Těžká přeprava strojů pro vrtání Brennerského úpatního tunelu | Felbermayr Slider

Obrovské stroje pro vrtání tunelů pro světově nejdelší podzemní železniční spojení

 

30. května 2023 | Markus Lackner

Pod Brennerem vzniká nejdelší podzemní železniční spojení na světě o délce 55 km. Společnost Felbermayr tam začátkem roku přepravila dva nové stroje pro vrtání tunelu. Mnohem náročnější ale bylo dopravit až 270 tun těžké komponenty v částečně spádovém a úzkém tunelu k montážním kavernám a tam je smontovat.

Trasa z dočasného provozního zázemí na jihu a nad Innsbruckem až k montážním kavernám je sice jen asi šest kilometrů dlouhá, „stojí ale za to“. Celá probíhá v tunelu, tři kilometry z ní vykazují až dvanáctiprocentní sklon a navíc jsou dráhy jízdy v kopci mokré a znesnadňují tak trakci.

Brzdný výkon na samé hranici

„Pro tyto přepravy jsme použili samohybné stroje - modulární transportéry značky Scheuerle s šesti, deseti nebo dvanácti nápravami, dvanáct jsme vždy využili v případě největších kusových hmotností 270 tun, pro dvě hnací jednotky o průměru 7,8 metru,“ informuje vedoucí projektu Markus Meusburger, vedoucí oddělení Felbermayr Transport- und Hebetechnik v Lauterachu. Tyto pohony byly předmontovány na provozní ploše. „Při celkové hmotnosti téměř 300 tun a silném sklonu jsme se při výpočtech dostali až na mezní limit brzd. Abychom každopádně tyto transporty mohli provést, použili jsme čtyřnápravový tažný stroj těžké přepravy jako zvláštní brzdné vozidlo. Na zvládnutí prvních tří kilometrů se silným sklonem jsme potřebovali asi tři hodiny, na celou trasu pak pět.“

Přesné manévrování

Během asi 30 přeprav stroje pro vrtání tunelů musela být překonána také úzká větvení. „Tam bylo nutné manévrovat přesně na centimetry, tady šlo o tu největší výzvu,“ líčí dále Meusburger. Některé komponenty stroje pro vrtání tunelů nebyly sice tak těžké, byly ale rozměrné. „Díly tzv. následného zařízení jsou 15 metrů dlouhé, 4 metry široké a 4 metry vysoké. A protože ke stropu tunelu to nikdy nebylo daleko, strávil jeden z pracovníků asi pět hodin vsedě na nákladu, aby mohl přesně navádět svého kolegu, který řídil samohybný stroj.“ K těmto speciálním přepravám se přidaly ještě četné jízdy v menších vozidlech pro malé díly a montážní materiál.

Zdvihová síla 1000 tun

Vykládání součástí a otáčení do montážních pozic v největších montážních kavernách probíhalo pomocí 1000tunové zdvihací konstrukce od dceřiné společnosti Felbermayr - Wimmer Maschinentransporte. Tam byly také jednotlivé díly jeden po druhém skládány do velkého celku. K němu patřila také 250 tun těžká vrtací hlava o průměru 10,7 metrů. Každý ze dvou identických strojů pro vrtání tunelů váží těžko představitelných 2000 tun, počítají se k němu totiž i následná zařízení stroje, která mimo jiné zahrnují celou infrastrukturu jako přepravu vyvrtaného materiálu, transformátory, elektroinstalaci, vodovodní potrubí, potrubí na stlačený vzduch, materiál pro výstavbu. Tyto technicky náročné montáže byly naplánovány a realizovány společností Felbermayr v divizi Engineered Solutions.

Silniční přepravy jsou těžkým logistickým oříškem

Felbermayr ovšem obdržel k zakázce i „přídavek“. „Jen od výrobce, firmy Herrenknecht ve Schwanau v Bádensku-Württembersku bylo v rámci jednoho stroje pro vrtání tunelů nutno provést 97 silničních přeprav, dalších 30 pak zabrala následná zařízení stroje, vyrobená na Slovensku,“ říká Meusburger. „Prokázali jsme tedy dost velkou odvahu.“ Celá překládka dílů na provozní ploše byla s pomocí jeřábů pro těžká břemena různých velikostí prováděna a koordinována společností Felbermayr Transport- und Hebetechnik ve Wörglu. Využili jsme také vysokozdvižné vozíky a pracovní plošiny. Na konci května byl projekt ze strany firmy Felbermayr ukončen transportem dvou lokomotiv. Lokomotivy těžké okolo 40 tun byly přepraveny z plochy stavebních zařízení na překladiště umístěné pod zemí, kde zajišťují strojům na vrtání tunelů přísun materiálu.

Druhý projekt na Brenneru

„Na takový projekt se člověk musí připravovat léta,“ ohlíží se Meusburger zpět. „Zpracovali jsme studie tras, prozkoumali množství přepravních cest a na konci roku 2022 úspěšně projekt dohodli se zadavatelem.“ Tým společnosti Felbermayr ostatně nepracoval v rámci Brennerského úpatního tunelu poprvé: „Již v roce 2015 jsme dodávali menší vrtací stroj pro tunely průzkumných štol a ten jsme přepravovali do kaverny.“