Prejsť na obsah
Home | Manažment kvality

Manažment kvality

Náš štandard ako zaväzujúci normatív

 

S cieľom poskytovania služieb v stabilne vysokej kvalite zaviedla spoločnosť Felbermayr integrovaný systém riadenia, ktorého súčasťou sú programy na zabezpečenie kvality a programy bezpečnosti práce. Manažérske systémy sa nepretržite rozširujú na nové sídla a pravidelne sa podrobujú kontrolám vykonávaným akreditovaným certifikačným miestom (TÜV Austria). Starostlivosť o naše sídla a interné audity vykonávajú špeciálne kvalifikovaní zamestnanci.

Základnou myšlienkou našich manažérskych systémov je nepretržité zlepšovanie našich procesov a služieb. Na úseku riadenia kvality optimalizujeme naše organizačné postupy. Vďaka nášmu systému riadenia bezpečnosti práce znižujeme nehodovosť, predchádzame pracovným úrazom a zabezpečujeme pracovné situácie. Umožňuje nám to vyhodnocovanie kľúčových ukazovateľov a s tým súvisiace plánovanie opatrení.

Bau-Trans steht für die Einhaltung höchster Qualitätsstandards
DIELY
© Felbermayr Holding GmbH · Machstraße 7 · A-4600 Wels · www.felbermayr.cc
24.05.2019