Použití jeřábu pro největší kostelní zvon na světě Slider

Použití jeřábu pro největší kostelní zvon na světě

2018/10/30 | S výškou přes tři metry je největší z celkem pěti zvonů nového pravoslavného kostela v Bukurešti největším výkyvným zvonem na světě. Zvon o hmotnosti 25 tun byl začátkem září vyzvednut mobilním jeřábem. Koncem října následovalo vyzvednutí 96tunové kupole pomocí pásového jeřábu.

Už měsíc před samotným vyzvednutím začal Gabriel Puscoiu, jako zodpovědný vedoucí celé akce ze strany společnosti Felbermayr, s přípravami: „Počítačové plánování ukázalo, že zdvih je možný pomocí mobilního jeřábu s nosností do 500 tun“, líčí Gabriel Puscoiu a dodává, že to nebylo jasné hned od začátku, protože vzdálenost od jeřábu ke zvonici byla kvůli stavbě velmi velká. Ukázalo se však, že vyzvednutí pomocí hlavního teleskopu o délce 84 metrů a zátěži 135 tun je možné i s jeřábem LTM 1500. „Provádíme nejen dobrou práci, ale snažíme se i o to, aby byly náklady pro zákazníka příznivé“, vysvětluje Gabriel Puscoiu a dodává, že alternativou by bylo použití pásového jeřábu s vyšší nosností.

I přes všechny technické možnosti – napínavé je to až do konce. „Není předem jasné, jestli se bude praxe držet teorie“, podotýká Gabriel Puscoiu. Bylo nutno myslet i na bezpečnost pracovníků, která má přednost před vším ostatním. Díky pečlivé přípravě a zkušenostem všech zúčastněných bylo možno provést vyzvednutí s výškou háku přibližně 80 metrů přesně podle simulace. Vyzvednutí dalších čtyř zvonů bylo v porovnání s velkým bratrem pouhou „zvonkohrou“. S větším zvonem váží dohromady asi 33 tun a vytvářejí monumentální soustavu zvonů.

Další na řadě bylo vyzvednutí  96 tunové kupole s výškou háku 102 metrů. Teď už bylo použití pásového jeřábu s vyšší nosností nevyhnutelné. „Použili jsme LR 1600 s maximální nosností 600 tun a závažím o celkové hmotnosti 505 tun“, uvádí Gabriel Puscoiu. Jeřáb byl vybaven hlavním výložníkem dlouhým 66 m a 48 m dlouhou výkyvnou špičkou pro překonání překážejícího okraje. „V neposlední řadě bylo toto vybavení nutné kvůli vyložení výložníku 48,6 metru“, vysvětluje Gabriel Puscoiu.

Poprvé se zvon rozezní 25. listopadu u příležitosti vysvěcení katedrály Vykoupení národa, „Catedrala Măntuirii Neamului“, jak se církevní stavba oficiálně nazývá.

K přehledu