I přes pandemii neomezujeme naše služby Slider

I přes pandemii neomezujeme naše služby

 

2020/04/02 | Rozšíření pandemie „koronaviru COVID-19“ brání světu volně dýchat. S tím jdou ruku v ruce různá národní opatření, která neumožňují realizovat pracovní procesy, nebo je lze provádět obtížněji. I přes důsledné dodržování úředních výnosů a doporučení ale dále nabízíme naše služby v rámci logistiky těžké přepravy, pronájmu jeřábů a pracovních plošin, a rovněž také staveb.

„Cílem je našim zákazníkům nabízet co možná nejlepší podporu i za těchto obtížných rámcových podmínek,“ říká jednatel Horst Felbermayr a pokračuje: „Přitom je maximální prioritou ochrana zdraví všech zúčastněných pracovníků.“ Všichni zaměstnanci ve všech oblastech byli informováni o ochranných opatřeních na utlumení pandemie. Platí to jak pro speciální přepravu, pronájem jeřábů a pracovních plošin, tak i pro stavebnictví.

Logistika těžké přepravy i přes pandemii

Kde je to možné a má to smysl, tam pracujeme. To se týká také obchodní sekce logistiky těžkých přeprav. „Naše pobočky jsou obsazovány podle potřeby a přebyteční zaměstnanci týmů jsou rozdělováni. Při eventuálním nakažení tak mohou stanoviště převzít zaměstnanci, kteří předtím pracovali v rámci home office. „Tím je vždy zajištěna připravenost k práci,“ objasňuje Wolfgang Schellerer, jednatel společnosti Felbermayr Transport und Hebetechnik a dodává: „Takto jsme pokud možno co nejlépe připraveni na zpracování zakázek našich klientů.“ Ledaže by práce z důvodu národních ustanovení takto nebyly vždy možné. Za účelem utlumení dopadů pandemie bychom to ale plně akceptovali.

Optimismus stavebních řemesel

„V současné době pracujeme na vyhodnocení stavenišť a prověřujeme, kde je na základě panujících podmínek možné a smysluplné zahájení práce,“ říká k tomu jednatel Stefan Hielle z Felbermayr Bauwesen. Hielle je ale optimistický: „Klidový stav jednou skončí. Do Velikonoc reaktivujeme téměř všechna staveniště v Rakousku.“ Tento optimismus je založen na konstruktivních rozhovorech mezi sociálními partnery a stavebními subjekty, a rovněž na dostatečné disponibilitě ochranné výbavy. Protože i podle Hielleho stojí zdraví zaměstnanců, zákazníků i dodavatelů na prvním místě.  
 

Markus Lackner

m.lackner@­felbermayr.cc
K přehledu