Prejsť na obsah
Home | Prepravná a zdvíhacia technika | Kontajnerová preprava

KONTAJNEROVÁ PREPRAVA SO SPOL. HAEGER & SCHMIDT LOGISTICS

Rozsiahla ponuk služieb pozdĺž celého Rýna


Dcérska firma Haeger & Schmidt Logistics spoločnosti Felbermayr sa špecializuje na riešenia v oblasti logistiky a kontajnerovú prepravu pozdĺž toku Rýnu a zriadila za týmto účelom spoľahlivú linku do Antverp a Rotterdamu. Na vodnej ceste sa využíva flotila z 16 lodí, ktorá zabezpečuje tri rôzne služby pre zákazníkov. Tieto lode sú schopné zabezpečiť prepravu do všetkých dôležitých ekonomických regiónov na Dolnom, Strednom a Hornom Porýní.

Balík služieb doplňujú vlastné rýchle spojenia ucelených vlakov súprav. Prekladiská CSA Andernach a ETK Kolín tvoria dôležité logistické uzly infraštruktúry s prepojením na lokálne siete nákladných autoprepravcov. Využívanie troch druhov prepravy je naša špecializácia.

Haeger & Schmidt Logistics ponúka klientom široké spektrum služieb v oblasti kontajnerovej prepravy v rámci One-Stop-Shopping. 

ODKAZ NA PODNIK

www.haegerundschmidt.com

Kontakt

Tel.: +49 203 8003–220
Kontakt
DIELY
© Felbermayr Holding GmbH · Machstraße 7 · A-4600 Wels · www.felbermayr.cc
18.04.2019