem.

Kolega Feldbauer zase vidí jako velkou výzvu to, že je nutné nechat organizaci „růst společně“ s okolním růstem. „Neustále máme na zřeteli to, abychom organizaci příliš „nepřetahovali“, to ale vyžaduje navíc k efektivnímu osobnímu rozvoji také průběžnou digitalizaci, abychom nastavili procesy efektivně.“ Podstata je podle Feldbauera také v tom, aby rozdíly jednotlivých firemních jednotek byly chápány jako silné stránky. „To přináší diverzitu a podporuje prosperující rozvoj,“ je přesvědčen náš 60letý kolega.    

Obchodní divizi Přepravní a zvedací techniky vedou tři vrcholoví pracovníci - Wolfgang Schellerer, Peter Stöttinger a Christoph Nüssler. Odpovědnost za obchodní sekci Stavba pak nese Stefan Hielle jako technický jednatel a Dietmar Rosenberger za obchodní záležitosti.

Velikost díky trimodální přepravě

Kolega Schellerer je nyní u společnosti Felbermayr déle než 40 let a společně se seniorním šéfem, který nás opustil v roce 2020, a za pomoci okolo 100 zaměstnanců na počátku utvářel podstatu divize těžké přepravy: „Vizi tří způsobů dopravy jsme měli již na konci 80. let“, říká Schellerer. Tu jsme pak skvěle rozvinuli převzetím kolejové přepravní cesty v roce 1994 a dále pak koupí přístavu pro těžkou přepravu od bývalé firmy Vöest v roce 1996. „Naše zákazníky tak dnes můžeme obsluhovat s aktuální přiměřenou udržitelností“, argumentuje dále Schellerer s poukazem na ekologické způsoby přepravy po vodě a kolejích. 

Do nabídky stejně tak patří pronájem téměř 530 jeřábů Felbermayr po celé Evropě a rovněž tak mezinárodně orientovaný pronájem pracovních plošin s asi 3800 pracovními plošinami a vysokozdvižnými vozíky. K tomu se počítají i těžké montáže a instalace. „Takto jsme schopni přemisťovat celé výrobní linky“, dodává Schellerer a dokládá to argumenty s odkazem na technické know-how v oblasti hydrauliky a elektroinstalací.

Jedinečný rozsah služeb pro stavebnictví

„O naší kompetenci v oblasti výškových a průmyslových staveb i staveb elektráren se lze přesvědčit na projektech jakými jsou naše firemní centrála nebo blízká elektrárna Traunleithen“, informoval kolega Hielle hosty. Stavební hodnotu firmy Felbermayr vidí Hielle ovšem přednostně v jedinečném rozsahu služeb: „Navíc k obecným stavebním službám ve výškových i inženýrských stavbách jsme silní především v oblasti lehkých vysokoalpských speciálních inženýrských staveb a rovněž - díky bavorské firmě Hagn - také v oblasti ekologických technologií. Ty rozvíjíme například řešeními pro sanace kanálů a při stavbě skládek. 

Rozhodujícím faktorem jsou ale také vodní stavby, k tomu Hielle říká: „S nabytím bavorské firmy Domarin realizující vodní stavby a stavbu lodí jsme se stali opravdu velkým hráčem ve vodních stavbách.“ Svůj speciální význam navíc mají také lokální firmy West-Asphalt a Danner Landschaftsbau se svými řemeslnými dlažbami. V oblasti životního prostředí a zdrojů máme k tomu v našem portfoliu recyklaci stavebních materiálů i renovaci štěrků a kameninové drti.

Cena „Goldenes Ehrenzeichen“ pro Giselu Felbermayr

Jako zvláštní uznání za služby pro spolkovou zemi Horního Rakouska a za sociální angažmá předal zemský hejtman Thomas Stelzer naší seniorní šéfce cenu „Zlaté čestné vyznamenání“ země Horního Rakouska. Podle jeho názoru se od firmy Felbermayr lze spoustu věcí učit, protože ta nezůstává stranou a novou firemní centrálu firmy lze tak považovat za symbol, který dělá firmu firmou. „Velký respekt si zaslouží skutečnost, že tato mezinárodní firemní skupina je stále vedena jako rodinný podnik“, tolik dodal Stelzer, navíc by si prý země Horní Rakousko mohla brát příklad z jejího „pohledu do budoucna“.

Starosta Welsu Andreas Rabl ocenil i kvalitu rozhodování, které přicházelo v době, kdy situace nebyla příliš růžová. „Takové férové chování vytváří důvěru“, řekl Rabl a vidí v něm základ pro další pracovní rozvoj napříč generacemi.               

Atraktivní top zaměstnavatel v nové centrále

Pro udržení motivovaných zaměstnanců a přivedení nováčků do týmu dochází vedle opatření oddělení lidských zdrojů navíc i k optimalizaci pracovišť a pracovního zázemí, jak bylo ostatně možné zjistit ve Wels-Oberthanu přímo na místě. Tato oslava byla současně slavnostním otevřením podnikové centrály, ve které je práce spojena s radostí a mnoha příjemnými okolnostmi. Vše začíná u ranního parkování v podzemní garáži, která propojuje celou budovu, pokračuje na moderně vybavených pracovištích, pak čerstvě uvařeným obědem v restauraci pro zaměstnance a končí třeba v našem vlastním fitness studiu. Abychom perfektně spojili profesní a rodinný život, máme zde také profesionální pracovníky, kteří se starají o děti.

Za toto a obecně za rozvoj lokality je odpovědná vlastní společnost pro správu budov, která je vedena rodinou s velkým nasazením a za pomoci kompetentních zaměstnanců. Seniorní šéfka Gisela Felbermayr, Horst Felbermayr a jeho sestra Elisabeth Felbermayr-Schierl společně rozhodli o stavebních opatřeních a realizovali je s ohledem na perfektní vyladění operativních oblastí. V současnosti plánujeme a stavíme novostavby a rozšíření na pěti pobočkách a přes nelehké rámcové podmínky tak investujeme do budoucnosti podniku i zaměstnanců.

Nedělitelnou součástí „životního díla Felbermayrů“ ve třetí generaci jsou také dodavatelé a zákazníci, kterým byla oslava tohoto jubilea věnována stejným způsobem jako téměř 3000 zaměstnanců.

Zaměstnanci na 77 pobočkách v 19 zemích Evropy dosáhli ročního obratu ve výši okolo 600 miliónů eur.

Zvlášť uspořádanou oslavu pro zaměstnance ve firemní centrále v sobotu pak doprovodilo nádherné podzimní počasí. Okolo 850 účastníků z Horního Rakouska si užívalo kulinářskou nabídku a zábavu v uvolněné atmosféře. Současně se ve všech ostatních rakouských i mezinárodních pobočkách konaly akce a oslavy pro všechny, kteří jsou aktivně činní pro společnost Felbermayr.