Učňovské vzdělávání u firmy Felbermayr Slider

Učňovské vzdělávání u firmy Felbermayr

 

2019/10/10 | Jako mezinárodně činná rodinná firma hledá Felbermayr lidi různých zájmů i kvalifikací. Vedle odborníků z oblasti staveb a přepravy se nabídka práce zaměřuje také na učně. Věrni mottu společnosti Felbermayr „Tým možností“ mají přitom mladí lidé různé možnosti výběru.

Do učení nebo k maturitě? Dnes už taková rozhodování nemusí nastávat. Učební obor s maturitou je podporován stejně tak jako další vzdělávací inovace, duální akademie, která absolventům/absolventkám s všeobecnou maturitou nabízí možnost profesního vzdělávání ve zkrácené době. Nabídkou těchto možností čelí Felbermayr rostoucímu nedostatku odborných pracovních sil.

Pracovní možnosti

Expandující podnik má zastoupení po celé Evropě a v současné době vzdělává v sedmi učebních oborech. Z nich jsou tři řemeslné, jako např. automechanik/automechanička, pozemní stavitel/stavitelka s nebo i bez betonážní technologie a hlubinný stavitel/stavitelka, a také čtyři různé obchodnické kvalifikace. Pod ně spadají obory finanční a účetní asistent/asistentka, obchodník/obchodnice, spediční obchodník/obchodnice nebo obor zabývající se stavebně technickou asistencí. „Věříme tomu, že se mnozí mladí lidé nadchnou pro obory, jejichž výuku nabízíme“, říká jednatelka Andrea Felbermayr v rozhovoru na veletrhu mládeže a povolání ve Welsu, který probíhá na začátku října. Svou účastí na veletrhu chceme obrátit pozornost mnoha mladých lidí k firmě a profesně vzdělávacím oborům, abychom si do budoucna zajistili odborné pracovníky. Také jednatel Horst Felbermayr je přesvědčen, že učební obor může být důležitým krokem při vstupu do profesního života: „V podniku máme nespočet kolegů, kteří u nás začínali jako učni a dnes vedou oddělení nebo divize a přebírají tak odpovědnost vedoucích a spoluutvářejí tak celý koncern.“

Se 69 pobočkami v 19 zemích se podnik specializoval na přepravu, zdvihací techniku a stavby a je zastoupen po celé Evropě. U společnosti Felbermayr je tak možné sbírat profesní zkušenosti také v cizině; zajišťujeme tak nejlepší výhledy mladých lidí do budoucna.

Markus Lackner

m.lackner@­felbermayr.cc
K přehledu