Úspěšné spuštění velkého přepravního projektu Slider

Úspěšné spuštění velkého přepravního projektu

 

2021/08/23 | Koncem července švýcarská společnost Felbermayr z Mägenwilu úspěšně dokončila první dílčí zakázku velkého přepravního projektu. V rámci tohoto projektu se v oblasti Grimselského průsmyku ve Švýcarsku vymění čtyři transformátory – zakázka zahrnuje přepravu nových a také odvoz starých transformátorů.

Pro společnost Felbermayr je organizace a realizace komplexních přepravních projektů prakticky každodenní záležitostí. Proto zadala linecká transformovna Siemens přivezení čtyř nových transformátorů, každého o hmotnosti 95 tun a společnost Kraftwerke Oberhasli odvoz čtyř starých transformátorů společnosti Felbermayr. Od naplánování do úspěšného dokončení části projektu uplynuly zhruba dva roky.

Podrobnosti přepravní trasy

Zahájení první dílčí přepravy proběhlo koncem července 2021 – ve skladové hale společnosti Felbermayr v Linci byly vyzvednuty dva z celkem čtyř transformátorů a následně byly přepraveny přes průsmyk Brünig do Meiringenu ve švýcarském kantonu Bern. „Když jsme dorazili, byl těžký náklad přeložen pomocí teleskopického jeřábu na rámový nosník,“ vysvětluje Ingo Müller, projektový vedoucí společnosti Bau-Trans. Další přeprava urazila asi 30 kilometrů a udivujících 1 200 výškových metrů přes soutěsku Aareschlucht až do Gersteneggu, a poté přes velmi úzké přístupové štoly až na plánované místo určení, do elektrárny uvnitř hory. Zde byly oba transformátory vyloženy pomocí jeřábů ve strojovně. Tím to však neskončilo – jako zpětný náklad jsem převzali první z celkem čtyř starých transformátorů a odvezli ho do údolí za Innerkirchenem, do centrály společnosti Kraftwerke Oberhasli. Zde se staré transformátory postupně rozebírají a šrotují.

Zvláštní výzvy

​​​​​​​„Zvláštní výzvou této zakázky bylo zvládnout naplánované přepravní trasy,“ uvádí Müller. Kvůli stoupáním, klesáním a úzkým zatáčkám představovala velký problém zejména přeprava 10-nápravovými podvalníky přes průsmyk Brünig, náročným úkolem pro všechny zúčastněné byla cesta nahoru i dolů s celkovou hmotností asi 250 tun. Navíc se staveniště nacházelo na mostě, takže během přejíždění se při špatném počasí dala používat jenom jeho polovina, což znamenalo odpovídající omezení prostorových podmínek. Kvůli zajištění dostatečné vzdálenosti mezi nakládaným zbožím, byly transformátory naloženy na podélné nosníky excentricky. A konečně je třeba zmínit, že pro všechny účastníky projektu jsou velmi náročné obvyklé zdlouhavé schvalovací procesy trvající až do zahájení přepravy. Tak tomu bylo i v případě této zakázky. Projektový vedoucí Müller však zdůrazňuje: „Díky velmi pečlivé organizační a technické přípravě v Mägenwilu a Lauterachu a zejména díky spolupráci se zákazníkem, úřady a subdodavateli se podařilo všechny nevyřešené otázky vyjasnit před zahájením přepravy. Úspěšnému zahájení projektu tak nestálo nic v cestě.

Kristina Kast

k.kast@­felbermayr.cc
K přehledu