Znovuotevření haly pro těžké náklady na Rýnu Slider

Znovuotevření haly pro těžké náklady na Rýnu

2015/01/01 | Jako provozovatel skladu pro těžké náklady a sypký materiál v přístavu v Krefeldu rozšiřujeme na Rýnu naše možnosti. V lednu 2015 jsme jako doplnění k provozovanému přístavu, těžké přepravě a volné skladovací ploše rozšířili nabídku našich služeb o skladovací a montážní halu s celkovou výměrou 4 000 čtverečních metrů.

Pro manipulaci s náklady o hmotnosti až 400 tun jsou v hale k dispozici dva visuté jeřáby, které je možné propojit a provozovat paralelně. Díky výšce 19 metrů a napojení na železnici, silnici i lodní dopravu tak hala do budoucna poskytuje ještě lepší možnosti pro skladování a montáž těžkých nákladů.

Kromě toho byla venkovní skladovací a manipulační plocha rozšířena na celkových zhruba 40 000 čtverečních metrů a areál tak dále vylepšil svou nabídku pro překládky a skladování. Tento jediný těžký sklad „vlevo od Rýna“ v regionu se navíc může prokázat certifikací ISPS a odpovídající kvalifikací pracovníků. Areál tak splňuje požadavky na zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce vydané Mezinárodní organizací pro námořní dopravu (IMO) a Evropskou unií (EU).

Informace o přístavu v Krefeldu

  • Těžká hala se 4 000 čtverečními metry venkovní skladovací a montážní plochy
  • Halové jeřáby s maximální nosností 400 tun
  • 40 000 čtverečních metrů venkovní skladovací a manipulační plochy
  • Překládací kapacita 500 tun na molu
  • Zesílená stěna mola pro použití mobilních a pásových jeřábů
  • Délka mola 124 metrů
  • Styčný bod pro překládku mezi železnicí, silnicí a vodou
  • Výroba průmyslových obalů ve spolupráci s partnerskými firmami
  • Nakládka, vykládka a uskladnění motorových člunů

Kontaktní údaje

Felbermayr Deutschland GmbH
Schwerguthafen Krefeld
Hafen, Lagerei, Schwertransport
An der Römerschanze 11, D-47809 Krefeld
Tel.: +49 2151 93185-0
Fax: +49 2151 93185-11 
E-Mail: krefeld@felbermayr.cc

K přehledu