Multimodální přístavní provoz

Terminály pro těžké náklady s napojením na železnici i silnice pro kombinovanou dopravu

Díky našim nákladním přístavům v Linci (A), Alberner Hafen u Vídně (A) a v Krefeldu (D) využíváme Dunaj a Rýn jako nejvýznamnější evropské vnitrozemské lodní trasy a plně je integrujeme do naší přepravní logistiky. Kromě samotné vodní trasy je ve všech třech místech k dispozici také napojení na silnici a železnici. Tím jsou naše terminály pro těžké náklady dosažitelné také po železnici a tím se stávají trimodálním dopravním uzlem pro tyto transporty.

V Linci pojme přístavní nádrž o délce přes sto metrů a šířce 17 metrů i ty největší nákladní lodě používané na Dunaji. Pro překládku jsou k dispozici dva portálové jeřáby s nosností 400 a 200 tun. Kombinací obou jeřábů je tak možné překládat břemena o hmotnosti až 600 tun.

Multimodální je také terminál pro těžké náklady v přístavu Alberner Hafen u Vídně (A) s manipulační případně skladovací plochou kolem 4 000 metrů čtverečních. Zařízení umožňuje překládku nákladů s hmotností až 450 tun.

Jako provozovatel přístavu v Krefeldu působíme na Rýnu také jako poskytovatel kompletních služeb v oblasti přepravy, překládky a skladování. Se 40 000 m skladovacích a manipulačních ploch a překládkovou kapacitou 500 tun poskytujeme našim zákazníkům nejvyšší možnou flexibilitu a jistotu ekonomicky i ekologicky smysluplné logistiky.