Felbermayr Protecția Datelor

Confidențialitatea este foarte importantă pentru noi

Preluare:

Protecția datelor dumneavoastră personale este de interes special pentru toate întreprinderile din Grupul Felbermayr. Prin urmare, prelucrăm datele dumneavoastră exclusiv pe baza dispozițiilor legale (GDPR, DSG). În aceste informaţii privind protecţia datelor, vă informăm despre cele mai importante aspecte ale procesării datelor în cadrul întreprinderii noastre și a procesatorilor noștri contractanţi (persoane juridice sau fizice care prelucrează date în numele nostru).


Date cu caracter personal:

Noi colectăm, procesăm și folosim datele dumneavoasttră personale numai cu consimțământul dumneavoastră sau în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea unui contract în care faceți parte sau dacă există un alt temei juridic în conformitate cu GDPR, de exemplu dacă prelucrarea datelor este permisă pentru a proteja interesele noastre legale. Ștergerea datelor are loc, dacă se garantează că nu mai avem nevoie de aceste date pentru îndeplinirea sau apărarea împotriva creanțelor ridicate. Se colectează numai astfel de date personale care sunt necesare pentru efectuarea și prelucrarea serviciilor noastre sau pe care ni le-ați furnizat în mod voluntar. Un transfer de date unor terțe părți (persoane juridice sau fizice care nu sunt prelucrători de cont) are loc numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului din care faceți parte (cum ar fi către oricare subcontractant), precum și pe baza legală. Destinatarii pot fi: Societăți de asigurări, agenții guvernamentale, agenții de colectare, consultanți fiscali și reprezentanți legali pentru îndeplinirea obligațiilor noastre corporative.

Siguranţa datelor:

Protecția datelor dumneavoastră personale are loc prin măsuri de precauție organizaționale și tehnice adecvate. Aceste măsuri de precauție se referă în special la protecția împotriva accesului, prelucrării, pierderii, utilizării și manipulării neautorizate accidentale. În ciuda eforturilor de a menține un nivel înalt de diligență, nu se poate exclude că informațiile, pe care le împărtășiți cu noi prin internet, nu vor fi vizualizate și folosite de alte persoane. Vă rugăm să rețineți că, prin urmare, nu acceptăm nici o răspundere pentru divulgarea informațiilor din cauza unor erori neprevăzute în transferul de date și/sau a accesului neautorizat de către terți (de exemplu, atac cibernetic pe cont de e-mail sau telefon, interceptarea datelor și altele asemenea).

Drepturile dumneavoastră:

În principiu, aveți dreptul la informare, corectare, ștergere, restricționare, transferabilitate a datelor, revocare și opoziție. Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă Legea privind Protecția Datelor sau că reclamațiile dumneavoastră privind protecția datelor au fost încălcate în vreun fel, puteți să ne contactați la adresa noastră de contact internă. Ne puteți contacta prin următoarele date de contact: Felbermayr Holding GmbH, Voralpenstraße 4, 4600 Wels, +43 5 0695-0, E-Mail: datenschutz@­felbermayr.cc

În plus, puteți face plângere la Autoritatea de Reglementare. În Austria, aceasta este Autoritatea pentru Protecția Datelor.

Prelucrarea datelor de către această pagina de internet:

În cele ce urmează primiți informații suplimentare privind lucrul cu datele bazate pe web prin această pagină de internet.
 

Furnizorul website-ului colectează automat și stochează informații în așa-numitele Server-Logfiles, pe care browserul dumneavoastră le transmite automat către noi. Aceste informații includ următoarele:

 • Numele browserului
 • Numărul versiunii browserului
 • Limba browserului
 • Sistemul de operare
 • Sursa/ referința de la care ați ajuns pe pagină
 • Site-ul sau subsite-ul vizitat
 • Cantitatea de date transferată
 • Starea transferului (acces/http(s))
 • Hostname-ul  calculatorului de acces
 • Adresa IP a calculatorului de acces
 • Timestamp-ul cererii de server (data, ora)
 • Diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)

Aceste date transmise nu pot fi atribuite nemijlocit persoanelor. Fișierele logfile ale serverului sunt stocate pentru a asigura și îmbunătăți securitatea sistemului și pentru a determina gradul de utilizare a website-ului.

Cu toate acestea, dacă indiciile concrete conduc la o utilizare ilegală, operatorul website-ului își rezervă dreptul de a verifica retroactiv fișierele logfile ale serverului și de a le transmite autorității competente.

Website-ul nostru utilizează așa-numitele „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text mici stocate de browser pe terminalul dumneavoastră.

Cookie-urile sunt folosite pentru a face ca oferta să fie ușor de reprezentat. Unele cookie-uri rămân stocate pe terminal până când sunt șterse de către utilizator. Acestea fac posibilă identificarea browserului la următoarea vizită.

Dacă nu doriți acest lucru, puteți configura browserul dumneavoastră ca să vă anunțe despre stocarea cookie-urilor și vă va permită să faceți acest lucru efectiv numai atunci când este necesar. Pentru informații suplimentare, consultați informațiile corespunzătoare din browserul dumneavoastră.

Menționăm că funcționalitatea website-ului nostru ar putea fi restricționată dacă sunt dezactivate module cookie speciale. 

Website-ul nostru utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics de la Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

În acest scop se utilizează cookie-uri, care permit o analiză a utilizării acestui website de către utilizator, inclusiv adresa IP. Informațiile sunt predate și stocate prin aceasta și sunt transmise de către Google în SUA, pentru evaluare.

Cu toate acestea, folosim Google Analytics cu anonimizarea adresei dumneavoastră IP. Astfel, aceasta este în esență deja scurtată în cadrul UE, și numai în cazuri excepționale, întreaga adresă IP este transmisă și scurtată mai întâi în SUA - pe un server Google. Mai multe informații despre anonimizarea adresei IP și a explicațiilor tehnice pot fi găsite direct pe Google: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=ro

În plus, colectarea de date generate prin cookie și legate de utilizarea website-ului de către Google și prelucrarea acestor date de către Google Inc. pot fi prevenite prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la linkul de mai jos: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Detaliile privind condițiile de utilizare pot fi găsite aici: https://www.google.de/analytics/terms/gb.html. Pentru mai multe informații vizitați https://www.google.at/intl/ro/policies/privacy/

 

Website-ul nostru utilizează caracteristicile serviciului de hărți Google Maps furnizat de Google Inc .: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google utilizează aceste informații pentru a colecta, procesa și utiliza informații despre utilizarea site-ului web.

Informații suplimentare privind prelucrarea datelor de către Google pot fi găsite în indicațiile cu privire la protecția datelor de pe pagina următoare: https://www.google.at/intl/ro/policies/privacy/

În plus, setările pot fi de asemenea gestionate acolo, astfel încât și datele să poată fi protejate.
 

Site-ul nostru utilizează caracteristici ale platformei YouTube operată de către Google: LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Astfel vor fi încorporate videoclipuri de pe platforma YouTube pe site-ul nostru. Pentru aceasta, este creată o conexiune directă cu serverele YouTube, si se transmite, care dintre părțile ofertei noastre web au fost vizitate.

Informații suplimentare privind prelucrarea datelor de către YouTube pot fi găsite în indicațiile cu privire la protecția datelor de pe pagina următoare: https://www.google.at/intl/ro/policies/privacy/

 

Website-ul nostru permite distribuirea conținutului anumitor pagini prin intermediul rețelelor sociale. Dând click pe una dintre pictogramele de social media, datele personale pot fi transmise automat către acestea și stocate acolo. Nu avem control nici asupra datelor colectate și a operațiunilor de procesare a datelor și nici nu cunoaștem întregul domeniu de colectare a datelor, a scopurilor precum și a perioadelor de păstrare.

Informații suplimentare privind scopul și cuprinsul colectării datelor și prelucrarea lor de către serviciul de social media respectiv pot fi găsite în declarațiile cu privire la protecția datelor ale furnizorilor. În acestea veți găsi de asemenea, mai multe informații despre opțiunile de drepturi și setări pentru a vă proteja confidențialitatea.
 

Procesatorii noștri vă procesează datele în numele nostru și pe baza instrucțiunilor noastre de furnizare a serviciilor. Procesatorii noștrii sunt obligați ca să respecte reglementările aplicabile privind protecția datelor.

Felbermayr Deutschland GmbH utilizează produse și servicii în scopuri de analiză și marketing, care sunt furnizate în cooperare cu Visable GmbH (www.visable.com​​​​​​​). În acest scop, se utilizează tehnologia pixelilor de urmărire, pentru colectarea, prelucrarea și salvarea datelor pentru crearea profilurilor de utilizator cel puțin pseudonimizate și, dacă este posibil și util, complet anonimizate. Datele colectate, care pot conține inițial date cu caracter personal, sunt transmise către Visable sau sunt colectate direct de către Visable și utilizate acolo pentru crearea profilurilor de utilizator menționate anterior. Vizitatorii acestei pagini web nu pot fi identificați personal și nici alte date cu caracter personal nu sunt asociate cu profilurile de utilizator. În cazul în care adresele IP identificate au caracter personal, acestea sunt șterse imediat. Puteți revoca oricând modalitățile de prelucrare descrise aici cu efecte pentru viitor:
 

Stadiu: 15.01.2019