Trimodálna preprava pre poľskú elektráreň Slider

Trimodálna preprava pre poľskú elektráreň

 

11. května 2016 | Markus Lackner

S cieľom pokryť neustále rastúcu spotrebu prúdu v Poľsku sa severozápadne od Varšavy stavia nová elektráreň s plynovými a parnými turbínami pre spoločnosť PKN Orlen. Prepravou hlavných komponentov a ich uložením na základy bola poverená spoločnosť Felbermayr Transport- und Hebetechnik. Práce sa začali vo februári a termín ukončenia je naplánovaný na október.

Poľská ekonomika nepretržite rastie podstatne rýchlejšie ako ekonomiky väčšiny krajín EÚ. To sa odzrkadľuje aj v priemyselnej spotrebe prúdu. Na druhej strane si to vyžaduje výstavbu nových elektrární. Jedna z nich by sa mala koncom roka 2017 pripojiť na elektrifikačnú sieť približne 100 kilometrov severozápadne od poľského hlavného mesta Varšava. Presnejšie povedané v meste Plock, ktoré má približne 122 000 obyvateľov.

„Zákazku sme dostali koncom leta 2015 a ihneď sme sa pustili do podrobného plánovania“, hovorí Boris Albl z filiálky spoločnosti Felbermayr v Norimbergu. Do začiatku prác vo februári nám preto zostávalo už len niekoľko mesiacov času. „Pre multimodálny projekt, s kusovými hmotnosťami takmer 500 ton, to nie je veľa času“, poznamenáva Albl a poukazuje na dobrú spoluprácu s dcérskymi spoločnosťami zúčastnenými na projekte – Best Logistics v Štetíne, Haeger und Schmidt, ako aj HSW Logistics v Duisburgu a pobočkou spoločnosti Felbermayr v Krefelde. V neposlednom rade treba uviesť aj cennú podporu v oblasti projektovania, ktorú poskytol konateľ spoločnosti Felbermayr Transport- und Hebetechnik, pán Peter Stöttinger.    

5 000 kilometrov po Európe

S východiskami na piatich miestach sa jednotlivé komponenty prepravovali celkovo približne 5 000 kilometrov až na stavenisko elektrárne v meste Plock. „K-turbína a generátor, ako aj rotor turbíny a dve časti telesa mali svoj pôvod v závode Siemens v Mülheime an der Ruhr v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie–Vestfálsko“, vysvetľuje Albl. Vysoký stav vodnej hladiny si už na začiatku projektu vyžiadal zmeny koncepcie. Komponenty s celkovou hmotnosťou približne 900 ton nebolo možné preložiť na pobrežnú motorovú loď v Mülheime, ako to bolo naplánované, ale museli sa najprv prepraviť vnútrozemskou loďou do Nordenhamu na ústi rieky Weser do Severného mora. „S pobrežnou motorovou loďou by sme s týmto nákladom, z dôvodu vysokého stavu vodnej hladiny na rieke Ruhr, mali príliš vysokú výšku a nemohli by sme prejsť popod niektoré mosty“, vysvetľuje Albl. Po príchode na toto miesto sa v priebehu jedného dňa vykonala pôvodne neplánovaná prekládka na pobrežnú motorovú loď. Okrem toho už bola v Nordenhame dočasne uskladnená plynová turbína spolu s difúzorom odpadových plynov s východiskovým miestom v závode Siemens Berlín. Bolo to potrebné na to, aby sa komponenty dali cez kanál na Severnom mori prepraviť popri Mecklenburgskom a Pomoranskom zálive až do ďalšieho, približne 1 500 kilometrov vzdialeného prekladiska. „Tým mala byť Gdyňa“, hovorí Albl. Avšak z dôvodu časového omeškania už, žiaľ, nebol k dispozícii tamojší prístavný žeriav. Cesta po mori preto pokračovala rovno do Gdanska, na ústie rieky Visla. Na prekládku ťažkotonážnych high-tech komponentov tam však nie je žiadne vhodné prekladacie zariadenie. Preto bol objednaný 600-tonový plávajúci žeriav z Bremerhavenu. S jeho pomocou bolo možné preložiť komponenty ešte v stanovenom termíne na pripravené pontóny.

Nasledujúcich približne 350 kilometrov až do najbližšieho prekladiska sa absolvovalo po rieke Visla. „Visla je riečny prúd, ktorý nie je regulovaný pomocou priehrad s celoročne veľmi nízkym vodným stavom“, týmito slovami vysvetľuje Albl základnú problematiku. Z uvedeného dôvodu použila spoločnosť Best Logistics špeciálne modifikované ťažkotonážne pontóny s nízkym ponorom. Vďaka tomu sa pri hmotnosti nákladov po približne 500 ton dosiahol maximálny ponor len 1,4 metra, poznamenáva Albl a dodáva, že jeden rok predtým sa vykonala podobná preprava na rieke Visla a táto s ponorom približne 1,8 metra uviazla na viaceré mesiace. Takémuto omeškaniu bolo podľa požiadaviek investora potrebné zabrániť. V priebehu jedného týždňa prišlo po dvoch bagroch a pontónoch na miesto uloženia v meste Plock.

Finálna fáza s prekážkami

Vyriešenie ťažkostí na vodnej trase však ešte neznamenalo zdolanie všetkých prekážok. Už aj vykladacia rampa spôsobovala kvôli permanentnému podmývaniu prítokom problémy, a preto nezodpovedala statickým požiadavkám. Riešenie sa dosiahlo pomocou štyroch desaťmetrových pilót siahajúcich hlboko do podkladu a dvoch betónových základov, ktoré boli po jednom umiestnené na ľavej a pravej strane rampy. Na to sa umiestnilo zdvíhacie zariadenie na koľajach. „To nám umožnilo bezpečné prevzatie oboch 500-tonových komponentov, po ich presunutí z lode pomocou hydraulických posunovacích koľají. Potom nasledovala prekládka plynovej turbíny a generátora pomocou 1 000-tonového zdvíhacieho zariadenia pobočky Krefeld na samohybné vozidlo“, vysvetľuje Albl komplexný priebeh prípravy záverečnej fázy prepravy po ceste. Aby bolo možné bezpečne prejsť staticky limitovaný most, prepravil sa generátor s hmotnosťou približne 500 ton a plynová turbína na 18-nápravovom samohybnom vozidle s „konfiguráciou 4-file“. Vďaka tomu sa hmotnosť rozdelila na celkovo 144 kolies s ochranou vozovky a dokázala bezpečne zdolať aj staticky obmedzený most. Pre vozidlo s dĺžkou 30 metrov boli však tri nasledujúce kruhové objazdy veľkou prekážkou. Preto boli SPMT za mostom spätne preložené na osem náprav. Niekoľko stoviek metrov pred miestom vykládky však museli muži s belasými prilbami zdolať ešte jednu veľkú výzvu. Do cesty dopravy, ktorá mala spolu s nákladom približne sedem metrov, sa postavil nízko položený potrubný most. Opätovné využitie zdvíhacieho zariadenia na koľajach umožnilo presunutie nákladu popod potrubný most. Vhodnejšie predpoklady mal dopravný tím pri ďalšom potrubnom moste. „Tu sa to zaobišlo bez rozsiahlych technických opatrení, po tom čo bol SPMT hydraulicky spustený na najnižšiu možnú jazdnú výšku 1,2 metra“, teší sa Albl. Zostávajúce komponenty boli preložené pomocou dvoch 500-tonových mobilných žeriavov. Pre hmotnosť maximálne 133 ton postačoval variant SPMT redukovaný na osem náprav. Od polovice mája sa dočasne uskladnené komponenty prepravujú do strojovne.

Cesta a železnica na finálne prepravy

Približne 300 kilometrov prepravy dielov kondenzátora s celkovou hmotnosťou 280 ton sa absolvovalo po cestách. Východiskové miesto prepravy dielov bolo mesto Opole, ktoré sa nachádza juhozápadne od mesta Plock. Na základe maximálnych kusových hmotností približne 50 ton a šírky približne sedem metrov sa mohli tieto prepravy vykonať na bežných semitrajleroch. V polovici júna budú nasledovať ešte celkovo 200-tonové časti telesa parnej turbíny, takisto s východiskom v Opole.

V ďalšom kroku ešte preprava transformátora s 277 tonami, ako aj dvoch fázových kompenzátorov, každý so 110 tonami, tieto prepravy bude realizovať úsek spoločnosti Felbermayr pre medzinárodné nízkopodlažné železničné prepravy. Východiskové miesta pre približne 1 000-kilometrové prepravy sú sídla spoločnosti Siemens v mestách Weiz a Linz v Rakúsku. Uložením týchto komponentov na základy v októbri bude zákazka pre spoločnosť Felbermayr ukončená. Potom bude tento veľkolepý projekt ukončený aj pre pána Albla. „Úspech takéhoto projektu spočíva v tímovej práci“, hovorí 43-ročný vedúci projektu a pobočky sídla Nürnberg. Tu je vhodné uviesť výpoveď zodpovedného stavbyvedúceho na strane investora, spoločnosti Siemens, po príchode ťažkého nákladu: „What a week a special day for Plock! All Heavy Goods arrived safely at jobsite. Special thanks to Siemens Transportation Team and Company Felbermayr. So impressive work.“