Těžká přeprava pro zajištění operačních sálů Slider

Těžká přeprava pro zajištění operačních sálů

2015/09/01 | Nejstarší budovy nemocnice Wilheminenspital ve Vídni pocházejí z roku 1988. Proto musí být do roku 2024 přestavěny. V moderních modulech firmy Cadolto budou během zhruba deseti let stavebních prací umístěny celé operační sály a laboratoře. Know-how pro přepravu a manipulaci s celkem 210 moduly poskytuje společnost Felbermayr.

Od března do prosince trvala přeprava 210 stavebních modulů pro nemocnici Wilheminenspital ve Vídni. Výchozím bodem pro přepravu 18,5 metru dlouhých, 5,9 metru širokých a 4 metry vysokých buněk byla provozovna specialisty na hotové mobilní nemocnice – firmy Cadolto v Cadolzburgu (D). „Přeprava modulů o hmotnosti až 38,5 t byla zajištěna celkem dvanácti kombinacemi vozidel. Byly použity čtyřosé těžké tahače s různými konfiguracemi návěsů,“ vysvětlují oba projektanti Roland Füreder a Daniel Haukwitz z přepravního oddělení společnosti Felbermayr ve Welsu, kteří společně s kolegy z Norimberku a Lanzendorfu celou zakázku naplánovali a realizovali.

Kvůli omezenému prostoru v areálu nemocnice Wilheminenspital však nemohly být všechny moduly převezeny přímo od výrobce sídlícího v bavorském Cadolzburgu do Vídně. „Největší výzvou byla přeprava just in time,“ říká Füreder a vysvětluje, že 81 z celkových 210 modulů bylo dočasně uskladněno v těžkém skladu společnosti Felbermayr v Linci a na vyžádání převezeno do Vídně. Kvůli místním předpisům byl vjezd do areálu nemocnice Wilheminenspital možný pouze od půlnoci do pěti hodin ráno. „Proto jsme přímé transporty museli vždy přerušit v Subenu,“ říká Füreder a zdůvodňuje tím, proč přeprava na zhruba 500kilometrovou vzdálenost z Cadolzburgu do Vídně trvala osm až devět hodin.

Milimetrově přesnou práci pak vyžadoval příjezd na staveniště. Při vjezdu bylo nutné s 36 m dlouhými a 6 m širokými moduly couvat na vzdálenost 800 metrů mezi objekty nemocnice. „To celé probíhalo pod velkým časovým tlakem a s ohledem na kritické bezpečnostní prvky související s nemocničním provozem,“ uvádí Füreder. Pro zvedání modulů byl použit mobilní jeřáb o nosnosti 750 tun. Vybaven protizávažím o hmotnosti 204 tun, 56 m dlouhým teleskopem a 42 m dlouhým ramenem zvládl jeřáb vyložení až 49 metrů. Díky ramenu namontovanému na teleskopu bylo možné překonat překážky ve výšce až 20 metrů. Pro podpůrné práce byl na místě připraven ještě 300tunový jeřáb. Jeden z modulů tak byl usazen pomocí obou jeřábů současně. Ještě na podzim byly zahájeny práce na úpravách vnitřku a instalaci sítí a medicínské techniky. Nové operační sály budou uvedeny do provozu během roku 2016. 

K přehledu