Čtvrtstoletí na kolejích Slider

Čtvrtstoletí na kolejích

2019/07/16 | Tři dopravní komunikace, po kolejích, silnici a vodě, jsou u společnosti Felbermayr součástí podnikové filozofie. Přesněji 1. července oslavila divize pro mezinárodní dopravu hlubinovými vozy, zkráceně ITB, své 25. výročí, stejně jako její vedoucí.

Historie speciálních vagonů pro přepravu těžkých kusů po kolejích je v Rakousku velmi dlouhá. Již v 50. Letech zahájila provozu Spedition Intercont s příslušnými vozy, nejprve se čtyřmi až deseti nápravami. Ale již v 60. letech byl zprovozněn 20nápravový vůz se zobcovým nosníkem – na svou dobu největší železniční vůz na světě. Realizována byla především přeprava pro tehdejší zestátněný průmysl. Na konci 80. let získala Österreichische Verbundgesellschaft 32nápravovový vůz se zobcovým nosníkem, provozovaný společností Spedition Intercont.

Felbermayr zakládá ITB

V roce 1994, přesněji 1. července převzal vozový park Intercont společnost Felbermayr. Tehdy ještě pod vedením Herberta Reutterera, který byl v této funkci až do roku 2005. V této době se uskutečnil nákup kolejových vozidel z postkomunistických zemí – České republiky, Slovenska a Polska, který byl zároveň vstupem na trhy v těchto zemích. 2005 převzal vedení ITB Thomas Grabuschnigg pod záštitou Wolfganga Schellerera, nejprve jako vedoucí oddělení, od 1. ledna 2007 jako vedoucí divize, zatímco Wolfgang Schellerer byl ve stejnou dobu ustanoven jednatelem.

Následovala změna strategie: Obnoveno mělo být nejen vysloužilé a částečně zastaralé vybavení, ale také vybavení odpovídající tehdejším technickým standardům. Tento přístup vedl k nové výrobě prozatím pěti vozů se zobcovým nosníkem ve vlastní režii. Dopravcům měly současně nabídnout komplexnější řešení, s využitím i dalších dopravních prostředků. Tato změna pojetí se projevila během následujících let ve velmi rychlém růstu, který, i přes změnu podmínek na trhu, trvá dodnes. Kromě centrály v Lanzendorfu u Vídně ITB provozuje závody ve Wroclawi (PL), Zagrebu (HR) a v Praze (CZ). Domovské nádraží se nachází v Linci (A). Za úspěchem ITB stojí především pevné a trvalé vztahy se zákazníky, úzká spolupráce s různými drážními úřady, vybavení, které je rozhodující pro všechny ostatní, vysoce motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci a v neposlední řadě zkušené vedení rodiny vlastníků společnosti, na kterou se lze vždy spolehnout.

Chronologie úspěšné historie
1994 – založení ITB
2005 – Schellerer a Grabuschnigg modernizovali ITB
2006 – rozhodnuto o nové výrobě jednoho 20nápravového; tří 32nápravovových vozů a další 20nápravový měl následovat
2007 – Schellerer se stává jednatelem, Grabuschnigg vedoucím divize ITB; v Polsku a České republice si rozdělili vedení společnosti
2014 – založení F & F Rail v Zagrebu pro fungování na místním trhu

Slide
Thomas Grabuschnigg (vedoucí divize ITB) a Maximilian Cisek (technický vedoucí ITB) jsou pyšní na vozový park a zaměstnance za jejich každodenní maximální nasazení.
K přehledu