Prejsť na obsah
Home | Podnik | História

História

Od lokálneho podniku s malým vozovým parkom až po medzinárodného poskytovateľa služieb


História súčasného holdingu Felbermayr sa začala písať v roku 1942. Vtedy bol založený podnik s jedným nákladným vozidlom, ktorého predmetom činnosti bola preprava na krátke vzdialenosti. Tento malý podnik sa postupne rozrastal až na súčasný holding s celoeurópskou pôsobnosťou. 

Podnik sa rozvíjal na jednej strane vďaka organickému rastu a na druhej strane vďaka mnohým akvizíciám. S podporou konateľov jednotlivých odborných úsekoch je holding Felbermayr dnes, v tretej generácii rodiny Felbermayr, pod vedením Horsta a Andrey Felbermayr.

 • V apríli 2016 sa Stefan Hielle stáva technickým riaditeľom divízie Stavebníctvo spoločnosti Felbermayr. Hielle nahradil Hannes-Sebastiana Hubera.  
 • 30.júna 2016 prešla Gisela Felbermayrová z pozície riaditeľky na pozíciu člena dozornej rady Felbermayr Holding.  
 • V septembri otvorila spoločnosť Felbermayr novú pobočku s plochou 40 000 metrov štvorcových v Sulzemoose. Severozápadne od Mníchova sídli dcérska spoločnosť Wimmer Maschinentransporte a Hagn Umwelttechnik.
 • Divízia medzinárodnej nízkoplošinovej železničnej dopravy (ITB) spoločnosti Felbermayr realizovala prepravu po železnici doteraz najťažšieho nákladu v Európe s hmotnosťou 482 ton. Na pojazd po koľajniciach sa používa 32-nápravový železničný voz na dopravy ťažkých nákladov.
DI Horst Felbermayr, Andrea Felbermayr, Gisela Felbermayr, Horst Felbermayr
 • Začiatkom 2015 sa v rýnskom prístave Krefeld otvára nová hala pre ťažkotonážne prostriedky. Lokalita, v ktorej sa križujú cesty troch druhov dopravných prostriedkov, ťaží vďaka nosnosti žeriava 400 t a 4000 metrom štvorcovým skladovacej a montážnej plochy a otvorených skladovacích plôch.
 • V júni 2015 sa Felbermayr stáva prevádzkovateľom ťažkotonážneho strediska vo viedenskom prístave Alberner.    
 • 2.decembra 2015 prešiel Horst Felbermayr z pozície riaditeľa na pozíciu člena dozornej rady Felbermayr Holding. Zároveň prevzal jeho syn, Ing. Horst Felbermayr, predsedníctvo vo vedení Felbermayr Holding. Jeho manželka Andrea Felbermayrová sa stala riaditeľkou holdingu.
 • Spoločnosť Felbermayr preberá do svojho vozového parku žeriav LR11000 - najsilnejší žeriav v Rakúsku. Tento žeriav na pásovom podvozku od výrobcu Liebherr má maximálnu nosnosť 1000 t a môže byť zaťažený bremenom až do 790 t.
 • V lete získava Felbermayr dve z najvyšších teleskopických plošín poprvýkrát dodaných do Európy. Umožní to pracovať vo výške 57 metrov.
Binnenschifffahrtsunternehmen Haeger & Schmidt Logistics
 • Spoločnosť Felbermayr preberá od belgickej skupiny Bahnfracht-Gruppe SNCB Logistics nemecké podniky špecializované na vnútrozemskú lodnú dopravu H&S Container Line, Haeger & Schmidt International, ako aj väčšinový podiel na belgickej spoločnosti RKE. Pre divíziu spoločnosti Felbermayr s názvom Preprava a zdvíhacia technika to znamená podstatné rozšírenie spektra výkonov smerom k vnútrozemskej lodnej doprave a námorným službám.
 • V decembri 2013 preberá Friedrich Rametsteiner obchodné vedenie divízie Stavebníctvo spoločnosti Felbermayr. Rametsteiner nastupuje po Johannovi Ganglovi, ktorý opúšťa spoločnosť na vlastnú žiadosť po viac ako desiatich rokoch úspešnej činnosti.    
 • Divízia Stavebníctvo spoločnosti Felbermayr preberá asfaltový závod. Závod, ktorý bol kúpený v máji, sa nachádza v Haagu am Hausruck a disponuje výkonom 2000 t zmesi denne.   
 • Začiatkom júla preberá Felbermayr Holding podnik „Der Baubetrieb“. Vďaka tomu mohla spoločnosť prevziať takmer 150 pracovníkov bývalej pobočky Alpine.
 • Prevzatie operatívnych úsekov skupiny Reinhold Meister Gruppe so sídlom v obci Hengersberg bei Deggendorf. Spoločnosť Felbermayr sa vďaka tomu stáva významným partnerom v odvetví vodného staviteľstva a rozširuje svoju oblasť činnosti v Nemecku o divízie vodné staviteľstvo a staviteľstvo skládok, ako aj likvidácia a prieskum bojových látok.
 • V marci 2011 sa na svoju prvú plavbu vydala loď na prepravu ťažkých nákladov s názvom Horst Felix. Vďaka zosilnenému čelu, vyvažovacej nádrži, ako aj hydraulicky ovládaným podperám je mimoriadne vhodná pre RoRo akcie, môže sa však využívať aj na rôzne iné účely vo vodnom staviteľstve.
 • Loď na prepravu ťažkých nákladov je pomenovaná podľa vnuka zakladateľa firmy Horsta Felbermayra.
 • Felbermayr bude prevádzkovať prístav pre ťažké  a násypové materiály Krefeld am Rhein. Vďaka tomu rozšíri Felbermayr svoje možnosti v oblasti multimodálnej prepravy.
 • Spoločnosť Wimmer Maschinentransport, ktorá sa špecializuje na montážne činnosti v priemysle a prepravu strojov, sa stáva súčasťou holdingu Felbermayr. Sídlo spoločnosti je v Hornom Bavorsku.
 • So založením dcérskej spoločnosti v Chorvátsku a Srbsku, ako aj pobočkou v Brne (ČR) pokračuje spoločnosť Felbermayr Transport- und Hebetechnik vo svojom rastovom kurze.
 • Na jar boli za konateľov spoločnosti Felbermayr Transport- und Hebetechnik vymenovaní Christoph Nüßler a Peter Stöttinger. V tejto funkcii zodpovedajú spolu s Wolfgangom Schellererom za celú divíziu.
 • Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH ako správcovská spoločnosť operatívnych firiem prevzala s účinnosťou od 1. októbra 2010 spoločnosť Felbermayr GmbH. Vo vedení spoločnosti bol popri Horstovi a Gisele Felbermayr, ako aj ich synovi Horstovi Felbermayrovi aj Alfred Feldbauer ako obchodný konateľ. 
 • Spoločnosť Felbermayr GmbH sa zachovala a funguje primárne ako holdingová organizácia pre obchody s nehnuteľnosťami.
 • V októbri bol do funkcie obchodného konateľa spoločnosti Felbermayr Bau GmbH & Co KG vymenovaný vyštudovaný podnikový ekonóm a doterajší vedúci podnikovej skupiny Felbermayr, Johann Gangl. V tejto funkcii poskytuje podporu DI Horstovi Felbermayrovi.
Felbermayr wird mit dem Pegasus in Gold ausgezeichnet
 • Nákup celosvetovo najvyššej pojazdnej plošiny s pracovnou výškou 103 metrov.
 • Spoločnosť Felbermayr získava cenu Pegasus in Gold – najvýznamnejšie ocenenie v oblasti hospodárstva.
 • Prevzatie firmy Linke – Pipelinebau v Detmolde (blízko Bielefeldu).
 • Získanie podielov na spoločnosti Best Logistics v Poľsku.
 • Založenie dcérskych spoločností v Bulharsku a Rumunsku.
 • Wolfgang Schellerer je vymenovaný za konateľa divízie Transport- und Hebetechnik.
 • Stavebná firma Felbermayr rozširuje oblasť svojej činnosti o divíziu inžinierske staviteľstvo.
 • Christoph Nüßler sa stáva konateľom Bau-Trans, dcérskej spoločnosti patriacej do holdingu Felbermayr.
Horst und Gisela Felbermayr erhalten das Silberne Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich verliehen.
 • V marci získali Horst a Gisela Felbermayri od predsedu krajinskej vlády Dr. Josefa Pühringera vyznamenanie Silberne Ehrenzeichen spolkovej krajiny Horné Rakúsko.
 • 3. apríla prešiel cez pohraničnú obec Suben z Nemecka do Rakúska najsilnejší mobilný žeriav. Spoločnosť Felbermayr ma odvtedy vo svojom vozovom parku žeriav LG 1750 s maximálnou nosnosťou 850 ton.
 • Spoločnosť Felbermayr preberá firmu Wirzius so sídlom v Hildene pri Düsseldorfe, a týmto krokom podstatne rozširuje svoju ponuku na úsekoch preprava ťažkých nákladov, ale aj montáž ťažkých konštrukcií.
 • V júni získala spoločnosť Felbermayr hospodárske ocenenie denníka Oberösterreichische Nachrichten s názvom Pegasus in Bronze. Renomovaná porota týmto zaradila spoločnosť Felbermayr medzi šampiónov domáceho hospodárstva.
 • Koncom druhého kvartálu prevzala spoločnosť Felbermayr mobilné žeriavy a stavebné zariadenia národne činnej firmy Interlift. Tento krok znamená pre divíziu pozemného staviteľstva podstatné rozšírenie ponuky služieb – Felbermayr má odteraz vo svojom produktovom portfóliu aj „techniku na baranenie“.
 • Nepretržitá expanzia stavebnej firmy si vyžiadala externý audit existujúcich právnych úprav, ktorého výsledkom bolo udelenie certifikátu TÜV Rakúsko, podľa EN ISO 9001:9002.
 • Prevzatie rakúskej dcérskej spoločnosti európskeho lídra v prenájme pracovných plošín. Týmto krokom rozšírila spoločnosť Felbermayr svoj strojový park v divízii pracovných plošín a prenájmu stohovačov na viac než 1 000 vozidiel.
 • V septembri boli do spoločnosti Felbermayer Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG úplne integrované podniky so zdvíhacou technikou, ktoré boli prevzaté v roku 2004, ako aj AKS vo Viedni.
 • V októbri odkúpila spoločnosť Felbermayr približne 30 tlačných remorkérov a bagrových lodí od spoločnosti via donau – Österr. Wasserstraßen GmbH a začína podnikať aj v oblasti vodného staviteľstva.
 • Prevzatie firmy Pinzl v Braunau. .
 • Založenie dcérskej spoločnosti v Lichtenštajnsku špecializovanej na prepravnú a zdvíhaciu techniku.
 • V apríli 2004 boli prevzaté tirolské firmy Scheffold a AKS Autokran- und Schwertransport so sídlami v meste Wörgl a obci Thaur.
 • V Poľsku bol odkúpený podnik ZRE, významný poskytovateľ služieb prepravy ťažkých nákladov.
 • Otvorenie a výstavba nového sídla Felbermayr-Spezialtiefbau v meste Stams.
 • Funkciu obchodného vedenia stavebnej divízie prevzal DI Horst Felbermayr.
 • Nákup LR 1750, žeriava na pásovom podvozku s nosným zaťažením do 750 ton. V roku 2004 bol gigant medzi žeriavmi vďaka ďalšiemu vývoju rozšírený na alternatívne nosné zaťaženie 1 000 ton.
 • Založenie AKS (Arbeitsgesellschaft für Kran- und Spezialtransporte, pracovnej spoločnosti pre žeriavové a špeciálne prepravy) vo Viedni. Firma Bau-Trans vo Vorarlbergu sa stáva dcérskou spoločnosťou Felbermayr.
 • Založenie nového sídla vo Východnej Európe: v Bratislave.
 • Ďalšie strategické kroky v zahraničí: Založenie odbytovej kancelárie v Benátkach a pobočky v Moskve.
 • Prevzatie podniku zameraného na fasády Adolf Bauer Ges.m.b.H.
 • Založenie divízií FST (Felbermayr-Spezialtiefbau) a Bau Salzburg (oddelenie špecializované na výstavbu kanálov, mostov a ciest).
 • Vzniká ďalšia pobočka na severe Nemecka (Verden).
 • Nákup areálu firmy v sídle Lanzendorf/Viedeň. V tomto sídle boli zlúčené firmy Wanko, ITB (Internationale Tieflader-Bahntransporte), ako aj AKS (Pracovná spoločnosť pre prenájom žeriavov a špeciálne prepravy).
 • Prevzatie firmy Wallner vo Viedni, podniku špecializovaného na prenájom pracovných plošín.
 • Za príkladné výkony pri ekologicky únosnej ťažbe štrku a v oblasti rekultivácie plôch po ťažbe štrku boli udelené ekologické ocenenia spolkovej krajiny Horné Rakúsko.
 • Založenie sídla Nürnberg pre ťažké a špeciálne prepravy.
Felbermayr übernimmt Kern.
 • Začlenenie a prevzatie prenajímateľa mobilných žeriavov, spoločnosti Kern v Linzi.
 • Kúpa areálu firmy Vöest v Linzi s príslušným prístavom na ťažké náklady. Touto kúpou si spoločnosť Felbermayr sprístupnila nové cesty v oblasti vodnej dopravy.
 • Prevzatie firmy Kern v Linzi znamená ďalšie rozširovanie divízie zdvíhacej techniky.
 • Založenie pobočky ITB v Prahe znamenalo prvý vstup na trh východnej Európy.
 • Bolo zriadené v súčasnosti najmodernejšie recyklačné zariadenie.
 • Spoločnosť Felbermayr preberá podnik Kern.
 • Nákup celej flotily železničných nízkopodlažných vozňov firmy Intercont znamenalo pre podnik prvý vstup do odvetvia železničnej dopravy. Založenie spoločnosti ITB, Internationale Tieflader Bahntransporte Ges. m. b. H.
 • Pobočka Graz je krátko pred založením.
Zukauf der Mobilkran- und Schwertransportdienstleister Wanko
 • Kúpa podniku Wanko, poskytovateľa služieb mobilných žeriavov a prepravy ťažkých nákladov, so sídlom vo Viedni a spoločnosti Schwertrans Enns.
 • Založenie spoločnosti na recykláciu stavebných materiálov s názvom Welser Baustoff-Recycling GmbH (WBR).
 • Vstup na trh prenájmu mobilných žeriavov: nákup doteraz jedinečného 2-cestného žeriava na cestnú a železničnú prepravu.
 •  Nákup pozemku v Grieskirchene a výstavba výrobnej haly s administratívnou budovou.
 •  Nákup pozemku s rozlohou 18 hektárov vo Weißkirchene s cieľom ťažby štrku. Sídlo sa čoskoro rozšírilo o čistiace zariadenie na výrobu štrku.
 • S rastúcim počtom stavebných strojov používaných v spoločnosti Felbermayr rástol aj počet disponibilných nízkopodlažných nakladačov. Založenie vlastnej divízie zameranej na prepravu špeciálnych a ťažkých nákladov bolo už len otázkou času.
 •  Nákup súčasného areálu firmy, ktorý sa nachádza na ulici s názvom Machstraße. Zriadenie administratívnej budovy a dielne, ako aj haly
 • Založenie druhého sídla v meste Grieskirchen.
 • Založenie pobočky Felbermayr v meste Grieskirchen odkúpením firiem Hintenaus a Scholze.
 • Vstup na trh prenájmu kontajnerov: Vďaka tomu boli vo firme po prvýkrát k dispozícii aj kontajnery na odpadové hospodárstvo.
 • Novými vlastníkmi podniku sa stávajú Horst a Gisela Felbermayrovci. Vozový park vtedy tvorili štyri nákladné vozidlá a jeden stavebný stroj.
 • Doplnenie nových oblastí obchodnej činnosti ako výstavba kanálov a plynových vedení.
 • Zakúpenie prvého stavebného stroja.
 • Prvotné založenie Franzom Felbermayrom s jedným nákladným vozidlom určeným na prepravu na krátke vzdialenosti. V povojnových rokoch tvorili vozový park už štyri nákladné vozidlá.
DIELY
© Felbermayr Holding GmbH · Machstraße 7 · A-4600 Wels · www.felbermayr.cc
19.04.2019