Zemřel Horst Felbermayr – průkopník logistiky těžkých nákladů Slider

Zemřel Horst Felbermayr – průkopník logistiky těžkých nákladů

2020/03/18 | Po těžké nemoci odvětví logistiky těžkých nákladů a stavebnictví ztratila 13. března 2020 v Horstu Felbermayrovi velkého podnikatele. Šéf firmy z Welsu (A) utvářel tento obor téměř přes 50 let, než se v roce 2015 stal předsedou dozorčí rady a operativní záležitosti ve firmě předal svému stejnojmennému synovi.

S celkem asi 2 700 zaměstnanci a 67 pobočkami v 19 zemích společnost patří k největším logistickým firmám pro těžké náklady v Evropě. V roce1967, když spolu se ženou Giselou převzal firmu svého otce Franze Felbermayra, to ještě bývalo v tehdejším areálu firmy ve Welsu velmi poklidné. Vozový park společnosti založené Franzem Felbermayrem v roce 1942 byl tehdy velmi skromný a počet zaměstnanců téměř zanedbatelný.

Od lokální přepravní společnosti k mezinárodnímu poskytovateli průmyslových služeb

V té době přišla na svět dcera Elisabeth. Manželka Gisela nepřestala, i přes svou roli mladé maminky, svému muži Horstu Felbermayrovi pomáhat ve finančních záležitostech. Firmě se tak rychle podařilo zaměřit se na nové odvětví – inženýrské stavby. V roce 1970 se narodil syn Horst Felbermayr. Společnost tehdy měla 30 zaměstnanců. Jejich počet se za tři roky od převzetí firmy zdesetinásobil. Založením 1. pobočky v Grieskirchenu vstoupil do společnosti jako jednatel jeho nevlastní bratr, aby mu s rodinným podnikem pomohl. Ten byl také odpovědný za oblast profesionální likvidace zbytků stavebních hmot a odpadu pomocí odstavných kontejnerů. Velkého úspěchu společnosti se ale bohužel nedožil, protože Franz zemřel již v roce 1979.

V polovině sedmdesátých let se uskutečnily první mezinárodní těžké přepravy. V oblasti stavby následovala specializace na stavbu vedení a zemní práce, nutnou se také stala těžba štěrku. Při tom Horst Felbermayr kladl již tehdy velký důraz na udržitelnost a v roce 1998 obdržel za ekologickou rekultivaci štěrkoven cenu za ochranu životního prostředí spolkové země Horní Rakousko.

V roce 1989 se společnost spolu s vývojem dvoudráhového jeřábu pro použití na kolejích a silnicích zaměřila na zdvihací techniku. Tato oblast byla úspěšně rozšířena a zahrnuje dnes pronájem jeřábů a plošin s v několika tisíci zařízení.

V polovině devadesátých let společnost založením oblasti pro mezinárodní železniční přepravu hlubinovými vozy vstoupila do oblasti trimodální těžké přepravy. Tehdy se Horstu Felbermayrovi podařilo zakoupením podnikového areálu tehdejší VÖEST v Linci získat těžkotonážní přístav. Tak v kombinaci dopravních prostředků po kolejích, silnici a vodě uskutečnil vizi trimodální těžké přepravy.

Na začátku nového tisíciletí nabral tento padesátník správný směr a intenzivně vstoupil na evropský trh. Byly založeny oblasti inženýrských a speciálních inženýrských staveb, významně rozšířen vozový park a přibyla oblast těžkých montáží. Za tyto podnikatelské úspěchy Felbermayr obdržel v roce 2004 velké stříbrné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku. V roce 2006 následovalo stříbrné vyznamenání spolkové země Horní Rakousko. V roce 1985 Horst Felbermayr obdržel zlaté vyznamenání města Welsu.

Horst Felbermayr – podnikatelská osobnost

I přes velké podnikové výzvy a značnou odvahu riskovat dokázal tento vyučený automechanik naslouchat svým kolegům. Dokázal je ale také o svých vizích přesvědčit a nechával je rovnocenně se na cílech firmy podílet. Navzdory všem úspěchům stál Horst Felbermayr vždy pevně nohama na zemi a uměl ocenit práci svých kolegů. Společně s ženou Giselou se šéfovi firmy podařilo tuto vlastnost „podnikatelské pokory“ předat i jeho dětem. Dnes firmu úspěšně vede stejnojmenný syn tohoto skvělého podnikatele se svou ženou Andreou. v roce 2015 se stali Gisela a Horst Felbermayrovi seniory v dozorčí radě. Dcera Elisabeth odpovídá za nemovitosti ve firmě.

Společně jsou i s dalšími jednateli a zaměstnanci, ve třetí generaci, odpovědní za rodinný podnik ve Welsu. Horst Felbermayr starší položil základní kámen dalšího vývoje firmy ještě v září minulého roku – zahájením výstavby nové centrály firmy. Tím tento úspěšný podnikatel dokončil své životní dílo. V Horstu Felbermayrovi ztrácí odvětví férového spolupracovníka s pevným stiskem ruky a společnost vůdčí osobnost, která i v časech mimořádného vypětí měla pochopení pro své zaměstnance a jejich starosti.

Slide
K přehledu