Pôsobenie spoločnosti Felbermayr v číslach

Informácie o spoločnosti Felbermayr Holding

Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH je zastrešujúca organizácia pre 29 operatívnych dcérskych spoločností, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti sú predovšetkým prepravná a zdvíhacia technika, ako aj pozemné a inžinierske staviteľstvo. Prostredníctvom 77 lokalít v 18 krajinách má firemná skupina Felbermayr zastúpenie v celej Európe; produktová ponuka – špeciálne v oblasti prepravy – si však úspešne nachádza klientov po celom svete. Realizácia kompletných riešení premyslených až do posledného detailu patrí k podstatným silným stránkam spoločnosti.

V oblasti prepravy je základom integrácia troch dopravných spojení: cestného, železničného a lodného. Do rozsiahlej ponuky služieb patrí aj preprava veľkých zariadení až po ich kompletné uloženie na základ, ako aj prekládka v prístavoch a skladovanie ťažkých materiálov. Podniková skupina Felbermayr zamestnáva v súčasnosti približne 3 000 odborných pracovníkov. So špecializáciou na divízie špeciálnej prepravy, prenájmu mobilných žeriavov a pracovných plošín, manipulácie s ťažkými bremenami, ako aj inžinierske a pozemné staviteľstvo docielila spoločnosť Felbermayr Holding v roku 2021 konsolidovaný čistý obrat približne 552 miliónov eur. Ponuku výkonov dopĺňa lokálny odbyt štrku, ako aj divízie recyklácie stavebného odpadu a odpadového hospodárstva.
 
Uplynulé roky sa vyznačovali nepretržitým rastom vo všetkých divíziách spoločnosti. Úspešne etablovaná ponuka služieb sa tak mohla naďalej rozvíjať a rozširovať o nové ponuky. Prebiehajúce cielené, veľké investície v divíziách špeciálnych vozidiel, žeriavov a technického vybavenia zabezpečujú aj do budúcnosti náskok spoločnosti vďaka špičkovej technike.
 

Obraty 2011 – 2021

 Stavebníctvo         Prepravná a zdvíhacia technika

 

Uvedené obraty (mil. eur) sú konsolidované.

Zamestnanci 2011 – 2021

 Stavebníctvo         Prepravná a zdvíhacia technika

 

Počty zamestnancov sú uvedené ako priemer za rok.