Dopravní cestou je voda

Ekologicky nejšetrnější cesta – vnitrozemskou lodí

Ke kompletní nabídce firmy Felbermayr v oblasti speciální přepravy patří kromě silniční a železniční dopravy také doprava po vodě. Tím je naše trimodální nabídka v segmentu speciální přepravy a přepravy těžkých nákladů kompletní.  

Ve spojení a ve vzájemné souhře lodní dopravy se speciálním výkonným vybavením pro přepravu po silnici a železnici realizujeme ekonomicky efektivní řešení RoRo (z anglického roll-on, roll-off) pro nejvyšší hmotnosti a rozměry nákladu. Místa nakládky a vykládky přitom nejsou nutně vázána na existující přístavní zařízení. Díky našim speciálním lodím na sypké náklady nebo použití mobilních RoRo lodím, a rovněž díky použití RoRo ramp, může být vykládka realizována i na volném úseku řeky, který leží nejblíže k místu instalace. Díky lodi pro těžké náklady „Horst Felix“ disponujeme motorovou nákladní lodí, která je ideálně přizpůsobena požadavkům trimodální dopravy. Disponuje vyvažovací nádrží, a rovněž kotevními sloupky a pracovní palubou o rozměru cca 500 čtverečních metrů.

Neobsluhujeme pouze evropské vodní cesty. Do vzdálenějších cílových zemí realizujeme přepravu nejtěžších nákladů ve spolupráci s mezinárodními rejdařskými firmami, které jsou vybaveny nákladními loděmi pro námořní dopravu do cílově země. Po připlutí na místo je opět připraven celý logistický systém pro speciální přepravu společnosti Felbermayr a překládka na kolejová nebo silniční vozidla může začít.