Mergi la conținut
Home | Protecția Datelor

Protecția Datelor


Preluare:

Protecția datelor dumneavoastră personale este de interes special pentru toate întreprinderile din Grupul Felbermayr. Prin urmare, prelucrăm datele dumneavoastră exclusiv pe baza dispozițiilor legale (GDPR, DSG). În aceste informaţii privind protecţia datelor, vă informăm despre cele mai importante aspecte ale procesării datelor în cadrul întreprinderii noastre și a procesatorilor noștri contractanţi (persoane juridice sau fizice care prelucrează date în numele nostru).


Date cu caracter personal:

Noi colectăm, procesăm și folosim datele dumneavoasttră personale numai cu consimțământul dumneavoastră sau în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea unui contract în care faceți parte sau dacă există un alt temei juridic în conformitate cu GDPR, de exemplu dacă prelucrarea datelor este permisă pentru a proteja interesele noastre legale. Ștergerea datelor are loc, dacă se garantează că nu mai avem nevoie de aceste date pentru îndeplinirea sau apărarea împotriva creanțelor ridicate. Se colectează numai astfel de date personale care sunt necesare pentru efectuarea și prelucrarea serviciilor noastre sau pe care ni le-ați furnizat în mod voluntar. Un transfer de date unor terțe părți (persoane juridice sau fizice care nu sunt prelucrători de cont) are loc numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului din care faceți parte (cum ar fi către oricare subcontractant), precum și pe baza legală. Destinatarii pot fi: Societăți de asigurări, agenții guvernamentale, agenții de colectare, consultanți fiscali și reprezentanți legali pentru îndeplinirea obligațiilor noastre corporative.

Siguranţa datelor:

Protecția datelor dumneavoastră personale are loc prin măsuri de precauție organizaționale și tehnice adecvate. Aceste măsuri de precauție se referă în special la protecția împotriva accesului, prelucrării, pierderii, utilizării și manipulării neautorizate accidentale. În ciuda eforturilor de a menține un nivel înalt de diligență, nu se poate exclude că informațiile, pe care le împărtășiți cu noi prin internet, nu vor fi vizualizate și folosite de alte persoane. Vă rugăm să rețineți că, prin urmare, nu acceptăm nici o răspundere pentru divulgarea informațiilor din cauza unor erori neprevăzute în transferul de date și/sau a accesului neautorizat de către terți (de exemplu, atac cibernetic pe cont de e-mail sau telefon, interceptarea datelor și altele asemenea).

Drepturile dumneavoastră
:

În principiu, aveți dreptul la informare, corectare, ștergere, restricționare, transferabilitate a datelor, revocare și opoziție. Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă Legea privind Protecția Datelor sau că reclamațiile dumneavoastră privind protecția datelor au fost încălcate în vreun fel, puteți să ne contactați la adresa noastră de contact internă. Ne puteți contacta prin următoarele date de contact: Felbermayr Holding GmbH, Machstraße 7, 4600 Wels, +43 7242 695-0, E-Mail: datenschutz@felbermayr.cc

În plus, puteți face plângere la Autoritatea de Reglementare. În Austria, aceasta este Autoritatea pentru Protecția Datelor.

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web de la Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează aşa-numitele „module cookie”, fişiere text salvate pe computerul dumneavoastră care permit analiza utilizării de către dumneavoastră a site-ului web. Informaţiile generate de modulul cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web (inclusiv a adresei dumneavoastră IP), sunt transferate unui server Google din S.U.A. şi salvate în locaţia respectivă. Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, va alcătui rapoarte despre activităţile de pe site-ul web destinate operatorului site-ului şi va furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului şi a internetului. De asemenea, Google va transfera aceste informaţii unor terţi, dacă este necesar, dacă este obligatoriu prin lege sau dacă terţe părţi procesează aceste date pentru Google. Sub nicio formă Google nu va face o legătură între adresa dumneavoastră IP şi alte date salvate de Google.

Puteţi preveni instalarea de module cookie prin setarea software-ului dumneavoastră de browser în consecinţă; totuşi, dorim să precizăm că, în acest caz, este posibil să nu puteţi utiliza în totalitate toate funcţiile acestui site web. Prin utilizarea acestui site web, vă declaraţi acordul pentru procesarea datelor colectate despre dumneavoastră de către Google în maniera şi în scopurile descrise anterior.

Pentru majoritatea browserelor de internet (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) există un modul add-on care vă permite să nu luaţi parte la analiza acestui site web. Google oferă acest modul add-on la următoarea legătură: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Descărcări
PIESE
© Felbermayr Holding GmbH · Machstraße 7 · A-4600 Wels · www.felbermayr.cc
17.11.2018