Prejsť na obsah
Home | Logo

Logo Felbermayr

Vizuálny symbol na stiahnutie


Centrálnym prvkom vizuálnej prezentácie podniku je logo. Logo smie byť plynule odstupňované v proporcionálnom pomere. Najmenšie zobrazenie vyplynie v závislosti od príslušnej výrobnej techniky. Vždy sa pritom musí zabezpečiť čitateľnosť a kvalita loga.

Upozorňujeme na to, že logo Felbermayr je ochrannou známkou. Bez výslovného súhlasu spoločnosti Felbermayr Holding GmbH sa nesmie meniť ani kopírovať.

V prípade otázok sa obráťte na: marketing@felbermayr.cc

Logo Felbermayr s internetovou adresou

(formát súboru: png, farebný formát: rgb)

 

Logo Felbermayr s internetovou adresou

(formát súboru: eps, farebný formát: cmyk)

Logo Felbermayr

(formát súboru: png, farebný formát: rgb)

 

Logo Felbermayr

(formát súboru: eps, farebný formát: cmyk)

 

 

DIELY
© Felbermayr Holding GmbH · Machstraße 7 · A-4600 Wels · www.felbermayr.cc
19.04.2019