Duet gigantů Slider

Duet gigantů

2014/07/14 | Společnost Felbermayr Hebetechnik může odkázat na podařenou premiéru jeřábu LR11000. Jeřáb o nosnosti 1 000 tun byl společně s dalším těžkým strojem použit na konci května pro manipulaci s krakovací jednotkou na butylen o hmotnosti 358 tun. Dějištěm celého spektakulárního představení byla rafinerie společnosti Petrom v Rumunsku.

„Pro celou servisní akci na rafinerii v Ploješti bylo použito téměř kompletní vybavení společnosti Felbermayr Hebetechnik,“ říká Thomas Titura o zakázce pro rumunskou firmu Petrom, která je dceřinou společností OMV – přesněji řečeno šlo o 68 jeřábů a 22 zvedacích plošin s výškou až do 103 metrů. U mobilních jeřábů dosahovaly použité nosnosti až 500 tun. Špičkou mezi zvedacími stroji byly ale dva jeřáby LR1750 s maximální nosností 750 tun a jeřáb s označením LR11000 o nosnosti 1 000 tun. Jelikož společnost Felbermayr obdržela v tomto projektu exkluzivitu na zvedací a přepravní práce, bylo dlouhodobě využito také sedm těžkých tahačů s univerzálně použitelnými návěsy.

Přeprava s překážkami

Aby byla zajištěna funkčnost rafinérií, je třeba je v pravidelných intervalech zastavovat a provádět údržbu. Tato servisní akce nazývaná „turn-around“ se zpravidla provádí jednou za čtyři roky. V případě servisní akce „turn-around“ v rafinerii společnosti Petrom v Ploješti byly práce zaměřeny na jednotku FCC určenou k výrobě benzínu. Akce zahrnovala především přepravu a zvedání čtyř komponent o kusové hmotnosti 81 až 358 tun. Tři z nich byly k rafinerii dovezeny ze 100 kilometrů vzdáleného Buzau. Zatímco oba 80tunové díly bylo možné převážet na 10osém návěsu, pro přepravu 358 tun těžké krakovací jednotky na butylen bylo zapotřebí vozidlo s 32 nápravami. „Navzdory délce 56 metrů a průměru 4,9 metru jsme přepravu této kolony zvládli za jediný den namísto plánovaných tří dnů,“ oceňuje Titura a popisuje překonávání jedné z největších překážek zhruba 30 kilometrů od rafinerie: „V tomto místě stojí most, který nemá dostatečnou nosnost. Proto jsme se rozhodli přejíždět pomocí otočné stolice postupně vždy 16 osami. Tím jsme dosáhli ideálního rozložení zátěže.“ Kvůli celkové délce soupravy, která činila 84 metrů byly velmi obtížné i průjezdy některými obcemi. Díky předchozím podrobným studiím trasy ale nedošlo k žádným překvapením a celá přeprava proběhla podle plánu. Totéž se týkalo i čtvrté kolony, která byla převážena z Bukurešti. Tento 81 t těžký náklad jsme odvezli z výrobního závodu pomocí nízkoložného podvalníku. Pro převoz v rámci rafinerie byla kolona pomocí dvou mobilních jeřábů přeložena na osminápravový návěs. Jelikož se v areálu rafinerie vyskytuje řada potrubí vedoucích před komunikace, která umožňují jen nízkou průjezdnou výšku, bylo nutné náklad několikrát přenášet pomocí jeřábů přes tyto překážky. To se samozřejmě týkalo i ostatních kolon. Z pohledu přepravy byla specialitou také hlava reaktoru převážená z Deggendorfu. Kvůli jejímu průměru 5,44 metru se nevešla do vstupní brány areálu a bylo nutné ji pomocí 500tunového jeřábu přenést přes plot rafinerie.

Premiéra 1 000tunového jeřábu

Pro zvednutí kolony o délce 56 metrů a hmotnosti 358 tun byly použity jeřáby LR11000 a LR1750. „Této akci předcházela řada studií, které byly zahájeny přibližně s ročním předstihem,“ říká Titura. Oba jeřáby současně nabízely nosnost 1 788 tun. Stroj LR11000 byl na stavbu převezen lodí a poté po silnici přímo z firmy Liebherr v Ehingenu. Pro náklad o hmotnosti 358 tun byl postaven nový základ odolný proti zemětřesení. „Kvůli novým předpisům to bylo zapotřebí,“ říká Titura. Před provedením zdvihu byl nejprve hák stroje LR11000 připojen k hlavě kolony a hák jeřábu LR1750 sloužícího jako podpůrné zařízení byl připojen na spodním konci. Pak mohly oba jeřáby zahájit práci. Hlava reaktoru se pomalu ale plynule zvedla, až nakonec dosáhla výšky 68 metrů. Jeřáb LR1750 celé břemeno opatrně vyrovnával, a zabraňoval tak chvění 56 metrů vysoké kolony. Výložník jeřábu LR11000 přitom dosáhl výšky 93 metrů. V tuto chvíli bylo možné jeřáb LR1750 odpojit. Se zavěšeným vyrovnávacím závažím o hmotnosti 450 tun, 210tunovým závažím otočné plošiny a 50tunovým centrálním závažím se nyní jeřáb LR11000 ještě otočil o 180 stupňů. Poté bylo nutné s jeřábem se zavěšeným břemenem ještě popojet o několik metrů, aby bylo možné kolonu s centimetrovou přesností umístit nad podstavec. Nyní nastal okamžik, kdy se náklad začal pomocí závitových tyčí po milimetrech spouštět dolů. Po několika hodinách koncentrované práce jeřábníka byl úkol dokončen, kolona se dostala do požadované polohy a montéři ji mohli upevnit. Jelikož se nová kolona montovala vedle staré, bylo poté ještě zapotřebí demontovat a odvézt starou kolonu.

Po zhruba 4 týdnech intenzivního nasazení strojového parku byla práce přibližně stovky zaměstnanců společnosti Felbermayr u konce. Úspěch projektu byl podle Titury do značné míry podmíněn také dobrou spoluprací s ostatními zúčastněnými firmami. „Jelikož jsme se na takovýchto servisních pracích podíleli už potřetí, známe rafinerii velmi dobře,“ říká dále Titura a oceňuje vynikající spolupráci se společností Petrom, sesterskou firmou OMV. Velkou radost však měl i zadavatel zakázky: „Profesionálové, kteří zvládnou i komplikované situace!,“ komentuje manažer výroby firmy Petrom Bertram Muchan práci odvedenou firmou Felbermayr.

K přehledu