Engineered Solutions

INDIVIDUÁLNE POUŽITIE ZARIADENÍ NA ŤAŽKÉ NÁKLADY

Divízia Felbermayr Engineered Solutions vyvíja inovatívne technické riešenia pre stavebný priemysel, výstavbu petrochemických závodov, pobrežné projekty a projekty na mori a pre mnoho ďalších obchodných oblastí. Vďaka nášmu modernému vybaveniu dokážeme, aby sa nemožné stalo možným. Naše inžinierstvo je predpokladom pre technické riešenia s optimalizovanými nákladmi v oblasti ťažkých nákladov.

Avšak k účinnému využitiu vybavenia pre ťažké náklady patrí aj skúsený a ten najlepšie zaškolený personál. V ťažkej technike sa zriedka opakujú montážne procesy so štandardizovanými postupmi montáže – a práve na túto flexibilitu sa špecializujeme. V kombinácii s fundovaným projektovým inžinierstvom pre ťažkotonážny náklad riešime každý problém individuálne. Predpokladom sú znalosti zo statiky, mechatroniky, elektriky a elektroniky. S takouto výbavou sú možné aj napr. kompletné inštalácie a komplikované záchranárske práce s použitím zdvíhacích a prepravných zariadení.

Najvyššiu prioritu majú pritom, samozrejme, individuálne opatrenia HSQE na ochranu zdravia všetkých zúčastnených pracovníkov a životného prostredia. K tomu patrí aj nekompromisný manažment kvality s cieľom čo možno najlepšie uskutočniť danú zákazku, sa zároveň chrániť životné prostredie.