Speciální přeprava pro teplárnu Slider

Speciální přeprava pro teplárnu

 

10. prosince 2021 | Kristina Kast

Norimberská pobočka společnosti Felbermayr zrealizovala ve spolupráci s Haeger & Schmidt a Felbermayr Österreich speciální přepravu dvou kotlů, z nichž každý má výšku 4,4 metru a hmotnost 90 tun. Přepravní trasa vedla z Gunzenhausenu ve Středních Frankách přes přístavy Roth a Linec do Welsu. Přeprava proběhla v říjnu tohoto roku.

„Plánování a realizace speciálních přeprav je pro nás sice každodenním chlebem, ale uskutečnit objednávku s krátkou dobou přípravy a pomocí různých dopravních prostředků ve spolupráci s dalšími divizemi společnosti Felbermayr je vždy vzrušující,“ komentuje Matthias Pichl, vedoucí projektu a pobočky Felbermayr Nürnberg.

Přepravní trasa topných kotlů

Přeprava z Gunzenhausenu ve Středních Frankách až do teplárny Wels Strom ve Welsu probíhala přes přístavy Roth a Linec. Přeprava z Gunzenhausenu do Rothu probíhala pomocí jedenáctinápravového nájezdového podvalníku s celkovou přepravní výškou 5,35 metrů a celkovou hmotností 150 tun. Pro druhý topný kotel byl použit další desetinápravový nájezdový podvalník. Po příjezdu do přístavu Roth náklady změnily dopravní prostředky – oba topné kotle byly přeloženy čtyřistatunovým mobilním jeřábem z podvalníků na vnitrozemskou loď. Další přeprava do Lince se uskutečnila po Dunaji a trvala asi čtyři dny. V přístavu Linec následovala další změna dopravních prostředků. Tuto překládku z vnitrozemské lodi na dva dvanáctinápravové mostové přepravníky kotlů s tahačem těžkých nákladů provedl portálový jeřáb.

Následně byly oba topné kotle přepraveny na konečné místo určení – do teplárny ve Welsu. Po dosažení konečného cíle proběhla vykládka z prostorových důvodů před teplárnou prostřednictvím mobilního jeřábu společnosti Felbermayr o maximálním zatížení 500 tun. Kotle byly natočeny o 90 stupňů a přeloženy na osminápravový samohybný stroj. Díky tomu bylo možné oba kontejnery dopravit až před kotelnu. Vykládka ze samohybného stroje na posuvnou trať proběhla pomocí zdvihací konstrukce. „To a konečnou instalaci základů v kotelně provedli zaměstnanci divize Instalace z pobočky v Linci,“ dodává Pichl.

Speciální přeprava s výzvami​​​​​​​

Celá přeprava měla být původně provedena po silnici. Vzhledem k posouvání termínů a staveništím bylo však nutné v krátké době najít řešení kombinovanou dopravou. „Provádění takových přeprav kombinovanou dopravou – s přesunem mezi dopravními prostředky na silnici a na vodě – je jednou ze silných stránek skupiny Felbermayr. V tomto případě to byl také klíč k úspěšné realizaci,“ vysvětluje Pichl.

Přeprava při výšce více než pět metrů a celkové hmotnosti 150 tun po úzkých silnicích franckých vesnic nebyla z hlediska organizace a dovedností řidičů výzvou, s jakou se setkáváte každý den.

Neméně náročná byla instalace základů: „Přesné plánování pobočky v Linci přineslo optimální řešení pro vykládku a instalaci na místě určení navzdory velmi omezeným prostorovým podmínkám,“ uzavírá Pichl.