Velkolepé vyvažování protipovodňových vrat Slider

Velkolepé vyvažování protipovodňových vrat

 

29. července 2022

Divize Engineered Solutions společnosti Felbermayr získala zakázku na demontáž starých protipovodňových vrat u Ladenburgu na Neckaru. Výzva: Vzhledem k extrémně stísněným prostorovým podmínkám musela být konstrukce vážící přibližně 210 tun demontována z vody. V červenci nadešel čas – akce vstoupila za velkého zájmu do horké fáze vyvážením na vodě.

Pohled na situaci na staveništi před zahájením demontážních prací ozřejmuje problém: Mezi novými protipovodňovými vraty a mostem se nachází stará vrata, která jsou dlouhá asi 45 metrů, váží asi 210 tun a byla uvedena do provozu v roce 1931. „Naším úkolem bylo vrata demontovat jako jeden kus. Museli jsme tedy najít řešení, které by umožnilo na místě vyjmout uzávěr z ložisek, a poté jej pro odvoz horizontálně otočit na vodě,“ vysvětluje vedoucí divize společnosti Felbermayr Kees Kompier z Engineered Solutions.

Celý Ladenburg byl v červenci na nohou, aby byl svědkem velkolepé demontáže 45 metrů široké a asi osm metrů vysokých vrat. Vždyť téměř 100 let chránila obyvatele několik kilometrů dlouhého bočního kanálu před povodněmi. 

Demontáž z vody

Aby mohli odborníci společnosti Felbermayr provést demontáž z vody, použili 66 metrů dlouhý a jedenáct metrů široký ponton. Ten byl na místě rozšířen o boční pontony, aby byla zajištěna potřebná stabilita. „Na něm byly podélně umístěny dva šestinápravové moduly SPMT (samohybné stroje), každý se dvěma takzvanými sloními nohami, které byly osazeny dvěma ocelovými nosníky, jež později vrata nesly. Kromě toho byl připraven také zvedací stohovací systém sestávající ze čtyř stohovacích věží o výšce 3,8 metru. Podle technického plánu se na něj měla vrata později složit pro odvoz,“ vysvětluje Kompier.

Po dokončení přípravných prací byla pontonová souprava pomocí šesti navijáků umístěna přesně pod stará vrata a následně po odčerpání zátěžové vody převzala asi dvacet procent hmotnosti nákladu.

Následujícího dne proběhlo po dalším odčerpání zátěžové vody a následném využitím zdvihu modulů SPMT vyzdvižení vrat. „Výška vyzdvižení byla asi 1,7 metru, takže se konstrukce nacházela asi deset centimetrů nad úrovní budovy. Poté ji bylo možné pomocí SPMT otočit o 26 stupňů směrem ke stohovacím věžím a položit na ně,“ popisuje Kompier.

Poté, co se vrata ocitla ve výšce 1,2 metru nad úrovní paluby, převzaly náklad opět moduly SPMT, které je následně spustily až dolů. Díky tomu a díky načerpání zátěžové vody poklesla pontonová souprava natolik, že bylo možné stará vrata otočit s asi „patnácticentimetrovou rezervou“ pod nová vrata a dopravit ji pomocí tlačného postrkového remorkéru na nábřeží.

Nakonec byly provedeny přípravy pro přepravu po řece Neckar do Mannheimu. Vrata byla za tímto účelem umístěna přímo na zvedací stohovací systém a nyní již nepotřebné nosníky a moduly SPMT byly demontovány a naloženy k odvozu.

Poté, co byl náklad složen na palubu pontonu, bylo možné přistoupit k poslední fázi úspěšného příběhu – poté, co byla řeka Neckar po každoroční přestávce na údržbu zprůjezdněna, dorazila stará protipovodňová vrata ještě téhož dne dostala na překladiště v Mannheimu, odkud byla odvezena k recyklaci.

„Vždycky jsem nadšený, když se nám podaří překonat takové výzvy. Díky schopnému týmu, kreativitě, preciznosti a vynikající technice však dokážeme i zdánlivě nemožné,“ uzavírá Kees Kompier.