Felbermayr Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí považujeme za velmi důležité

Shromažďování:

Všechny společnosti skupiny Felbermayr považují ochranu vašich osobních údajů za velmi důležitou.  Proto zpracováváme vaše osobní údaje výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, DSG, rakouský zákon o ochraně dat). V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování osobních údajů v rámci naší společnosti a našich zpracovatelů (právnických nebo fyzických osob, které zpracovávají osobní údaje z našeho pověření)..


Osobní údaje:

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze s vaším souhlasem nebo pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo pokud existuje jiný právní základ v souladu s GDPR, například pokud je zpracovávání osobních údajů povoleno k ochraně našich právních zájmů. Vymazání osobních údajů proběhne, jestliže je zjištěno, že tyto osobní údaje již nepotřebujeme k plnění nebo odvrácení nároků, které byly vůči nám uplatněny. Jsou shromažďovány pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro provádění a realizaci výkonů nebo které jste nám poskytli dobrovolně. Předávání osobních údajů třetím stranám (právnickým nebo fyzickým osobám, které nejsou smluvními zpracovateli) probíhá rovněž pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou (například různým subdodavatelům), jakož i z právních důvodů. Možnými příjemci mohou být: pojišťovny, úřady, inkasní agentury, daňoví poradci a právní zástupci pro plnění našich firemních povinností.

Zabezpečení údajů:

Ochrana vašich osobních údajů probíhá pomocí vhodných organizačních a technických opatření. Tato bezpečnostní opatření se týkají zejména ochrany proti neoprávněnému, nezákonnému nebo náhodnému přístupu, zpracování, ztrátě, použití a manipulaci. Bez ohledu na trvalé úsilí o zachování vysoké úrovně požadavku řádné péče nelze vyloučit, že informace, které s námi sdílíte prostřednictvím internetu, budou prohlédnuty a použity jinými osobami. Vezměte prosím na vědomí, že proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za zveřejnění informací z důvodu námi nezpůsobených chyb při přenosu dat a/nebo neoprávněného přístupu třetích stran (např. hackerský útok na e-mailový účet nebo telefon, zachytávání dat a podobně).

Vaše práva:

Máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, na přenos osobních údajů a právo na odvolání a námitku. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že byly jiným způsobem porušeny vaše požadavky na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na naši interní kontaktní adresu. Dostanete se k ní prostřednictvím následujících kontaktních údajů: Felbermayr Holding GmbH, Voralpenstraße 4, 4600 Wels, +43 5 0695-0, e-mail: datenschutz@­felbermayr.cc

Můžete si rovněž stěžovat u příslušného dohledového orgánu. V Rakousku je to úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto stránky zpracovávají následující data:

Dále obdržíte doplňující informace o tom, jakým způsobem tyto stránky zpracovávají data, která jsou s nimi spojena.
 

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. protokolových souborech serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto informace zahrnují:

 • Název prohlížeče
 • Číslo verze prohlížeče
 • Jazyk prohlížeče
 • Operační systém
 • Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
 • Navštívená webová stránka nebo podstránka
 • Přenesené množství dat
 • Status přenosu (přístup/http(s))
 • Název hostitele přístupového počítače
 • IP adresa přístupového počítače
 • Časová značka požadavku na server (datum, čas)
 • Rozdíl časového pásma vůči Greenwich Mean Time (GMT)

Tyto předávané údaje nejsou přímo přiřaditelné osobám. Protokolové soubory serveru se ukládají, aby se zajistila a zlepšila bezpečnost systému a zjistilo využití webových stránek. 

Pokud by však konkrétní důkazy poukazovaly na protiprávní použití, vyhrazuje si provozovatel webových stránek právo retrospektivně zkontrolovat protokolové soubory serveru a předat je příslušným orgánům činným v trestním řízení.

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Jedná se o malé textové soubory, které prohlížeč ukládá na vaše koncové zařízení.

Soubory cookie se používají k tomu, aby byla nabídka uživatelsky přívětivá. Některé soubory cookie zůstanou v koncovém zařízení uloženy, dokud je uživatel  nevymaže. Umožňují identifikaci prohlížeče při příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete nakonfigurovat váš prohlížeč tak, aby vás o ukládání souborů cookie informoval a v případě potřeby můžete ukládání povolit. Další informace naleznete v příslušných informacích vašeho prohlížeče.

Upozorňujeme, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud jsou speciální cookies deaktivovány. 
 

Naše webové stránky využívají funkce webové analýzy Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Za tímto účelem se používají soubory cookie, které umožňují analýzu používání těchto webových stránek uživatelem, včetně jeho adresy IP. Uložené informace přenáší Google k vyhodnocení do USA, kde se ukládají.

Google Analytics však používáme pouze s anonymizací vaší IP adresy. Ta je zásadně krácena již v rámci EU a pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena nejprve do USA – na server Google – a teprve tam zkrácena. Další informace o anonymizaci IP adresy a technické vysvětlení naleznete přímo u společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=cs

Zaznamenávání dat vygenerovaných souborem cookie o používání těchto webových stránek pro společnost Google a také zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče z následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Podrobnosti o podmínkách použití naleznete zde: https://www.google.de/analytics/terms/cz.html. Pro další informace navštivte stránku https://www.google.at/intl/cs/policies/privacy/ 

 

Naše webové stránky využívají funkce mapové služby Mapy Google, poskytované společností Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Při používání služby Mapy Google společnost Google shromažďuje, zpracovává a dál využívá informace o vašem používání příslušných webových stránek.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na následující stránce: https://www.google.at/intl/cs/policies/privacy/ 

Zde lze navíc provést nastavení tak, aby byla data také chráněna.
 

Naše webové stránky využívají funkce platformy YouTube, provozované společností Google: LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Tímto způsobem se vkládají videa z platformy YouTube na naše webové stránky. Za tímto účelem je vytvořeno přímé spojení se servery YouTube a oznámeno, které stránky naší webové nabídky byly navštíveny.

Další informace o zpracování údajů platformou YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na následující stránce: https://www.google.at/intl/cs/policies/privacy/

 

Naše webové stránky umožňují sdílet určitý obsah stránek prostřednictvím sociálních sítí. Po kliknutí na některou z ikon sociálních médií mohou být osobní údaje automaticky přenášeny a ukládány. Shromažďované údaje ani operace zpracování dat nemůžeme nijak ovlivnit a není nám znám ani plný rozsah shromažďování údajů, účely nebo doba uchovávání údajů.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování příslušnou službou sociálních médií naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů. V nich najdete také další informace o vašich právech a možnostech nastavení na ochranu vašeho soukromí.
 

Naši zpracovatelé zpracovávají vaše údaje z našeho pověření a na základě našich pokynů pro poskytování služeb. Naši zpracovatelé musí dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

Společnost Felbermayr Deutschland GmbH používá pro účely analýzy a marketingu produkty a služby, které poskytuje společnost Visable GmbH (www.visable.com​​​​​​​) ve spolupráci s touto společností. K tomu se ke shromažďování, zpracování a ukládání údajů používá technika sledovacích pixelů, která umožňuje vytvářet pokud možno pseudonymizované a přiměřeně zcela anonymizované profily používání. Získané údaje, které mohou zpočátku ještě obsahovat osobní data, jsou předávány společnosti Visable nebo jsou shromažďovány přímo společností Visable a používány k vytváření výše uvedených uživatelských profilů. Nedochází k osobní identifikaci návštěvníků těchto webových stránek ani ke spojení jakýchkoli jiných osobních údajů s profily používání. Pokud jsou IP adresy identifikovány jako osobní, jsou okamžitě odstraněny. Proti zde popsaným formám zpracování můžete kdykoli vznést námitku s účinkem do budoucna: 

Stav k: 15. 1. 2019