Výměna zkušeností na setkání montážníků Slider

Výměna zkušeností na setkání montážníků

2019/01/25 | Dceřiná společnost firmy Felbermayr - Wimmer Maschinentransporte - již podruhé sezvala montážníky na setkání do Sulzemoosu v Bavorsku. Sjelo se 40 vedoucích pracovníků, aby prohloubili nejen know-how, ale také kolegiální osobní vztahy.

„Když jsem před čtyřmi lety poprvé uspořádal celopodnikové setkání montážníků, primárním obsahem bylo zprostředkování možností společnosti Wimmer“, komentuje jednatel Holger Stegmann svůj záměr uspořádat meeting vedoucích oddělení orientovaný na potřeby v oblasti průmyslových montáží. Firma Wimmer byla tehdy podnikem specializovaným na přesuny strojů a na speciální a těžké transporty, a také uskladnění. Dnes, čtyři roky poté, pokrývá Wimmer celé spektrum služeb oblasti těžkých břemen - až po pronájem jeřábů. 

Komplexní know-how

Inspirováno úspěchem prvního setkání montážníků se koncem minulého roku stávalo stále více 
nepřeslechnutelným hlasité volání po novém meetingu.   

 „Často stačí již vědět, kdo a co umí, abyste byli úspěšnými“, je přesvědčen Stegmann a těší ho, že setkání montážníků v lednu bylo opět významným podnětem pro vzájemnou souhru. Souhra je totiž tím, co má z pohledu vnímání zákazníka stále větší význam. „Tak jsme schopni cíleně dále předávat poptávky specializovaným pobočkám. To vše je podstatným předpokladem efektivní, zákaznicky orientované práce.“ Podle Stegmanna přitom v popředí nestojí ani tak technika, ale také i specializace příslušných pracovníků - neboť aby každý ovládal všechno, to není v komplexní oblasti montážních činností ani možné: „Přeložení výrobní linky je vedle použití standardních zařízení jako jsou zvedací lana, zdvihací zařízení a dráha posuvu doprovázeno také nutností mít četné kompetence v oblasti elektro, hydrauliky a pneumatiky“, a ty přitom může dodat například Wimmer, abychom splnili nároky zákazníka od počáteční nabídky až po kompletní servis. 

Výkon díky harmonii    

Jako doplnění odborných kompetencí bylo pod bodem programu „Vedení v pohybu“ podpořeno také posílení kolegiální soudržnosti při práci. „Základem se stala přednáška Heinze Fuchsiga“, vysvětluje Stegmann a poukazuje na to, že páka jako taková sice je osvědčeným prostředkem ke zvedání těžkých předmětů, s ohledem na dlouhodobý úspěch ale musí být toto podpořeno také mezilidskými vztahy a zdravím pracovníků.

Po celodenní intenzivní práci a prezentaci spektra služeb oddělení vedoucích, kteří se setkání účastnili, došlo na speciální stylový bufet – servírovalo se na samopojízdném průmyslovém podvalníku o nosnosti 178 tun, ozdobeném modely nákladních vozidel a vozíků pro děti v provedení jako šlapadla. Tato mají být v průběhu roku předána zařízením péče o děti - v rámci předváděcích akcí: „Abychom dětem ukázali, kde maminky a tatínkové pracují“, doplňuje Stegmann a dokazuje tím cit pro příští generace. Na otázku, zda se také příští setkání montážníků bude opět konat v Sulzemoosu, pak Stegmann při pomyšlení na velké organizační náklady lišácky zamrká očima: „Rád bych se také dostal k bufetu servírovanému na desetinápravovém semipodvalníku a ten v Sulzemoosu nemáme“.     

K přehledu