Vyrostla nám nová firemní centrála Slider

Vyrostla nám nová firemní centrála

 

2021/01/15 | V září 2019 začala společnost Felbermayr pracovat na své nové podnikové centrále ve Wels-Oberthanu. Stavební práci si firma provedla sama, a to včetně nutných přeprav a služeb zdvihací techniky. Nyní probíhá na plné obrátky výstavba interiéru, takže lze počítat s dokončením v červenci 2021.

Jakmile byl v září proveden slavnostní první výkop, hned se na staveništi o rozloze deset hektarů naplno rozběhly zemní práce. Přemístěno bylo asi 215 000 krychlových metrů materiálu. To zhruba odpovídá objemu obdélníku o velikosti fotbalového hřiště a výšce 50 metrů. Přibližně 115 000 krychlových metrů připadlo na podzemní garáž, která pojme 400 vozidel a na sklepní prostory. Následovaly práce na stabilizaci terénu v areálu hal, a rovněž zajištění stávajících sloupů vysokého napětí na jižní straně staveniště, což provedla divize Felbermayr-Spezialtiefbau. V říjnu byly zemní práce již téměř u konce.

Od zemních prací k těm výškovým

Jako „velmi svižný“ komentoval stavbyvedoucí Christian Daxer z Felbermayr-Hochbau na počátku stavebních aktivit časový plán - v listopadu 2019 ovšem ještě nevěděl, s jakými překážkami se on i jeho kolegové budou muset na jaře dalšího roku potýkat. I přesto šlo vše rychle kupředu, již v prosinci byla vyasfaltována podzemní garáž o velikosti 11 000 čtverečních metrů. Stejně tak mohl být ve starém roce proveden ještě velký počet z celkem 352 základových armatur pro vzpěry k zabudování betonových prefabrikátů. Některé tyto stojiny, ustavené za využití divize Felbermayr-Kran und Bühnenvermietung čněly až do výšky 15 metrů a působily vůči sousední hromadě zeminy jako mrakodrapy, které se chtějí předhánět navzájem ve své výšce. „Již v únoru jsme také mimo jiné začali s pracemi na bednění a betonáži podzemní garáže a sklepního patra,“ doplňuje Daxer. Tedy ideální předpoklady pro to, abychom nechali budovu plynule růst do výšky.

Lockdown zpožďuje stavební práce

V polovině března pak ovšem došlo na lockdown, vyvolaný pandemií, jejíž důsledky jsou ještě i dnes stále nepřehlédnutelné – koronavirus se dostal i do Rakouska a to vedlo k tomu, že práce za více než 50 miliónů eur, dosud jde o nejvyšší jednotlivou investici podniku, musely být na tři týdny zcela zastaveny. „V té době bylo zcela nemožné předvídat, jak vše bude pokračovat,“ říká Daxer a vzpomíná na uzavřené hranice i chybějící přísun materiálu. Realizací platných nařízení a odpovídajícího bezpečnostního konceptu se ovšem podařilo práce po asi třítýdenním lockdownu pomalu opět zahájit. Vzácnými se ale stali tak nutně vyžadovaní pracovníci na staveništi, především díky omezené přepravě osob v důsledku uzavírek hranic. „Protože jen o domácí zaměstnance nelze takový projekt opírat,“ poznamenává Daxer a dodává, že na několik týdnů došlo také téměř k zastavení přísunu materiálu. Do léta se nám ale pak podařilo velkou část ztraceného času zase dohnat, tedy v půlce července jsme si mohli odbýt - i když díky koronaviru omezenou - oslavu dosažení „glajchy“. Do září byly ukončeny hrubé stavební práce na třech halách pro operativní divize, a rovněž 8500 čtverečních metrů zabírající kancelářská budova i sociální zázemí se zařízením mateřské školy, takže jsme mohli začít s výstavbou interiérů a úpravami vnějšího areálu. „Jsem rád, že jsme se - já i pracovníci - dostali tak dobře až do tohoto bodu,“ raduje se Daxer a potutelně k tomu dodává, že je prima, že může nyní předat venkovní práce svým kolegům z pozemních staveb, protože příjezdovou cestu ke svému novému pracovišti si přece nebude dělat sám sobě.

Slide

Markus Lackner

m.lackner@­felbermayr.cc
K přehledu