Nová centrála koncernu Felbermayr

Aktuální pokračování stavby jedním pohledem

Po dlouholeté fázi hledání sídla začala v září 2019 stavba nové centrály společnosti Felbermayr. Hrubou stavbu, vnější okolí, a rovněž hloubkové stavební práce jsme provedli interně díky našim obchodním divizím Felbermayr - Bau, a rovněž Transport- und Hebetechnik. Na ploše 100 000 čtverečních metrů je celkem 40 000 čtverečních metrů zastavěných. V nových kancelářích, dílnách a halách najde své místo okolo 700 zaměstnanců. Ve vlastní budově sociálního zázemí budujeme mateřskou školku pro děti, fitness studio a restauraci pro zaměstnance. Všechny součásti stavby jsou pod zemí propojeny podzemní garáží, která nabízí 400 míst pro osobní automobily. Dokončení je plánováno ve 2. čtvrtletí roku 2021.

HRUBÁ STAVBA V CÍLOVÉ ROVINCE

Červenec 2020 |  Stavební práce na podzemní garáži jsou téměř u konce a také v případě budovy sociálního zázemí je provedena hrubá stavba. V rámci stavby čerpací stanice byly do země zabudovány dvě nádrže na motorovou naftu o objemu 100 000 litrů a také jedna nádrž na AdBlue o objemu 50 000 litrů. Za tímto účelem byla pod podlahovou desku položena všechna potrubí. V příštích týdnech budeme pokračovat montáží ocelové konstrukce a střechy. V administrativní budově byly až do třetího patra ukončeny betonářské práce. V současnosti byl také osazen poslední strop a střechou provedena schodiště tak, aby hrubá stavba byla dokončena i pokud jde tuto část. Hala 1 se již nachází ve fázi schnutí, aby mohla být zřízena podlahová deska. V hale 2 byly osazeny prefabrikované části, a rovněž metodou betonáže na místě zhotovena budova dílen. Nyní pracujeme na příčkách a kanalizaci. Montážní výkopy byly vyhloubeny našimi specialisty z divize Transportní a zdvihací techniky. V hale 3 nyní probíhají práce na lakovací kabině a mycích boxech. Zde byla také zhotovena spodní stavba pro monolitickou podlahovou desku.

 

PANDEMIE KORONAVIRU ZPOŽĎUJE POKROK STAVEBNÍCH PRACÍ

Duben 2020 | Krize spojená s nemocí covid-19 s sebou přinesla dvouapůltýdenní zastavení prací. Rychle jsme implementovali vládou předepsaná opatření, jako je dezinfekce pracovních prostředků a dodržování bezpečných odstupů, abychom se mohli vrátit k provozu, který je do určité míry normální.

Před zastavením činnosti byly provedeny dvě třetiny prací na stropě podzemní garáže, práce na přízemí administrativní budovy a v hale 2 práce na přízemí a prvním nadzemním podlaží. V současnosti realizujeme zámečnické práce v hale 1, nato budou následovat zemní práce, tedy spodní stavba pro monodesky. Již brzy budou ukončeny práce na základech budovy čerpací stanice. Nyní probíhá usazování prefabrikovaných dílů (vzpěry a nosníky) pro halu 2. Jako další v pořadí může v této hale začít střešní realizace.

BEDNICÍ A BETONÁŘSKÉ PRÁCE

Únor 2020 | Po přelomu roku začaly bednicí a betonářské práce na stropech v podzemních garážích a ve sklepním patře dílenské budovy. Dosud bylo přemístěno asi 150 000 krychlových metrů zeminy, zabudováno 700 tun armovací oceli a zpracováno 8200 krychlových metrů betonu.

Práce na pokládce

Prosinec 2019 | V celém prostoru podzemní garáže provedla naše divize Stavba silnic asfaltovací práce. V podzemní garáži a sklepním podlaží budoucí budovy dílen byly již také kompletně zhotoveny železobetonové sloupy a stěny.

Práce na kanalizaci a dopravních komunikacích

Listopad 2019 | Pokračuje zhotovení železobetonových sloupů a stěn ve sklepním podlaží a pozdější podzemní garáži. Provádíme práce na kanalizaci pro přívod čisté vody do mycí linky nákladních vozidel a vrtáme studny. Probíhají práce na spodní stavbě v podzemní garáži a následné vyasfaltování dopravních komunikací.
 

Zemní práce u konce

Říjen 2019 | Poté, co jsme ukončili zemní práce, následuje stabilizace půdy pomocí zhotovení spojené nosné vrstvy pod halami a začišťovací i zakládací práce (pásové základy pod stěnami a bodové základy pod sloupy) v podzemní garáži a dílenské hale. Bezpečné ukotvení sloupů vysokého napětí pomocí stříkaného betonu provedla divize Felbermayr-Speciální inženýrské stavby. Byl zhotoven kanál v oblasti podzemní garáže.
 

První výkop a zahájení stavby

Září 2019 | Dne 17. září provedla společnost Felbermayr oficiální slavnostní první výkop. Tento velmi osobní a vážený zahajovací akt proběhl za společné účasti rodiny Felbermayrových, jednatelů, architektů, zástupců politiky a ekonomiky, a také zástupců tisku.

Zemní práce byly zahájeny poté, co byla zřízena vesnička stavebních buněk pro zaměstnance, mistry a vedení stavby a také staveništní komunikace. Kvůli stavby byl odstraněn humus a pak byly vykopány stavební výkopy pro podzemní garáž. Probíhají práce na základech pro stavební jeřáby.