Nová centrála koncernu Felbermayr

Prehľad aktuálnych informácií o postupe stavebných prác

Po dlhoročnej fáze hľadania lokality sa v septembri 2019 začala výstavba novej centrály spoločnosti Felbermayr. Hrubú stavbu, vonkajšie zariadenia, ako aj práce v oblasti inžinierskych stavieb interne vykonávajú obchodné jednotky spoločnosti Felbermayr Bau, ako aj Transport und Hebetechnik. Na ploche 100 000 metrov štvorcových sa zastavia 40 000 metrov štvorcových. V nových kanceláriách, dielňach a halách nájde svoje pracovisko približne 700 zamestnancov. Vo vlastných sociálnych budovách sa zriadi zariadenie starostlivosti o deti, fitnescentrum a reštaurácia pre zamestnancov. Všetky stavebné diely sú podzemne prepojené prostredníctvom podzemného parkoviska, ktoré ponúka miesto pre 400 osobných vozidiel. Dokončenie je naplánované na druhý štvrťrok 2021.

HRUBÁ STAVBA JE V CIEĽOVEJ ROVINKE

Júl 2020 |  Stavebné práce na podzemnej garáži sú takmer ukončené a hrubá stavba sociálneho zariadenia je dokončená. V rámci výstavby čerpacej stanice boli zakopané dve nádrže na naftu s objemom 100 000 litrov a jedna nádrž na AdBlue s objemom 50 000 litrov. Všetky potrubia boli pritom uložené pod podlahovú dosku. V nasledujúcich týždňoch bude nasledovať montáž oceľovej konštrukcie a strechy. V kancelárskej budove sú dokončené betonárske práce až po tretie poschodie. Teraz bol osadený aj posledný medzipodlažný strop a schodištia boli umiestnené cez strechu, vďaka čomu je hrubá stavba dokončená aj v tomto stavebnom prvku. Hala 1 sa už vysúša na vyhotovenie podlahovej dosky. V hale 2 boli osadené všetky hotové dielce a bola dokončená budova dielne z betónu namiešaného na mieste. Tu momentálne prebiehajú práce na priečkach a na kanalizácii. Montážne jamy boli vykopané našimi špecialistami pre prepravnú a zdvíhaciu techniku. V hale 3 momentálne prebiehajú práce na lakovacej kabíne a umývacích boxoch. Nedávno tu bol dokončený aj podklad pre monolitickú podlahovú dosku.

 

PANDÉMIA CORONA VÍRUSU SPÔSOBUJE ONESKORENIE VÝSTAVBY

Apríl 2020 | Kríza spôsobená ochorením COVID-19 priniesla so sebou dvojtýždňový prestoj stavebných prác. Opatrenia stanovené vládou, ako napríklad dezinfekcia pracovných prostriedkov alebo udržiavanie bezpečnej vzdialenosti, sa však rýchlo implementovali, aby sa bolo možné do určitej miery vrátiť do bežnej prevádzky.

Pred zastavením prác mohli byť dokončené dve tretiny stropných prác v podzemnej garáži, výstavba prízemia administratívnej budovy a v hale 2 prízemie a prvé poschodie. Zámočnícke práce sa v súčasnosti vykonávajú v hale 1, kde prebiehajú zemné práce, t. j. spodná konštrukcia pre monoplatne. Základové práce na výstavbe benzínovej stanice budú čoskoro ukončené. V súčasnosti sa tiež pripravujú montované časti (podpery a nosníky) pre halu 2. Potom sa môžu začať strešné práce pre túto halu.

DEBNIACE A BETONÁRSKE PRÁCE

Február 2020 | Po prelome roku sa začalo debnenie a betónovanie stropov v podzemnej garáži a v suteréne budovy dielne. Doteraz bolo premiestnených okolo 150 000 metrov kubických zeminy, bolo použitých 700 ton výstužnej ocele a spracovaných 8 200 metrov kubických betónu.

Obkladacie práce

December 2019 | V celej podzemnej garáži naše oddelenie výstavby ciest vykonalo asfaltovanie. Dokončili sa železobetónové stĺpy a steny v celej podzemnej garáži a v suteréne budúcej dielenskej budovy.

Stavba kanálov a ciest

November 2019 | Pokračuje výroba železobetónových stĺpov a stien v suteréne a neskoršom podzemnom parkovisku. Vykonáva sa výstavba kanálov na čerstvú vodu pre umývaciu linku pre nákladné vozidlá a vŕtanie studní. Nasleduje spodná stavba podzemnej garáže a následné asfaltovanie.

Dokončené zemné práce

Október 2019 | Po dokončení zemných prác nasleduje stabilizácia pôdy pomocou spojív nosných vrstiev pod halami a čistiace a základové práce (pásové základy pod stenami a bodové základy pod stĺpmi) v podzemnej garáži a dielenskej hale. Zaistenie stĺpov vysokého napätia použitím striekaného betónu vykonalo oddelenie špeciálnych podzemných stavieb spoločnosti Felbermayr. Vybudoval sa kanál v oblasti podzemnej garáži.
 

Výkop rýľom a začiatok výstavby

September 2019 | Dňa 17. septembra oslávila spoločnosť Felbermayr oficiálny výkop rýľom. Spolu s rodinou Felbermayrou, vedúcimi podniku, architektmi, zástupcami z politiky a hospodárstva, ako aj novinármi, bol oslávený veľmi osobný a dôstojný výkop rýľom.

Po vybudovaní dedinky pre zamestnancov stavby, predákov a vedúcich stavby a stavebných ciest sa začali zemné práce. Pre stavbu bola odvezená pôda a pre podzemnú garáž bola vykopaná stavebná jama. Pre výstavbu stavebných žeriavov sa vykonali zakladačské práce.