Rekordní jízda – přeprava 482 tun po železnici Slider

Rekordní jízda – přeprava 482 tun po železnici

2016/12/20 | Začátkem prosince 2016 realizoval segment společnosti Felbermayr - ITB, Internationale Tieflader-Bahntransporte (mezinárodní nákladní železniční doprava) přepravu vůbec nejtěžšího nákladu, jaký kdy byl v Evropě dopravován po kolejích. Jednalo se o stator generátoru, který s přepravními pomůckami vážil 482 tun. K absolvování jízdy po železnici v Polsku byl použit 32nápravový vůz s nosnou čelistí.

Když stator 5. prosince 2016 kolem 16 hodiny dorazil do cíle v polské uhelné elektrárně Jaworzno u Katowic, všichni, kdo se podíleli na přepravě, si znatelně oddechli. Celé akci předcházelo mnohaleté plánování, už od roku 2012. V dubnu téhož roku bylo ITB pověřeno společností Siemens Erlangen vypracováním studie proveditelnosti pro přepravu statoru, včetně přepravních pomůcek, z německého dodacího závodu Mülheim/Ruhr až do polské uhelné elektrárny Jaworzno.

Špičkový výkon 

Zatímco první etapa lodí až do polského vstupního přístavu byla velmi rychle vyhodnocena jako představitelná, pozemní dopravě v Polsku bylo nutno věnovat zvláštní pozornost. Jako vstupní přístav přicházela nejprve v úvahu Gdyně. V tomto přístavu nedaleko Gdaňska by byly k dispozici i plovoucí jeřáby, takže překládka z lodi na vagon byla zajištěna. Po důkladných šetřeních však bylo nakonec konstatováno, že taková přeprava po kolejích je možná i se speciálním vybavením společnosti ITB. Další podrobnější zjišťování technické, logistické a komerční povahy se trvala několik roků, než se projekt nakonec dostal do realizační fáze. 

Objednavatelem polského podílu na přepravě byla firma Rafako, odpovědná za montáž celého elektrárenského bloku. Jako dodavatel vystupovala dceřiná společnost BEST Logistics, která byla rovněž zodpovědná za vedení celkového projektu, neboť s železniční dopravou souviselo i poskytování přecházejících a následných služeb. Ze smluvních důvodů byl jako místo předání mezi prodávajícími a kupujícími zvolen vnitrozemský přístav Opole. Z Opole bylo již dříve nalezeno i řešení pro železniční přepravu. 

Koncem listopadu 2016 byl v Opoli přeložen těžký kus na 32nápravový speciální vagon společnosti ITB. Stator byl zvednut do přepravního rámu dodaného odesilatelem. Úkolem rámu bylo převzetí tažných sil, vznikajících na nosných čelistech speciálního vozidla. Tlakové síly byly převzaty tlakovými podpěrami, které byly rovněž poskytnuty dodavatelem. Do vozu s nosnou čelistí se tak zavěsilo celkem 482 tun. Taková hmotnost se v Evropě po železnici ještě nikdy nepřepravovala! Po různých operativních výzvách dorazil stator 5. prosince 2016 v pozdních odpoledních hodinách na místo určení. 

Tento projekt měl mnoho otců. Bez rozvážného řízení projektu ze strany ředitele společnosti BEST Logistics, bez odborných znalostí a vynikajícího vozového parku společnosti ITB a bez angažovaného korespondenta ITB v Polsku by byl takový projekt nepředstavitelný. A mimořádné poděkování patří zástupcům polských drážních úřadů. Bez jejich odbornosti, jejich flexibility a hlavně bez jejich ochoty by to nešlo. 

Řešení z jedné ruky 

Kromě hlavního úkolu železniční přepravy, kterou zajišťovala ITB, dodala společnost Felbermayr a její dceřiná společnost i řešení pro všechny přípravné a následné služby. Siemens tedy pověřil společnost Haeger & Schmidt v Duisburgu zajištěním lodní přepravy statoru z přístavu Mülheim/Ruhr až do Opole. Polský zákazník zase svěřil společnosti BEST Logistics všechny služby, které následovaly po železniční přepravě až do strojovny. Poskytnutí zvedacího rámu o nosnosti 1 000 tun společností Felbermayr-Krefeld nebo 24nápravového samohybného podvozku společností Felbermayr Wels pro práce v elektrárně Jaworzno jsou služby, které doplňují impozantní přehlídku síly a výkonu. Různé přepravní úseky a sekvence koordinovala společnost BEST Logistics. 

Mimochodem, touto jízdou po železnici překonala společnost ITB svůj vlastní starý rekord. Ten byl 475 tun zavěšené hmotnosti, pocházel z roku 2000 a i tehdy se jednalo o stator společnosti Siemens s přepravním rámem a tlakovými podpěrami, určený pro uhelnou elektrárnu Niederaussem v německém Porúří.

Slide
Rekordní jízda – přeprava 482 tun po železnici
Slide
K přehledu