MOSTOVÝ PODVALNÍK V AKCI Slider

MOSTOVÝ PODVALNÍK V AKCI

2019/08/02 | Divize specialistů na těžkou přepravu Bau-Trans přepravila v létě 2019 parní buben o délce 23 metrů a hmotnosti 105 tun z Nüziders ve Vorarlbersku do Horního Rakouska. Pro tuto speciální přepravu byly nutné přípravné práce trvající několik měsíců.

„S plánováním přepravy parního bubnu jsme začali asi rok před vlastním odjezdem,“ vypráví vedoucí dispozice Bau-Trans Markus Meusburger. Trasa vedla z Nüziders ve Vorarlbersku do Nettingsdorfu u Ansfeldenu v Horním Rakousku. Nejdříve jsme vypracovali studii proveditelnosti, abychom prověřili, zda je tato přeprava na silnici možná. Na základě délky 23 metrů a vysoké hmotnosti nádoby přes sto tun se pracovníci projektového oddělení Bau-Trans rozhodli pro přepravu pomocí „mostového podvalníku“. Poté, co jsme úspěšně ukončili plánovací práce, obdržela společnost Bau-Trans zakázku na jejich provedení. Šest měsíců před termínem přepravy - koncem července 2019 začali zaměstnanci specialisty na těžkou přepravu s přípravami. Kvůli tuny těžkému přepravovanému nákladu bylo nutné provést statické propočty staveb ve Vorarlbersku, Německu i Horním Rakousku.

Týmová práce při silniční přepravě

Na základě nově zřízených nebo měnících se stavenišť muselo být provedeno prověření více tras. U Mnichova byla těžká přeprava na základě nízké průjezdné výšky řetězem tunelů přeložena z dálnice na objízdnou trasu. Služba pro silniční značení přitom musela dočasně demontovat některé silniční značky. I přes pečlivou přípravu musela být přeprava kousek za Mnichovem přerušena kvůli nenahlášení staveniště s noční prací. Přitom jsme ztratili cenný čas. Zpoždění jsme ale mohli brzy dohnat. Již příštího dne jsme se vrátili zcela do časového plánu, protože nám policie povolila vyjetí o dvě hodiny dříve.

Staveniště brání těžké přepravě

Kompletní část projektu přepravy na nás ale ještě čekala. Trasa od hranic Subenu přes výjezd Traun až po Nettingsdorf byla z důvodu staveniště na výjezdu Traun, u kterého je zřizována protihluková stěna, pro doprovodné zaměstnance Bau-Trans skutečnou zkouškou. Časové okno bylo skutečně malé. Od vyjetí až k cíli muselo být učiněno velmi mnoho dopravně regulačních zařízení. K tomu patřila demontáž svodidel na dálnici, přemístění desek jízdní dráhy, a rovněž demontáž tabulí a sloupů osvětlení na stávajících dopravních okruzích a odbočkách. Teprve poté mohla být těžká přeprava dovedena bez překážek až do cílového místa. Po příjezdu do Nettingsdorfu byla nádrž na začátku srpna transportována pomocí dvou 150tunových mobilních jeřábů a pomocí samohybného dopravníku přepravena v areálu závodu na místo montáže. Pak byla konečně nádoba usazena do základů pomocí mobilního jeřábu Liebherr LTM 1750 ze společnosti Felbermayr - pronájem jeřábů.

Gabriela Mayer

g.mayer@felbermayr.cc
K přehledu