Prejsť na obsah
Home | Podnik

Podnik

Felbermayr – sila v pohybe.


Sme celoeurópskym kompetentným a výkonným partnerom ponúkajúcim riešenia najväčších transportných problémov. S celkovo viac ako 2 700 zamestnancami v oblastiach cestnej, železničnej a vodnej dopravy, ako aj pri prenájme žeriavov, pracovných plošín a stohovačov a montáži ťažkých konštrukcií dokazujeme každodenne svoje know-how a kompetenciu.

V oblasti obchodnej činnosti staviteľstvo kompletizujeme túto ponuku výkonov s divíziami pozemné staviteľstvo, inžinierske staviteľstvo, špeciálne inžinierske staviteľstvo, realizácia demolácií, ako aj odbyt štrku, až po prevádzku hromadných skládok stavebného odpadu a rozsiahlych riešení v odvetví odpadového hospodárstva.

 

 

Felbermayr Schwertransport, LR11000 Raupenkran, Baustelle im Hochbau
DIELY
© Felbermayr Holding GmbH · Machstraße 7 · A-4600 Wels · www.felbermayr.cc
25.05.2019