Most na svém místě pomocí SPMT Slider

Most na svém místě pomocí SPMT

 

2020/11/30 | Takřka rychlý průběh mělo v půli listopadu umístění 750 tun těžkého mostu. Jako vybavení pro těžká břemena ovšem tentokrát nebyl použit jeřáb, ale dva SPMT, tzv. samojízdné podvalníky. Inženýring celého spektakulárního projektu v Düsseldorfu provedla divize společnosti Felbemayr „Engineered Solutions“.

Obvykle se na mosty najíždí. V případě nových prefabrikátů mostu z ocelových oblouků v Düsseldorfu nejdřív musely být najety ony samy, aby pak později mohly dostát svému účelu. „To bylo možné prostřednictvím dvou, vždy paralelně spojených SPMT s dvanácti liniemi náprav, která každá disponuje čtyřmi koly,“ popisuje Kees Kompier, vedoucí divize společnosti Felbermayr, konfiguraci vozidel, která měla celkem 192 kol. Hmotnost 750 tun těžkého mostu byla tedy dobře rozdělena a mohla být „měkce“ dopravena z místa montáže nedaleko finálního stanoviště mostu do jeho konečné pozice. Než byl použit samojízdný podvalník, musela být provedena četná přípravná opatření.

Hydraulické postupné zvedače uvádějí most na danou výšku

„Impozantní u mostu není pouze hmotnost 750 tun, ale také jeho délka 66 metrů a šířka 25 metrů,“ zdůrazňuje Kompier. Skutečně důležitá byla ale pro inženýring ta skutečnost, že most byl zřizován na minimální výšce pouhých 1,8 metrů. Transportní rámy na SPMT dosahují ovšem výšky asi pěti metrů.  To byla také ona výška, na které se nacházejí oporná ložiska. Projektanti tedy předpokládali, že spodní hranu mostu umístí do výšky vyšší než pět metrů, aby později mohli s SPMT včetně jejich transportních rámů zajet pod most a za účelem přepravy mohli zvedat pomocí vozidlové hydrauliky. „To se podařilo pomocí tzv. hydraulických postupných zvedačů,“ vysvětluje dále Kompier a poznamenává, že díky důkladné přípravě a povolání zkušeného odborného personálu bylo možné vyřídit celý úkol během několika málo hodin. 

Jako bylo naplánováno, tak se také stalo a tak mohl být 750 tun těžký most následujícího dne „na ramenou“ SPMT pojížděn až do svého finálního umístění. Ale to, co se zde tak snadno čte, vyžadovalo velmi citlivý přístup, neboť „včetně samojízdných mechanismů jsme dosáhli celkové přepravní hmotnosti okolo 1000 tun,“ říká Kompier, „a dopravit toto pomocí jen několika málo centimetrů velkého joysticku v ruce, na milimetr přesně do naplánovaného otvoru, vyžadovalo vedle zkušeností také určitou dávku duševní síly – už jen proto, že nás sledovaly četné oči velmi kritických přihlížejících,“ usmívá se Kompier a velmi vyzvedává schopnosti kolegů. Velkou radost jsme také ale měli s ohledem na disponibilní časové okno, neboť od zadání zakázky do dosažení finální polohy mostní konstrukce uběhly pouhé tři týdny.

Slide

Markus Lackner

m.lackner@­felbermayr.cc
K přehledu