Prevádzka prístavov s prepojením na železničnú a cestnú dopravu

Terminály pre ťažké náklady so železničným a cestným pripojením na kombinovanú prepravu

S našimi terminálmi pre ťažké náklady, ktoré sa nachádzajú v Linzi (A) a prístave Alberner pri Viedni, ako aj Krefelde (D) sme dosiahli plnú integráciu Dunaja a Rýna ako najvýznamnejších vnútrozemských vodných ciest do našej prepravnej logistiky. Popri vodnej prepravnej ceste disponujú všetky tri lokality aj železničným a cestným pripojením. Vďaka tomu sú naše terminály pre ťažké náklady dostupné aj po železnici, takže predstavujú uzly spájajúce lodnú, cestnú a železničnú prepravu.

Prístavná nádrž v Linzi s dĺžkou vyše sto metrov a šírkou 17 metrov dokáže prijať aj najväčšie na lode s veľkou nosnosťou využívané na Dunaji. Na účely prekládky sú k dispozícii dva portálové žeriavy s nosnosťami 400 a 200 ton. Kombinácia oboch žeriavov umožňuje aj prekládky nákladov s hmotnosťami do 600 ton.

Multimodálny je aj terminál pre ťažké náklady v prístave Alberner pri Viedni (A), ktorý má manipulačnú, resp. skladovaciu plochu približne 4 000 metrov štvorcových. Zariadenie umožňuje prekládky nákladov s hmotnosťami až do 450 t.

Ako prevádzkovateľ prístavu Krefeld sme aj na rieke Rýn poskytovateľom komplexného servisu v oblasti prepravy, prekládok a skladovania. So skladovacou a manipulačnou plochou s rozlohou 40 000 metrov štvorcových, ako aj kapacitou vykonávania prekládok až do hmotnosti 500 ton získavajú naši zákazníci maximálnu flexibilitu a istotu ekologicky a ekonomicky výhodnej logistiky.