Prejsť na obsah
Home | Impressum

Impressum

Všeobecné firemné údaje

Vlastník média a vydavateľ:

Felbermayr Holding GmbH
Sídlo podniku: Machstraße 7, A-4600 Wels
Telefón: +43 7242 695-0
Fax:+43 7242 695-144
E-Mail:

office@felbermayr.cc

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzením

Sídlo súdu:

Wels/Oberösterreich

Identifikačné číslo firmy:

347483f
Predmet podnikania: prepravná a zdvíhacia technika, stavebníctvo, námorné logistické služby
Vlastník: Horst Felbermayr, Gisela Felbermayr, DI Horst Felbermayr
Vedenie spoločnosti:DI Horst Felbermayr, Andrea Felbermayr, Mag. Alfred Feldbauer
Dozorná rada:Horst Felbermayr (predseda dozornej rady), Georg Starhemberg (podpredseda dozornej rady), Mag. Alfred Düsing, Ingeborg Gratz-Neudecker, KR Walter Meinhart
Internetová stránka:

www.felbermayr.cc 

Základné zameranie internetovej stránky:Informácia o podniku a jeho dcérskych spoločnostiach, ako aj poskytovaných službách.
Upozornenie: Z dôvodu jazykového zjednodušenia a lepšej čitateľnosti je potrebné všetky informácie uvedené na tejto internetovej stránke chápať v neutrálnom rode.

 

 

FirmaKrajinaIČ DPH
Felbermayr Holding GmbHRakúskoATU65945515
Felbermayr GmbH RakúskoATU50560307
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KGRakúskoATU55116109
Felbermayr Bau GmbH & Co KG RakúskoATU55116207
Bau-Trans GmbH RakúskoATU35759309
Sareno Objektisolierung Ges. m. b. H. & Co KG RakúskoATU43455408
IS Baubetrieb GmbH RakúskoATU68022203
Felbermayr Bulgaria EOOD BulharskoBG175329295
Felbermayr Deutschland GmbH NemeckoDE121397233
Felbermayr Bau GmbH & Co KG NemeckoDE241498447
Wimmer Maschinentransporte GmbH NemeckoDE275194042
Hagn Umwelttechnik GmbHNemeckoDE281857945
Reinhold Meister Wasserbau GmbHNemeckoDE281857912 
Felbermayr Polska Sp.z.o.o. PoľskoPL8992732577
Felbermayr Romania S.R.L RumunskoRO18265450
Felbermayr Slovakia, s.r.o. Slovenská republikaSK2020281406
Felbermayr Transport- und Hebetechnik, spol.s r.o. Česká republikaCZ63907127
Bau-Trans Kft. MaďarskoHU10225761

Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH vynaložila primerané úsilie, aby zabezpečila, že všetky informácie poskytnuté na tejto internetovej stránke boli v čase poskytnutia správne a úplné. Napriek tomu môže dôjsť k neúmyselným a náhodným chybám, za ktoré sa ospravedlňujeme. Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH neručí a neposkytuje záruku za informácie poskytované na tejto internetovej stránke, ako napr. hyperodkazy a iné obsahy, ktoré buď priamo alebo nepriamo využíva internetová stránka spoločnosti Felbermayr. Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH si vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenia poskytnutých informácií bez predchádzajúceho oznámenia. 

Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH odmieta akúkoľvek záruku za nesprávne alebo chýbajúce informácie na internetovej stránke spoločnosti Felbermayr, a preto sú všetky rozhodnutia, ktoré sa zakladajú na informáciách poskytnutých na internetovej stránke spoločnosti Felbermayr, vo výhradnej zodpovednosti používateľa. Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH odmieta akúkoľvek záruku za bezprostredné, konkrétne škody alebo následné škody alebo ostatné škody akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s nepriamym alebo priamym používaním informácii poskytnutých na internetovej stránke spoločnosti Felbermayr. Ak nie je uvedené niečo iné, autorské práva vzťahujúce sa na všetky dokumenty a použité materiály poskytnuté na internetovej stránke spoločnosti Felbermayr sú vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Felbermayr Holding GmbH. 

Vzhľadom na všetky práva (napr. vlastníctvo, priemyselné ochranné práva, autorské práva) sa nikomu neudeľuje licencia ani iné právo. Rozmnožovanie dokumentov je povolené len na súkromné a informačné účely a každé iné rozmnožovanie alebo každé iné použitie je výslovne zakázané. Používanie označení (napr. značky, logá), nezávisle od použitia symbolu ® alebo ™, je výslovne zakázané. Všetky uvedené právne úpravy sa vzťahujú aj na softvér, ktorý sa dá priamo alebo nepriamo aktivovať alebo používať z internetovej stránky spoločnosti Felbermayr. Ak hyperodkazy umožňujú prístup na softvér tretích strán, platia regulácie príslušného poskytovateľa a musia sa dodržiavať jeho právne ustanovenia. Každý používateľ internetovej stránky Felbermayr, ktorý poskytne informácie spoločnosti Felbermayr Holding GmbH, súhlasí s tým, aby mala spoločnosť Felbermayr Holding GmbH neobmedzené práva na tieto informácie a aby ich mohla spoločnosť Felbermayr Holding GmbH použiť akýmkoľvek požadovaným spôsobom. Informácia poskytnutá používateľom nepodlieha povinnosti utajovania. Osobné údaje používateľa podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov (DSG) a spol. Felbermayr Holding GmbH ich použije len v takom rozsahu, ako je to nevyhnutné na osobnú starostlivosť alebo udržiavanie kmeňových údajov zákazníkov.

DIELY
© Felbermayr Holding GmbH · Machstraße 7 · A-4600 Wels · www.felbermayr.cc
24.05.2019