Indicatorii companiei de la Felbermayr

Informaţii despre Felbermayr Holding

Felbermayr Holding GmbH este compania mamă a 29 de filiale operative, ale căror puncte focale de activitate se concentrează în principal în domeniul tehnologiei de transport şi ridicare, precum şi al construcţiilor supraterane. Având 77 de locaţii de desfăşurare a activităţii în 18 ţări, Felbermayr Group este reprezentat pe întregul continent european, iar gama sa de produse, mai ales în sfera transporturilor, este comercializată cu succes la nivel global. Unul dintre principalele puncte forte ale companiei este crearea de soluţii complete, planificate până în cel mai mic detaliu.

În domeniul transporturilor, forţa companiei se bazează pe integrarea celor trei canale de transport: rutier, feroviar şi fluvial. De asemenea, spectrul extins de servicii include punerea la dispoziţie de echipamente de mari dimensiuni, poziţionarea completă a fundaţiilor, manipularea porturilor şi depozitarea de mărfuri deosebit de grele. În prezent, Felbermayr Group are aproximativ 3.000 de angajaţi calificaţi, specializaţi în domeniile transporturilor speciale, închirierii de macarale mobile şi platforme de lucru, ridicării de obiecte grele şi construcţiilor supraterane. Această gamă de servicii este completată de distribuţia locală de pietriş şi beton gata amestecat, precum şi de activitatea în domeniile reciclării reziduurilor din domeniul construcţiilor, închirierii de containere şi gestionării deşeurilor Cu aceste specializări, Felbermayr Holding a dobândit în 2021 un venit net consolidat de aproximativ 552 milioane de euro. Paleta de servicii este completată de către distribuția locală din Kies precum și reciclarea molozului din demolări și gestionarea deșeurilor.

Anii anteriori s-au caracterizat printr-o dezvoltare continuă la nivelul tuturor sectoarelor de activitate ale companiei. Aceasta înseamnă că gama de servicii comercializate cu succes poate fi extinsă şi completată cu noi oferte. Continuarea investiţiilor de anvergură, cu o ţintă precisă, în domeniile vehiculelor speciale, macaralelor şi echipamentelor tehnice, asigură şi pe viitor poziţia de lider tehnologic al grupului de companii.
 

Cifre de afaceri 2011-2021

 Construcții         Tehnologie de transport şi ridicare

 

Sunt reprezentate cifrele de afaceri consolidate (mil. euro).

Angajați 2011-2021

 Construcții         Tehnologie de transport şi ridicare

 

Numărul de angajaţi este indicat cu un număr mediu anual.