Výměna mostu pomocí kombinace tahu a tlaku Slider

Výměna mostu pomocí kombinace tahu a tlaku

 

22. července 2022 | Markus Lackner

Již v roce 2021 získala společnost Felbermayr zakázku na demontáž starého a montáž nového železničního mostu přes řeku Peene u Demminu. V dubnu letošního roku se specialisté společnosti Felbermayr z divize Engineered Solutions vydali zcela novým směrem..

Výměna starého železničního mostu u Demminu v Meklenbursku-Předním Pomořansku je klíčovým projektem modernizace železničního spojení mezi Berlínem a Stralsundem. Výměna mostu však byla skutečně herkulovským úkolem a od týmu společnosti Felbermayr vyžadovala značnou dávku inženýrské kreativity. „Tento projekt byl nesmírně složitý, protože jsme se museli vydat zcela novými cestami. Nakonec jsme realizovali řešení, které je pro takovouto výměnu mostu pravděpodobně celosvětově unikátní,“ říká vedoucí divize Kees Kompier. U mostů, které překonávají vodní toky, se při nové stavbě nebo při výměně používají často pontony. Při výměně mostu se zpravidla nejprve odstraní starý most, a poté se po vodě připlaví nový, předem smontovaný most. „Tento postup,“ pokračuje Kees Kompier, „nebylo u tohoto projektu prakticky možné realizovat. Proto jsme vypracovali inovativní koncept, ve kterém jsme se obešli bez použití konvenční techniky. Navíc umožnil také demontáž starého a montáž nového mostu najednou.“ To, co Keesovi Kompierovi připadá jako samozřejmost, byl ve skutečnosti inženýrský výkon, který byl stejně složitý jako fascinující: Stará mostní konstrukce dlouhá přibližně 54 metrů byla pomocí stohovacího systému pro těžká břemena zvednuta na úroveň nové mostní konstrukce vážící 770 tun a o délce 84 metrů uložené na severním břehu řeky Peene. Poté se nová mostní konstrukce pomocí SPMT přemístila na starý most. Oba mosty pak spojil tým svářečských specialistů. Poté začala horká fáze výměny mostu. Na severním břehu vytáhla takřka 140 metrů dlouhou a přibližně 1 050 tun vážící konstrukci hydraulická zařízení pro zvedání těžkých břemen pomocí kluzných ložisek na severní stranu Peene, přičemž na jižní straně tento kolos současně posouval přes řeku v krocích po 5,7 m posunovací systém. Jednalo se svým způsobem o kombinaci těžkého břemena, tahu a tlaku při využití kolosálních sil. Když starý most konečně dosáhl dostatečně daleko na jižní břeh, byl také on podepřen nosnou konstrukcí uloženou na pojízdných modulech SPMT. Po této mimořádně složité a inovativní transportní operaci se pak závěrečná montáž nového mostního svršku zdála být spíše rutinou. Po opětovném oddělení obou mostů byla nová konstrukce pomocí stohovacího systému pro těžká břemena spuštěna na mostní opěry. Po položení kolejnic začátkem července tak mohl být na tomto úseku železniční tratě včas obnoven provoz. „Jsem opravdu velmi hrdý na to, že se mi s mým týmem divize Engineered Solutions společnosti Felbermayr podařilo úspěšně využít toto řešení. Most jsme odsunuli a přisunuli pomocí inteligentního a časově úsporného řešení," uzavírá Kees Kompier.

Slide