Nová centrála koncernu Felbermayr

Aktuální pokračování stavby jedním pohledem

Po dlouholeté fázi hledání sídla začala v září 2019 stavba nové centrály společnosti Felbermayr. Hrubou stavbu, vnější okolí, a rovněž hloubkové stavební práce jsme provedli interně díky našim obchodním divizím Felbermayr - Bau, a rovněž Transport- und Hebetechnik. Na ploše 100 000 čtverečních metrů je celkem 40 000 čtverečních metrů zastavěných. V nových kancelářích, dílnách a halách najde své místo okolo 700 zaměstnanců. Ve vlastní budově sociálního zázemí budujeme mateřskou školku pro děti, fitness studio a restauraci pro zaměstnance. Všechny součásti stavby jsou pod zemí propojeny podzemní garáží, která nabízí 400 míst pro osobní automobily. Dokončení je plánováno ve 2. čtvrtletí roku 2021.

Felbermayr centrále Postup stavebních prací

Únor 2021 | V rámci prací na naší nové centrále ve Wels-Oberthanu bylo na ploše 100 000 čtverečních metrů během 17 měsíců probíhající stavby přemístěno přibližně 215 000 krychlových metrů materiálu, položeno 300 kilometrů kabelů a vedení a zpracováno 26 000 krychlových metrů betonu. 

K dobru budiž v neposlední řadě přičteno také fotovoltaické zařízení s vrcholovým výkonem 500 kW, v jehož rámci jsme na střechu položili asi 1400 modulů pro výrobu proudu, která je šetrná k životnímu prostředí.

V současné době jede na plné obrátky budování interiéru budovy. Dokončení je naplánováno v červnu 2021. 

STAVBA VENKOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Listopad 2020 | Poté, co byly ukončeny práce na hrubé stavbě, začalo budování venkovních zařízení nové firemní centrály společnosti Felbermayr. V rámci stavebního záměru byly provedeny zemní práce, práce na kanalizaci, spodní stavbě, asfaltování a také dláždění. V současné době se pracuje na velké asfaltové ploše o velikosti asi 55 000 čtverečních metrů, a to včetně její spodní stavby. Na tyto práce bylo zpracováno okolo 22 000 tun asfaltu.

Součástí venkovního zařízení se stanou i vsakovací nádrže, jejichž stavba také právě probíhá. V rámci těchto zemních prací bylo přemístěno úctyhodných 100 000 krychlových metrů zeminy. Obrovskou pomoc při této práci nám poskytly přístroje GPS. Tyto pracovní přístroje enormně ulehčí vše tím, že díky nim lze pracovat s vysokou přesností a tak dochází k šetrnému nakládání se zdroji. Začátkem příštího roku budou ještě dokončeny zbývající činnosti a také práce na zařizování kancelářských budov obklady.

UKONČENY PRÁCE NA HRUBÉ STAVBĚ

Září 2020 | Práce na hrubé stavbě finálně ukončeny. V hale 2 byly v srpnu finalizovány práce na spodní stavbě a kanalizaci pro následující provedení monolitické základové desky. Proto mohly být tímto v září ukončeny armovací a betonářské práce na hlazené monolitické desce.

V hale 3 v současné době probíhají ještě práce na izolaci střechy, také na vnitřní výplni a přípravné práce pro vestavbu monolitické desky v sekci mycích boxů. Stejně tak jsou u konce betonážní práce v sekci haly, kde bude později stojan na testování brzd. 

Nyní může být finálně provedena chybějící izolace stropu podzemních garáží. Za účelem ochrany izolace se jako další krok provádí ještě jedna ochranná asfaltová vrstva. V současné době je finalizována spodní stavba v oblasti venkovních ploch a zařízení. V říjnu tak mohou začít probíhat asfaltovací práce.

HRUBÁ STAVBA V CÍLOVÉ ROVINCE

Červenec 2020 |  Stavební práce na podzemní garáži jsou téměř u konce a také v případě budovy sociálního zázemí je provedena hrubá stavba. V rámci stavby čerpací stanice byly do země zabudovány dvě nádrže na motorovou naftu o objemu 100 000 litrů a také jedna nádrž na AdBlue o objemu 50 000 litrů. Za tímto účelem byla pod podlahovou desku položena všechna potrubí. V příštích týdnech budeme pokračovat montáží ocelové konstrukce a střechy. V administrativní budově byly až do třetího patra ukončeny betonářské práce. V současnosti byl také osazen poslední strop a střechou provedena schodiště tak, aby hrubá stavba byla dokončena i pokud jde tuto část. Hala 1 se již nachází ve fázi schnutí, aby mohla být zřízena podlahová deska. V hale 2 byly osazeny prefabrikované části, a rovněž metodou betonáže na místě zhotovena budova dílen. Nyní pracujeme na příčkách a kanalizaci. Montážní výkopy byly vyhloubeny našimi specialisty z divize Transportní a zdvihací techniky. V hale 3 nyní probíhají práce na lakovací kabině a mycích boxech. Zde byla také zhotovena spodní stavba pro monolitickou podlahovou desku.

 

PANDEMIE KORONAVIRU ZPOŽĎUJE POKROK STAVEBNÍCH PRACÍ

Duben 2020 | Krize spojená s nemocí covid-19 s sebou přinesla dvouapůltýdenní zastavení prací. Rychle jsme implementovali vládou předepsaná opatření, jako je dezinfekce pracovních prostředků a dodržování bezpečných odstupů, abychom se mohli vrátit k provozu, který je do určité míry normální.

Před zastavením činnosti byly provedeny dvě třetiny prací na stropě podzemní garáže, práce na přízemí administrativní budovy a v hale 2 práce na přízemí a prvním nadzemním podlaží. V současnosti realizujeme zámečnické práce v hale 1, nato budou následovat zemní práce, tedy spodní stavba pro monodesky. Již brzy budou ukončeny práce na základech budovy čerpací stanice. Nyní probíhá usazování prefabrikovaných dílů (vzpěry a nosníky) pro halu 2. Jako další v pořadí může v této hale začít střešní realizace.

BEDNICÍ A BETONÁŘSKÉ PRÁCE

Únor 2020 | Po přelomu roku začaly bednicí a betonářské práce na stropech v podzemních garážích a ve sklepním patře dílenské budovy. Dosud bylo přemístěno asi 150 000 krychlových metrů zeminy, zabudováno 700 tun armovací oceli a zpracováno 8200 krychlových metrů betonu.

Práce na pokládce

Prosinec 2019 | V celém prostoru podzemní garáže provedla naše divize Stavba silnic asfaltovací práce. V podzemní garáži a sklepním podlaží budoucí budovy dílen byly již také kompletně zhotoveny železobetonové sloupy a stěny.

Práce na kanalizaci a dopravních komunikacích

Listopad 2019 | Pokračuje zhotovení železobetonových sloupů a stěn ve sklepním podlaží a pozdější podzemní garáži. Provádíme práce na kanalizaci pro přívod čisté vody do mycí linky nákladních vozidel a vrtáme studny. Probíhají práce na spodní stavbě v podzemní garáži a následné vyasfaltování dopravních komunikací.
 

Zemní práce u konce

Říjen 2019 | Poté, co jsme ukončili zemní práce, následuje stabilizace půdy pomocí zhotovení spojené nosné vrstvy pod halami a začišťovací i zakládací práce (pásové základy pod stěnami a bodové základy pod sloupy) v podzemní garáži a dílenské hale. Bezpečné ukotvení sloupů vysokého napětí pomocí stříkaného betonu provedla divize Felbermayr-Speciální inženýrské stavby. Byl zhotoven kanál v oblasti podzemní garáže.
 

První výkop a zahájení stavby

Září 2019 | Dne 17. září provedla společnost Felbermayr oficiální slavnostní první výkop. Tento velmi osobní a vážený zahajovací akt proběhl za společné účasti rodiny Felbermayrových, jednatelů, architektů, zástupců politiky a ekonomiky, a také zástupců tisku.

Zemní práce byly zahájeny poté, co byla zřízena vesnička stavebních buněk pro zaměstnance, mistry a vedení stavby a také staveništní komunikace. Kvůli stavby byl odstraněn humus a pak byly vykopány stavební výkopy pro podzemní garáž. Probíhají práce na základech pro stavební jeřáby.