KONTAJNEROVÉ PREPRAVY SO SPOL. HAEGER & SCHMIDT LOGISTICS

Rozsiahla ponuka služieb pozdĺž celého Rýna

Dcérska firma Haeger & Schmidt Logistics spoločnosti Felbermayr sa špecializuje na riešenia v oblasti logistiky a kontajnerovú prepravu pozdĺž toku Rýna a na tento účel zriadila spoľahlivú linku do Antverp a Rotterdamu. Na vodnej ceste sa využíva flotila pozostávajúca zo 16 lodí, ktorá zabezpečuje tri rôzne služby pre zákazníkov. Tieto lode sú schopné zabezpečiť prepravu do všetkých dôležitých ekonomických regiónov na dolnom, strednom a hornom Porýní.

Balík služieb doplňujú vlastné rýchle spojenia ucelených vlakových súprav. Prekladiská CSA Andernach a ETK Kehl tvoria dôležité logistické uzly infraštruktúry s prepojením na lokálne siete nákladných autoprepravcov. Našou špecialitou je trimodálna preprava.

Haeger & Schmidt Logistics ponúka klientom široké spektrum služieb v oblasti kontajnerovej prepravy združené pohodlne na jednom mieste.