Impresum

Všeobecné údaje o firmě

Vlastník a vydavatel média:      Felbermayr Holding GmbH
Sídlo firmy:       Voralpenstraße 4, A-4600 Wels
Telefon:   +43 5 0695-0
E-Mail:   office@­felbermayr.cc
Právní forma:   Společnost s ručením omezeným
Příslušnost soudu:   Wels/Oberösterreich
Číslo zápisu v obchodním rejstříku:   347483f
Předmět podnikání:   Přepravní a zvedací technika, stavebnictví, logistické služby v námořní dopravě
Vlastník:   Gisela Felbermayr, DI Horst Felbermayr
Vedení:   DI Horst Felbermayr, Andrea Felbermayr, Mag. Alfred Feldbauer
Dozorčí rada:   Mag. Alfred Düsing (předseda dozorčí rady), Georg Starhemberg (místopředseda dozorčí rady),
​​​​​​​Gisela Felbermayr, Ingeborg Gratz-Neudecker, Mag. Georg Kirchmayr
Webová stránka:   www.felbermayr.cc
Technická realizace webových stránek:   SIWA Online GmbH - die TYPO3 Experten
Základní směr stránky:   Informace o společnosti a jejích dceřiných firmách a o příslušných službách.
Upozornění:
 
  Kvůli jazykovému zjednodušení a lepší čitelnosti jsou všechny informace na
tomto webu uvedeny jako genderově neutrální.
     
Společnost Země Registrační číslo
Felbermayr Holding GmbH Rakousko ATU65945515
Felbermayr GmbH Rakousko ATU50560307
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG Rakousko ATU55116109
Felbermayr Bau GmbH & Co KG Rakousko ATU55116207
Bau-Trans GmbH Rakousko ATU35759309
Sareno Objektisolierung Ges. m. b. H. & Co KG Rakousko ATU43455408
IS Baubetrieb GmbH Rakousko ATU68022203
Danner Landschaftsbau GmbH Rakousko ATU67322836
WEST-ASPHALT Straßenbaugesellschaft m.b.H. Rakousko ATU41543905
Felbermayr Bulgaria EOOD Bulharsko BG175329295
Felbermayr Deutschland GmbH Německo DE121397233
Felbermayr Bau GmbH & Co KG Německo DE241498447
Wimmer Maschinentransporte GmbH Německo DE275194042
Hagn Umwelttechnik GmbH Německo DE281857912
Domarin Tief-, Wasserbau-, Schiffahrtsgesellschaft m.b.H. Německo DE130953854
Domarin GmbH Schifffahrt-, Havarien-, Leichterungen Německo DE188829059
Erlenbacher Schiffswerft-, Maschinen- und Stahlbau GmbH Německo DE188829075
SGL GmbH Gerüst- und Liftvermietung Německo DE242872579
Felbermayr Polska Sp.z.o.o. Polsko PL899273577
Felbermayr Romania S.R.L Rumunsko RO18265450
Felbermayr Slovakia, s.r.o. Slovensko SK2020281406
Felbermayr Transport- und Hebetechnik, spol.s r.o. Česká republika CZ63907127
Bau-Trans Kft. Maďarsko HU10225761

 

Společnost Felbermayr Holding GmbH podnikla veškerá možná opatření pro zajištění správnosti a úplnosti všech informací uvedených na této stránce v době jejich zveřejnění. Přesto nelze vyloučit výskyt neúmyslných chyb a omylů, za které se omlouváme. Společnost Felbermayr Holding GmbH nepřebírá žádnou záruku a odpovědnost za informace poskytnuté na těchto stránkách, jako jsou např. hypertextové odkazy nebo jiné obsahy, které jsou přímo či nepřímo využívané webovými stránkami společnosti Felbermayr. Dále si společnost Felbermayr Holding GmbH vyhrazuje právo provádět změny a doplnění zveřejněných informací bez předchozího upozornění.  

Felbermayr Holding GmbH odmítá jakoukoli záruku za nesprávné nebo chybějící informace na webových stránkách, a proto za veškerá rozhodnutí založená na informacích uvedených na těchto stránkách odpovídá pouze a výhradně návštěvník stránek. Felbermayr Holding GmbH odmítá jakoukoli záruku za bezprostřední, konkrétní škody nebo za následné škody, případně škody jakéhokoli druhu, které vznikly z jakéhokoli důvodu v souvislosti s přímým či nepřímým využitím informací uvedených na webových stránkách společnosti Felbermayr. Pokud není uvedeno jinak, náleží autorská práva na všechny dokumenty a materiály zveřejněné na webových stránkách firmy Felbermayr výhradně společnosti Felbermayr Holding GmbH.  

V souvislosti s veškerými právy (např. vlastnickými, právy na průmyslovou ochranu nebo autorskými právy) nebude nikomu poskytnuta licence ani jiné přenesené právo. Rozmnožování dokumentů je povoleno pouze pro osobní potřebu a pro informační účely; jakékoli jiné způsoby rozmnožování či jiné způsoby použití jsou výslovně zakázány. Použití značek (jako jsou např. obchodní známky nebo loga) je výslovně zakázáno, nezávisle na symbolech ® nebo ™. Veškerá výše uvedená pravidla platí také pro software, který je přímo nebo nepřímo používán a spouštěn webovou stránkou firmy Felbermayr. Pokud dojde prostřednictvím hypertextových odkazů ke spuštění softwaru třetích stran, platí pravidla těchto stran a je třeba respektovat jejich práva. Každý návštěvník webové stránky firmy Felbermayr, který společnosti Felbermayr Holding GmbH poskytne informace, souhlasí s tím, že Felbermayr Holding GmbH získává neomezené právo na tyto informace. Společnost Felbermayr Holding GmbH může tyto informace využít libovolným způsobem. Informace poskytnuté uživatelem nepodléhají utajení. Osobní údaje uživatelů podléhají zákonu na ochranu osobních údajů (DSG) a společnost Felbermayr Holding GmbH je použije pouze v takovém rozsahu, v jakém je to zapotřebí pro osobní poradenství a pro udržování databáze kontaktů na zákazníky.