Logo Felbermayr

Vizuálny symbol na stiahnutie

Centrálnym prvkom vizuálnej prezentácie podniku je logo. Logo smie byť plynule odstupňované v proporcionálnom pomere. Najmenšie zobrazenie vyplynie v závislosti od príslušnej výrobnej techniky. Vždy sa pritom musí zabezpečiť čitateľnosť a kvalita loga. 

Upozorňujeme na to, že logo Felbermayr je ochrannou známkou. Bez výslovného súhlasu spoločnosti Felbermayr Holding GmbH sa nesmie meniť ani kopírovať. 

V prípade otázok sa obráťte na: marketing@­felbermayr.cc
 

Logo Felbermayr s internetovou adresou
(formát súboru: png, farebný formát: rgb)

 

Logo Felbermayr s internetovou adresou
(formát súboru: eps, farebný formát: cmyk)

Logo Felbermayr
(formát súboru: png, farebný formát: rgb)

 

Logo Felbermayr
(formát súboru: eps, farebný formát: cmyk)