Prejsť na obsah

POWER

IN MOTION

NA VODNÝCH CESTÁCH

Najekologickejšia metóda


Do kompletnej ponuky špeciálnych prepráv spoločnosti Felbermayr patrí okrem cestnej a železničnej dopravy aj vodná doprava. Vďaka tomu sme poskytovateľom komplexných služieb v odvetví prepravy špeciálnych a nadrozmerných nákladov.

V kombinácii a súhre vodnej dopravy s výkonným špeciálnym vybavením cestnej a železničnej dopravy realizujeme RoRo riešenia (z angl. Roll on, Roll off) s najvyššími prepravnými hmotnosťami a rozmermi. So zariadením RoRo Pfützthal v Salzmünde an der Saale sa spoločnosť Felbermayr integrovala aj do odvetvia logistických služieb v srdci európskych vnútrozemských vodných ciest. Nakladacie a vykladacie miesta nie sú však bezpodmienečne naviazané na existujúce zariadenia v prístavoch. Vykládka sa môže realizovať, napr. s využitím špeciálnych tlačných remorkérov a dopravných rámp aj na voľnom mieste na rieke, ktoré sa nachádza v blízkosti miesta uloženia. Vytvorenie a rekultiváciu príjazdových ciest spevnených na tieto účely radi prevezmeme za vás.

Vo vzdialenejších krajinách sa ťažké náklady prepravujú v spolupráci s medzinárodnými lodiarskymi spoločnosťami prostredníctvom zámorských nákladných lodí až do cieľovej krajiny. Po príjazde na príslušné miesto je opäť k dispozícii komplexná logistika špeciálnych transportov, ktorú ponúka spoločnosť Felbermayr a možnosť prekládky na železničnú alebo cestnú dopravu. 

DIELY
© Felbermayr Holding GmbH · Machstraße 7 · A-4600 Wels · www.felbermayr.cc
24.05.2019