Nová centrála koncernu Felbermayr

Prehľad aktuálnych informácií o postupe stavebných prác

Po dlhoročnej fáze hľadania lokality sa v septembri 2019 začala výstavba novej centrály spoločnosti Felbermayr. Hrubú stavbu, vonkajšie zariadenia, ako aj práce v oblasti inžinierskych stavieb interne vykonávajú obchodné jednotky spoločnosti Felbermayr Bau, ako aj Transport und Hebetechnik. Na ploche 100 000 metrov štvorcových sa zastavia 40 000 metrov štvorcových. V nových kanceláriách, dielňach a halách nájde svoje pracovisko približne 700 zamestnancov. Vo vlastných sociálnych budovách sa zriadi zariadenie starostlivosti o deti, fitnescentrum a reštaurácia pre zamestnancov. Všetky stavebné diely sú podzemne prepojené prostredníctvom podzemného parkoviska, ktoré ponúka miesto pre 400 osobných vozidiel. Dokončenie je naplánované na druhý štvrťrok 2021.

Felbermayr centrály Pokrok vo výstavbe

Február 2021 | Do našej novej centrály v meste Wels-Oberthan bolo presunutých asi 215 000 metrov kubických materiálu, položených 300 kilometrov káblov a vedení a 26 000 metrov kubických betónu na ploche 100 000 metrov štvorcových v priebehu 17 mesiacov. 

V neposlednom rade bolo na streche nainštalované fotovoltové zariadenie s maximom 500 kilowattov a okolo 1400 modulov na výrobu ekologickej elektriny.

Momentálne prebieha na plné obrátky interiérová výstavba. Dokončenie je naplánované na jún 2021. 

VÝSTAVBA VONKAJŠIEHO ZARIADENIA

November 2020 | Po dokončení hrubých stavebných prác sa začalo s výstavbou vonkajšieho zariadenia novej firemnej centrály spoločnosti Felbermayr. V rámci stavebného projektu sa vykonajú pozemné práce, základové práce, výstavba kanálu, asfaltovanie, ako aj dláždiace práce. V súčasnosti sa vytvára asfaltová plocha o veľkosti približne 55 000 metrov štvorcových, ako aj jej podklad, ktoré si vyžiadajú spracovanie asi 22 000 ton asfaltu.

K vonkajšiemu zariadeniu patria aj vsakovacie jamy, ktoré sa momentálne dokončujú. V rámci pozemných prác už bolo preložených impozantných 100 000 metrov kubických. Použilo sa pritom niekoľko GPS prístrojov, ktoré výrazným spôsobom uľahčili prácu. Veľkou výhodou je nielen šetrenie zdrojov, ale aj vysoká presnosť, ktorú je možné dosiahnuť použitím týchto pracovných prístrojov. Začiatkom budúceho roka sa ešte dokončia zostávajúce práce a vydláždia sa reprezentatívne oblasti v okolí kancelárskej budovy.

PRÁCE NA HRUBÝCH STAVBÁCH DOKONČENÉ

September 2020 | Práce na hrubých stavbách sú dokončené v plnom rozsahu. V hale 2 sa v auguste skompletizovali podkladové práce a vybudoval sa kanál v rámci prípravy na následné osadenie jednoliatej podlahovej dosky. Vďaka tomu sa podarilo dokončiť vystužovacie a betonárske práce vyhladenej jednoliatej dosky v septembri.

V hale 3 v súčasnosti ešte prebiehajú utesňovacie práce na streche, ako aj zasypávacie a prípravné práce na osadenie jednoliatej dosky v priestore umývacích boxov. Dokončené sú aj betonárske stavebné práce na úseku haly, v ktorom sa neskôr bude nachádzať skúšobná stanica bŕzd. 

Teraz je možné pristúpiť k dokončeniu zatiaľ ešte chýbajúceho utesnenia stropu podzemnej garáže. Na ochranu utesnenia sa v neskoršej fáze vykoná aplikácia ďalšej vrstvy ochranného asfaltu. V súčasnosti sa dokončuje podklad voľných plôch a vonkajších zariadení. Začiatkom októbra sa teda budú môcť začať asfaltovacie práce.

HRUBÁ STAVBA JE V CIEĽOVEJ ROVINKE

Júl 2020 |  Stavebné práce na podzemnej garáži sú takmer ukončené a hrubá stavba sociálneho zariadenia je dokončená. V rámci výstavby čerpacej stanice boli zakopané dve nádrže na naftu s objemom 100 000 litrov a jedna nádrž na AdBlue s objemom 50 000 litrov. Všetky potrubia boli pritom uložené pod podlahovú dosku. V nasledujúcich týždňoch bude nasledovať montáž oceľovej konštrukcie a strechy. V kancelárskej budove sú dokončené betonárske práce až po tretie poschodie. Teraz bol osadený aj posledný medzipodlažný strop a schodištia boli umiestnené cez strechu, vďaka čomu je hrubá stavba dokončená aj v tomto stavebnom prvku. Hala 1 sa už vysúša na vyhotovenie podlahovej dosky. V hale 2 boli osadené všetky hotové dielce a bola dokončená budova dielne z betónu namiešaného na mieste. Tu momentálne prebiehajú práce na priečkach a na kanalizácii. Montážne jamy boli vykopané našimi špecialistami pre prepravnú a zdvíhaciu techniku. V hale 3 momentálne prebiehajú práce na lakovacej kabíne a umývacích boxoch. Nedávno tu bol dokončený aj podklad pre monolitickú podlahovú dosku.

 

PANDÉMIA CORONA VÍRUSU SPÔSOBUJE ONESKORENIE VÝSTAVBY

Apríl 2020 | Kríza spôsobená ochorením COVID-19 priniesla so sebou dvojtýždňový prestoj stavebných prác. Opatrenia stanovené vládou, ako napríklad dezinfekcia pracovných prostriedkov alebo udržiavanie bezpečnej vzdialenosti, sa však rýchlo implementovali, aby sa bolo možné do určitej miery vrátiť do bežnej prevádzky.

Pred zastavením prác mohli byť dokončené dve tretiny stropných prác v podzemnej garáži, výstavba prízemia administratívnej budovy a v hale 2 prízemie a prvé poschodie. Zámočnícke práce sa v súčasnosti vykonávajú v hale 1, kde prebiehajú zemné práce, t. j. spodná konštrukcia pre monoplatne. Základové práce na výstavbe benzínovej stanice budú čoskoro ukončené. V súčasnosti sa tiež pripravujú montované časti (podpery a nosníky) pre halu 2. Potom sa môžu začať strešné práce pre túto halu.

DEBNIACE A BETONÁRSKE PRÁCE

Február 2020 | Po prelome roku sa začalo debnenie a betónovanie stropov v podzemnej garáži a v suteréne budovy dielne. Doteraz bolo premiestnených okolo 150 000 metrov kubických zeminy, bolo použitých 700 ton výstužnej ocele a spracovaných 8 200 metrov kubických betónu.

Obkladacie práce

December 2019 | V celej podzemnej garáži naše oddelenie výstavby ciest vykonalo asfaltovanie. Dokončili sa železobetónové stĺpy a steny v celej podzemnej garáži a v suteréne budúcej dielenskej budovy.

Stavba kanálov a ciest

November 2019 | Pokračuje výroba železobetónových stĺpov a stien v suteréne a neskoršom podzemnom parkovisku. Vykonáva sa výstavba kanálov na čerstvú vodu pre umývaciu linku pre nákladné vozidlá a vŕtanie studní. Nasleduje spodná stavba podzemnej garáže a následné asfaltovanie.

Dokončené zemné práce

Október 2019 | Po dokončení zemných prác nasleduje stabilizácia pôdy pomocou spojív nosných vrstiev pod halami a čistiace a základové práce (pásové základy pod stenami a bodové základy pod stĺpmi) v podzemnej garáži a dielenskej hale. Zaistenie stĺpov vysokého napätia použitím striekaného betónu vykonalo oddelenie špeciálnych podzemných stavieb spoločnosti Felbermayr. Vybudoval sa kanál v oblasti podzemnej garáži.
 

Výkop rýľom a začiatok výstavby

September 2019 | Dňa 17. septembra oslávila spoločnosť Felbermayr oficiálny výkop rýľom. Spolu s rodinou Felbermayrou, vedúcimi podniku, architektmi, zástupcami z politiky a hospodárstva, ako aj novinármi, bol oslávený veľmi osobný a dôstojný výkop rýľom.

Po vybudovaní dedinky pre zamestnancov stavby, predákov a vedúcich stavby a stavebných ciest sa začali zemné práce. Pre stavbu bola odvezená pôda a pre podzemnú garáž bola vykopaná stavebná jama. Pre výstavbu stavebných žeriavov sa vykonali zakladačské práce.