Použití zdvihací konstrukce pro odšťavňovací lis Slider

Použití zdvihací konstrukce pro odšťavňovací lis

2020/04/28 | V polovině dubna byl v akci tým těžké montáže firmy Felbermayr kvůli výměně zhruba 25 tun těžkého odšťavňovacího lisu na ovoce. Místem události byl závod rakouského výrobce ovocných šťáv Pfanner v Ennsu.

„Pfanner šťávy umí“ (Fruchtsaft machen kann er, der Pfanner), to je slogan významného evropského výrobce ovocných šťáv se sídlem společnosti ve Vorarlbersku. Od roku 1985 to umí také v závodě v hornorakouském Ennsu. A aby to tak také zůstalo, vyměnil v dubnu tým těžké montáže firmy Felbermayr odšťavňovací lis na ovoce vážící zhruba 25 tun.

Zdvihací konstrukce uložená na kolejích

Nyní namontovaný nový lis byl dodán již minulý rok, ale poté byl nejprve dočasně uskladněn. „V únoru tohoto roku jsme lis přivezli na místo, kde byly provedeny poslední přípravy pro jeho instalaci,“ ohlíží se zpět Herbert Gruber z linecké pobočky. Jako vedoucí oddělení odpovědného za jeho přivezení na místo určení se rozhodující měrou podílel na vypracování tohoto projektu. Byla použita speciální zdvihací konstrukce se čtyřmi pístovými podpěrami a únosností maximálně 50 tun. „Zvláštností této zdvihací konstrukce je její úzký tvar. Díky němu ji lze použít i ve velmi stísněných prostorových podmínkách,“ říká Gruber a pokračuje: „Abychom mohli zvednout lis vážící 25 tun ze základů o výšce 2,6 metru, nainstalovali jsem před něj a za něj po dvou pístových podpěrách. Pomocí dvou čelních nosníků namontovaných na zdvihacích konstrukcích jsme poté stroj dlouhý 6,6 m a široký 3 m zdvihli a usadili na kolejnicový posuvný systém.“ Jelikož na cestě ven překážel pásový lis, který šlo demontovat jen za cenu vysokých nákladů, byla tato překážka objeta pomocí kolejnicového systému. „Mezitím jsme na novém lisu provedli finální montážní práce,“ popisuje Gruber.

Pro manipulaci s těžkými díly v místě výroby jsme použili mobilní jeřáb o zatížení 250 tun, vysokozdvižné vidlicové a teleskopické vozíky a nákladní vozidlo pro přepravu těžkých nákladů. Nový lis byl dopraven na své místo v opačném pořadí, v jakém byl odstraněn starý. Nicméně nový lis váží zhruba 43 tun a je asi o dva a půl metru delší než starý. To jeho dopravu na místo komplikovalo: „Nakonec jsme měli ještě tak dva centimetry rezervu,“ informuje Gruber a je spokojen s úspěšným uložením lisu na místo určení, na které navázala výroba lahodné ovocné šťávy.

Gabriela Mayer

g.mayer@felbermayr.cc
K přehledu