Prejsť na obsah
Home | Podnik | Údaje/fakty

Údaje/fakty

Informácie o holdingu Felbermayr


Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH je holdingovou organizáciou pre 27 operatívnych dcérskych spoločností, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti sú predovšetkým prepravná a zdvíhacia technika, ako aj pozemné a inžinierske staviteľstvo. Prostredníctvom 68 sídel v 18 krajinách má firemná skupina Felbermayr zastúpenie v celej Európe; produktová ponuka – špeciálne v oblasti prepravy – však úspešne nachádza svojich klientov po celom svete. Realizácia kompletných riešení premyslených až do posledného detailu patrí k podstatným silným stránkam podniku.

V oblasti prepravy je základom integrácia troch dopravných spojení: cesty, železnice a vody. Do rozsiahlej ponuky služieb patrí aj preprava veľkých zariadení až po ich kompletné uloženie na pozemku, ako aj prekládka v prístavoch a skladovanie ťažkých nákladov. Podniková skupina Felbermayr zamestnáva v súčasnosti približne 2 700 odborných pracovníkov. So špecializáciou na divízie špeciálna preprava, prenájom mobilných žeriavov a pracovných plošín, manipulácia s ťažkými bremenami, ako aj inžinierske a pozemné staviteľstvo docielila spoločnosť Felbermayr Holding v roku 2017 konsolidovaný čistý obrat približne 507 miliónov EUR. Ponuku výkonov dopĺňa lokálny odbyt štrku, ako aj divízie recyklácia stavebného odpadu a odpadové hospodárstvo. 
 
Uplynulé roky sa vyznačovali nepretržitým rastom vo všetkých podnikových divíziách. Úspešne etablovaná ponuka služieb sa tak mohla naďalej rozvíjať a rozširovať. Prebiehajúce, cielené veľké investície v divíziách špeciálne vozidlá, žeriavy a technické vybavenie zabezpečujú aj do budúcnosti náskok podniku vďaka špičkovej technike.

Obraty 2011 – 2017

Obraty (mil. EUR) sú v konsolidovanom vyjadrení.

Zamestnanci 2011 – 2017

Počty zamestnancov sú uvedené ako priemer za rok.

DIELY
© Felbermayr Holding GmbH · Machstraße 7 · A-4600 Wels · www.felbermayr.cc
19.04.2019