Dvojitá doprava s překážkami Slider

Dvojitá doprava s překážkami

2019/10/28 | Projektové oddělení firmy Felbermayr přepravilo v polovině října více než 34 metrovou průmyslovou kolonu ze Steinhaus bei Wels do Gendorfu v Bavorsku. Pozoruhodná byla i hmotnost 160 tun, takže se pro speciální přepravu ukázala jako jediná proveditelná kombinace dopravních prostředků pro silnici a vodu. Ovšem proveditelné není synonymem pro jednoduché – ocelovému hightech monstru se postavilo do cesty mnoho překážek.

Vůbec si nepamatuji, že bychom v Rakousku někdy jeli s 24 nápravami,“ začíná Jürgen Steinbrecher z oddělení firmy Felbermayr. A jako projektantovi v tzv. oddělení THP se mu za uplynulých dvacet let před uvedením do praxe dostaly na stůl všechny těžké případy. „A praxe bývá často problém,“ ví Steinbrecher. I tentokrát se zdálo, že je po tři čtvrtě roku příprav vše jasné: Trať byla vyměřena, statika mostů vypočítána, použití jeřábů pro obracení průmyslové kolony zkoordinováno a všechna opatření na řízení dopravy časově sladěna. Jenže pak, když už byl více než 55 metrů dlouhý transport zaparkován pomocí tažného a tlačného stroje u dopravce, se ukázalo, že na prvním úseku mezi Steinhaus bei Wels a terminálem pro těžké materiály firmy Felbermayr v Linci se náhle vyskytla ještě jedna stavba. Kvůli co nejmenšímu možnému omezení individuální dopravy byl k dispozici jen omezený časový prostor.  S přepravní šířkou 4,4 metru se můžete rychle dostat do úzkých a pak trvá dlouho, příliš dlouho, než se problém odstraní. „Naštěstí se nám vždy daří spolu s Asfinag (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, česky Financování dálnic a rychlostních silnic, a.s.) najít použitelné řešení, a tak tomu bylo i tentokrát,“ říká Steinbrecher, i když vzhledem k celému logistickému řetězci a s ním spojeným výzvám to znamenalo velké úsilí.

Na cestě lodí a silnicí

„Vzhledem k hmotnosti reaktoru 160 tun a několika stoupáním kolem deseti procent jsme se rozhodli pro použití tažného a tlačného stroje,“ informuje Steinbrecher. Pro co nejlepší trakci obou nákladních automobilů, z nichž každý má asi 600 HP, byl každý zatížen na 35 tun. „Kdyby bylo potřeba čelit mokré vozovce, použili bychom ještě jeden tlačný stroj,“ pokračuje Steinbrecher. První etapa ze Steinhaus bei Wels do terminálu pro těžké materiály firmy Felbermayr v Linci vedla převážně po dálnici. Přesto byly pro skupinu neustálými společníky zvedací zařízení, žebříky a zdvihací tyče kvůli kontrole průjezdných profilů pod mosty a bezpečnému podjíždění vedení.

Po příjezdu do Lince byl reaktor přeložen z 24 nápravového hlubinového vozu na loď vnitrozemské vodní dopravy. Další přeprava vedla zhruba devadesát kilometrů proti proudu do Pasova (N). Tam byla nádrž pomocí přístavního jeřábu a 500 tunového lodního jeřábu dočasně přeložena z lodi na hlubinový vůz omezený na dvacet náprav. „Snížení počtu náprav bylo možné díky statickým podmínkám v Německu,“ vysvětluje Steinbrecher a dodává, že to vedlo také ke zjednodušení celého postupu následkem snížení poloměru oblouku zatáčky. Ovšem opatření potřebná pro zbývajících 80 kilometrů z Pasova do cílového místa určení Gendorf jsou přesto pozoruhodná. Na mnoha místech bylo potřeba pokládat ocelové desky na ochranu podzemních potrubí a krajnic, přejíždět kolejnice, odstraňovat značky, zřizovat zákazy zastavení a zhruba desetkrát bylo nutné plánovaným způsobem přepravní sadu „shodit“, což znamená změnu směru přepravy, jinak by totiž nebylo možné pokračovat. Nakonec se podařilo dosáhnout cíle v bavorském Gendorfu v plánovaném čase pouhých sedmi dní. Bylo to 250 km s množstvím individuálních rozhodnutí, která bylo možné zvládnout díky sehranému týmu zhruba 20 pracovníků a zúčastněným kooperujícím podnikům.

Konečná instalace základů zhruba 34 metrů dlouhé nádrže o průměru asi čtyři metry zvládly dva jeřáby firmy Felbermayr od výrobce Liebherr o maximálním zatížení 750, respektive 400 tun.

K přehledu