Zemřel Horst Felbermayr – průkopník logistiky těžkých nákladů Slider

Zemřel Horst Felbermayr – průkopník logistiky těžkých nákladů

 

2020/03/18 | Po těžké nemoci odvětví logistiky těžkých nákladů a stavebnictví ztratila 13. března 2020 v Horstu Felbermayrovi velkého podnikatele. Šéf firmy z Welsu (A) utvářel tento obor téměř přes 50 let, než se v roce 2015 stal předsedou dozorčí rady a operativní záležitosti ve firmě předal svému stejnojmennému synovi.

S celkem asi 2 700 zaměstnanci a 67 pobočkami v 19 zemích společnost patří k největším logistickým firmám pro těžké náklady v Evropě. V roce1967, když spolu se ženou Giselou převzal firmu svého otce Franze Felbermayra, to ještě bývalo v tehdejším areálu firmy ve Welsu velmi poklidné. Vozový park společnosti založené Franzem Felbermayrem v roce 1942 byl tehdy velmi skromný a počet zaměstnanců téměř zanedbatelný.

Od lokální přepravní společnosti k mezinárodnímu poskytovateli průmyslových služeb

V té době přišla na svět dcera Elisabeth. Manželka Gisela nepřestala, i přes svou roli mladé maminky, svému muži Horstu Felbermayrovi pomáhat ve finančních záležitostech. Firmě se tak rychle podařilo zaměřit se na nové odvětví – inženýrské stavby. V roce 1970 se narodil syn Horst Felbermayr. Společnost tehdy měla 30 zaměstnanců. Jejich počet se za tři roky od převzetí firmy zdesetinásobil. Založením 1. pobočky v Grieskirchenu vstoupil do společnosti jako jednatel jeho nevlastní bratr, aby mu s rodinným podnikem pomohl. Ten byl také odpovědný za oblast profesionální likvidace zbytků stavebních hmot a odpadu pomocí odstavných kontejnerů. Velkého úspěchu společnosti se ale bohužel nedožil, protože Franz zemřel již v roce 1979.

V polovině sedmdesátých let se uskutečnily první mezinárodní těžké přepravy. V oblasti stavby následovala specializace na stavbu vedení a zemní práce, nutnou se také stala těžba štěrku. Při tom Horst Felbermayr kladl již tehdy velký důraz na udržitelnost a v roce 1998 obdržel za ekologickou rekultivaci štěrkoven cenu za ochranu životního prostředí spolkové země Horní Rakousko.

V roce 1989 se společnost spolu s vývojem dvoudráhového jeřábu pro použití na kolejích a silnicích zaměřila na zdvihací techniku. Tato oblast byla úspěšně rozšířena a zahrnuje dnes pronájem jeřábů a plošin s v několika tisíci zařízení.

V polovině devadesátých let společnost založením oblasti pro mezinárodní železniční přepravu hlubinovými vozy vstoupila do oblasti trimodální těžké přepravy. Tehdy se Horstu Felbermayrovi podařilo zakoupením podnikového areálu tehdejší VÖEST v Linci získat těžkotonážní přístav. Tak v kombinaci dopravních prostředků po kolejích, silnici a vodě uskutečnil vizi trimodální těžké přepravy.

Na začátku nového tisíciletí nabral tento padesátník správný směr a intenzivně vstoupil na evropský trh. Byly založeny oblasti inženýrských a speciálních inženýrských staveb, významně rozšířen vozový park a přibyla oblast těžkých montáží. Za tyto podnikatelské úspěchy Felbermayr obdržel v roce 2004 velké stříbrné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku. V roce 2006 následovalo stříbrné vyznamenání spolkové země Horní Rakousko. V roce 1985 Horst Felbermayr obdržel zlaté vyznamenání města Welsu.

Horst Felbermayr – podnikatelská osobnost

I přes velké podnikové výzvy a značnou odvahu riskovat dokázal tento vyučený automechanik naslouchat svým kolegům. Dokázal je ale také o svých vizích přesvědčit a nechával je rovnocenně se na cílech firmy podílet. Navzdory všem úspěchům stál Horst Felbermayr vždy pevně nohama na zemi a uměl ocenit práci svých kolegů. Společně s ženou Giselou se šéfovi firmy podařilo tuto vlastnost „podnikatelské pokory“ předat i jeho dětem. Dnes firmu úspěšně vede stejnojmenný syn tohoto skvělého podnikatele se svou ženou Andreou. v roce 2015 se stali Gisela a Horst Felbermayrovi seniory v dozorčí radě. Dcera Elisabeth odpovídá za nemovitosti ve firmě.

Společně jsou i s dalšími jednateli a zaměstnanci, ve třetí generaci, odpovědní za rodinný podnik ve Welsu. Horst Felbermayr starší položil základní kámen dalšího vývoje firmy ještě v září minulého roku – zahájením výstavby nové centrály firmy. Tím tento úspěšný podnikatel dokončil své životní dílo. V Horstu Felbermayrovi ztrácí odvětví férového spolupracovníka s pevným stiskem ruky a společnost vůdčí osobnost, která i v časech mimořádného vypětí měla pochopení pro své zaměstnance a jejich starosti.

Slide Im März 2020 verstirbt HFSR an seiner schweren Krankheit
Nach schwerer Krankheit hat die Branche der Schwergutlogistik und des Bauwesens am 13. März 2020 mit Horst Felbermayr einen großen Unternehmer verloren.

Markus Lackner

m.lackner@­felbermayr.cc
K přehledu