Nová centrála koncernu Felbermayr

Prehľad aktuálnych informácií o postupe stavebných prác

Po dlhoročnej fáze hľadania lokality sa v septembri 2019 začala výstavba novej centrály spoločnosti Felbermayr. Hrubú stavbu, vonkajšie zariadenia, ako aj práce v oblasti inžinierskych stavieb interne vykonávajú obchodné jednotky spoločnosti Felbermayr Bau, ako aj Transport und Hebetechnik. Na ploche 100 000 metrov štvorcových sa zastavia 40 000 metrov štvorcových. V nových kanceláriách, dielňach a halách nájde svoje pracovisko približne 700 zamestnancov. Vo vlastných sociálnych budovách sa zriadi zariadenie starostlivosti o deti, fitnescentrum a reštaurácia pre zamestnancov. Všetky stavebné diely sú podzemne prepojené prostredníctvom podzemného parkoviska, ktoré ponúka miesto pre 400 osobných vozidiel. Dokončenie je naplánované na druhý štvrťrok 2021.

Obkladacie práce

December 2019 | V celej podzemnej garáži naše oddelenie výstavby ciest vykonalo asfaltovanie. Dokončili sa železobetónové stĺpy a steny v celej podzemnej garáži a v suteréne budúcej dielenskej budovy.

Stavba kanálov a ciest

November 2019 | Pokračuje výroba železobetónových stĺpov a stien v suteréne a neskoršom podzemnom parkovisku. Vykonáva sa výstavba kanálov na čerstvú vodu pre umývaciu linku pre nákladné vozidlá a vŕtanie studní. Nasleduje spodná stavba podzemnej garáže a následné asfaltovanie.

Dokončené zemné práce

Október 2019 | Po dokončení zemných prác nasleduje stabilizácia pôdy pomocou spojív nosných vrstiev pod halami a čistiace a základové práce (pásové základy pod stenami a bodové základy pod stĺpmi) v podzemnej garáži a dielenskej hale. Zaistenie stĺpov vysokého napätia použitím striekaného betónu vykonalo oddelenie špeciálnych podzemných stavieb spoločnosti Felbermayr. Vybudoval sa kanál v oblasti podzemnej garáži.
 

Výkop rýľom a začiatok výstavby

September 2019 | Dňa 17. septembra oslávila spoločnosť Felbermayr oficiálny výkop rýľom. Spolu s rodinou Felbermayrou, vedúcimi podniku, architektmi, zástupcami z politiky a hospodárstva, ako aj novinármi, bol oslávený veľmi osobný a dôstojný výkop rýľom.

Po vybudovaní dedinky pre zamestnancov stavby, predákov a vedúcich stavby a stavebných ciest sa začali zemné práce. Pre stavbu bola odvezená pôda a pre podzemnú garáž bola vykopaná stavebná jama. Pre výstavbu stavebných žeriavov sa vykonali zakladačské práce.