Těžký transport a montáž stroje pro rovnání za studena Slider

Těžký transport a montáž stroje pro rovnání za studena

2019/04/29 | Uprostřed dubna bylo služeb společnost Felbermayr Schwermontage, která se zabývá těžkým transportem a usazováním do základů, využito v rámci dvou tzv. montážních stojanů. Místem práce byla studená válcovna společnosti voestalpine v Linci.

K transportu a ustavení do základů dvou, vždy 130 tun těžkých válcovacích stojanů, byl použit samohyb, zdvihací konstrukce, mobilní jeřáb a pracovní plošiny. Za úspěšnou realizaci ale můžeme být vděční know how všech zúčastněných firem a jejich pracovníkům. „První plány projektu sahají přibližně do doby před rokem“ říká Herbert Gruber ze společnosti Felbermayr v Linci a objasňuje velké časové nároky projektu.

Samohyb s transportní šířkou šest metrů

Pro interní přepravu v rámci firmy jsme využili samohyb s šesti nápravami. Bylo to nutné, abychom mohli nabídnout dostatek ložné plochy pro stojany válců o délce více než deset metrů a šířce šest metrů. Hnací výkon celé soupravy činil 478 HP. Tedy dostatek k tomu, aby se 130 tun těžké válcovací stojany přepravily jen z několik málo kilometrů vzdáleného místa výroby na cílové místo.

Velkou spoustu naprosté přesnosti vyžadovalo na centimetry přesné „zaparkování“ samohybu ve výrobní hale studené válcovny - po příjezdu na místo jsme museli trochu popojíždět, abychom mohli náklad správně umístit před zdvihací konstrukcí. Bez možnosti transverzální jízdy - tedy moci se otáčet na místě - by to nebylo vůbec možné.    

Tandemový zdvih pomocí zdvihací konstrukce a autojeřábu

Těsné poměry, pokud jde o místo, a výška haly asi dvanáct metrů, vyžadovaly technicky náročné řešení pro natočení a následné zvedání přibližně deset metrů vysokých válcovacích stojanů. „To bylo nalezeno v kombinaci zdvihací konstrukce a mobilního jeřábu“, říká Herbert Gruber a objasňuje detailně celý průběh: „Nejdříve jsme uvázali díl hlavice válcovacího stojanu na traverzu zdvihací konstrukce a kladnici háku jeřábu na patu ocelového těžkého závaží. Následně jsme díl hlavice pomalu nadzvedli a pohybovali vzpěrou zdvihací konstrukce uloženou na kolejnicích ve směru základu. Během toho jeřáb postupně dovedl patku až k montážnímu bodu, aby ji následně usadil na montážních bodech.“ Každý zdvih trval přibližně hodinu a půl - pak jsme usazování do základu ukončili. 

Společnost voestalpine v Linci, která je v tomto oboru leadrem na světovém trhu, mohla dosud zpracovávat válcované plechy až do tloušťky 20 milimetrů. Dokončením nového zařízení bude ovšem moci v budoucnu také rovnat plechy s tloušťkou až 80 milimetrů. Plechy odolné kyselinám budou mimo jiné použity při výrobě potrubí potrubních soustav v potravinářském průmyslu a v zařízeních na odsolování mořské vody.

K přehledu