História

Od lokálnej spoločnosti s malým vozovým parkom až po medzinárodného poskytovateľa priemyselných služieb

História súčasnej spoločnosti Felbermayr Holding sa začala písať v roku 1942. Vtedy bola založená spoločnosť s jedným nákladným vozidlom na prepravy na krátke vzdialenosti, ktorá sa postupne rozrástla až na súčasnú spoločnosť s celoeurópskou pôsobnosťou. 

Spoločnosť sa rozvíjala na jednej strane vďaka organickému rastu a na druhej strane vďaka početným akvizíciám. S podporou konateľov v jednotlivých špecializovaných divíziách dnes spoločnosť Felbermayr Holding vedú Andrea a Horst Felbermayrovi, tretia generácia rodiny Felbermayrovcov.

 • Dňa 17. septembra sa uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa novej firemnej centrály v mestskej časti Wels-Oberthan. Udalosti sa zúčastnili hornorakúsky krajinský hajtman Thomas Stelzer a primátor mesta Wels Andreas Rabl.
 • V septembri spoločnosť Felbermayr v Bukurešti (Rumunsko) zdvihla a prepravila na svoje miesto najväčší vyzváňajúci kostolný zvon na svete. Zvony vo zvonovej stolici vážia 25 ton a spolu s ďalšími štyrmi zvonmi tvoria monumentálnu zvonovú stolicu „Catedrala Nationala“.
 • Začiatkom mája otvorila spoločnosť Felbermayr v meste Wörgl nový logistický sklad s rozlohou 3 600 metrov štvorcových. Objekt je vybavený dvoma halovými žeriavmi, každý s nosnosťou 40 ton.
 • V polovici júla uviedla divízia Vodné staviteľstvo spoločnosti Felbermayr do činnosti v tom čase najväčší výsypný čln na vnútrozemskú lodnú prepravu. Manévrovanie tohto 69 metrov dlhého plavidla zaisťuje čelný propulzor s výkonom 580 konských síl.
 • Po dlhoročnom zápase o novú výstavbu „na zelenej lúke“ realizovala spoločnosť Felbermayr v lokalite Wels rozsiahlu prístavbu s rozlohou 2 500 metrov štvorcových. Plocha je zväčša určená pre kancelárske priestory a sociálne zariadenia a je koncipovaná ako dočasné riešenie.
 • V apríli 2016 sa Stefan Hielle stáva technickým riaditeľom divízie Stavebníctvo spoločnosti Felbermayr. Hielle nahradil Hannes-Sebastiana Hubera. 
 • 30. júna 2016 prešla Gisela Felbermayrová z vedenia podniku na pozíciu člena dozornej rady spoločnosti Felbermayr Holding. 
 • V septembri otvorila spoločnosť Felbermayr novú pobočku s plochou 40 000 metrov štvorcových v obci Sulzemoos. V tejto lokalite severozápadne od Mníchova sídlia dcérske spoločnosti Wimmer Maschinentransporte a Hagn Umwelttechnik.
 • Divízia medzinárodnej nízkopodlažnej železničnej prepravy (ITB) spoločnosti Felbermayr realizovala železničnú prepravu doteraz najťažšieho nákladu v Európe s kusovou hmotnosťou 482 ton. Na prepravu po koľajniciach sa používa 32-nápravový železničný voz na prepravovanie ťažkých nákladov.
 • Začiatkom roka 2015 sa v prístave Krefeld na Rýne otvára nová hala pre ťažké materiály. Lokalita, v ktorej sa križujú cesty troch druhov dopravných prostriedkov, disponuje žeriavom s pôsobivou nosnosťou 400 t, ako aj skladovacími a montážnymi plochami a otvorenými skladovacími plochami s rozlohou 4 000 metrov štvorcových.
 • V júni 2015 sa spoločnosť Felbermayr stáva prevádzkovateľom strediska na prepravu ťažkotonážnych nákladov v prístave Alberner.   
 • 2. decembra 2015 prešiel Horst Felbermayr z vedenia podniku na pozíciu člena dozornej rady spoločnosti Felbermayr Holding. Jeho syn, DI Horst Felbermayr, v rovnakom čase preberá predsedníctvo vo vedení spoločnosti Felbermayr Holding. Jeho manželka Andrea Felbermayrová sa stáva konateľkou holdingu.
 • Spoločnosť Felbermayr rozširuje svoj vozový park o žeriav LR11000 – najsilnejší žeriav v Rakúsku. Tento žeriav na pásovom podvozku od výrobcu Liebherr má maximálnu nosnosť 1 000 t a môže niesť protizávažie s hmotnosťou až do 790 t.
 • V lete získava spoločnosť Felbermayr dve z najvyšších teleskopických plošín prvýkrát dodaných do Európy. Umožňujú dosiahnuť pracovnú výšku 57 metrov.
 • Spoločnosť Felbermayr preberá od belgickej skupiny Bahnfracht-Gruppe SNCB Logistics nemecké podniky špecializované na vnútrozemskú lodnú prepravu H&S Container Line, Haeger & Schmidt International, ako aj väčšinový podiel v belgickej spoločnosti RKE. Pre divíziu Felbermayr Transport- und Hebetechnik to znamená podstatné rozšírenie pôsobnosti smerom k vnútrozemskej lodnej preprave a námorným službám.
 • V decembri roku 2013 preberá Friedrich Rametsteiner obchodné vedenie divízie Stavebníctvo spoločnosti Felbermayr. Rametsteiner nastupuje po Johannovi Ganglovi, ktorý opúšťa spoločnosť na vlastnú žiadosť po viac ako desiatich rokoch úspešnej činnosti.   
 • Divízia Stavebníctvo spoločnosti Felbermayr preberá závod na výrobu asfaltových zmesí. Závod, ktorý bol kúpený v máji, sa nachádza v meste Haag am Hausruck a jeho výrobná kapacita je do 2 000 t zmesi denne.  
 • Začiatkom júla preberá spoločnosť Felbermayr Holding podnik „Der Baubetrieb“. Vďaka tomu prešlo pod krídla spoločnosti takmer 150 pracovníkov bývalej pobočky Alpine. 
 • Prevzatie operatívnych oblastí skupiny Reinhold Meister Gruppe so sídlom v obci Hengersberg pri Deggendorfe. Spoločnosť Felbermayr sa vďaka tomu stáva významným partnerom v odvetví vodného staviteľstva a rozširuje svoju oblasť pôsobnosti v Nemecku o divízie Vodné staviteľstvo a Výstavba skládok, ako aj Likvidácia a prieskum bojových látok.
 • V marci 2011 sa na svoju prvú plavbu vydáva loď na prepravu ťažkých nákladov s názvom Horst Felix. Vďaka zosilnenému čelu, vyvažovacej nádrži, ako aj hydraulicky ovládaným podperám je mimoriadne vhodná na RoRo činnosti, môže sa však využívať aj na rôzne iné účely vo vodnom staviteľstve.
 • Loď na prepravu ťažkých nákladov je pomenovaná podľa vnuka zakladateľa firmy Horsta Felbermayra.
 • Spoločnosť Felbermayr sa stáva prevádzkovateľom prístavu pre ťažké a sypké materiály Krefeld na rieke Rýn. Vďaka tomu spoločnosť Felbermayr rozširuje svoje možnosti v oblasti multimodálnej prepravy.
 • Spoločnosť Wimmer Maschinentransport, ktorá sa špecializuje na montážne činnosti v priemysle a prepravy strojov, sa po prevzatí stáva súčasťou spoločnosti Felbermayr Holding. Sídlo spoločnosti je v Hornom Bavorsku. 
 • Divízia Felbermayr Transport- und Hebetechnik pokračuje vo svojej expanzii založením dcérskych spoločností v Chorvátsku a Srbsku, ako aj pobočky v Brne (ČR).
 • Na jar boli do vedenia spoločnosti Felbermayr Transport- und Hebetechnik vymenovaní Christoph Nüßler a Peter Stöttinger. V tejto funkcii zodpovedajú spolu s Wolfgangom Schellererom za celú obchodnú oblasť.
 • Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH ako správcovská spoločnosť operatívnych firiem vystriedala s účinnosťou od 1. októbra 2010 spoločnosť Felbermayr GmbH. Do vedenia spoločnosti bol popri Horstovi a Gisele Felbermayrových, ako aj ich synovi Horstovi Felbermayrovi vymenovaný aj Alfred Feldbauer ako obchodný konateľ.
 • Spoločnosť Felbermayr GmbH existuje naďalej a funguje primárne ako zastrešujúca organizácia pre spoločnosti obchodujúce s nehnuteľnosťami.
 • V októbri je do funkcie obchodného konateľa spoločnosti Felbermayr Bau GmbH & Co KG vymenovaný vyštudovaný podnikový ekonóm a doterajší vedúci podnikovej skupiny Felbermayr, Johann Gangl. V tejto funkcii poskytuje podporu DI Horstovi Felbermayrovi.
 • Zakúpenie najvyššej pojazdnej plošiny na svete s pracovnou výškou 103 metrov.
 • Spoločnosť Felbermayr získava zlatú cenu Pegasus – najvýznamnejšie ocenenie v oblasti hospodárstva v krajine.
 • Prevzatie firmy Linke – Pipelinebau v Detmolde (blízko Bielefeldu).
 • Nadobudnutie podielov v spoločnosti Best Logistics v Poľsku.
 • Založenie dcérskych spoločností v Bulharsku a Rumunsku.
 • Wolfgang Schellerer je vymenovaný do podnikového vedenia divízie Transport- und Hebetechnik.
 • Stavebná sekcia spoločnosti Felbermayr rozširuje oblasť svojej činnosti o divíziu Pozemné staviteľstvo.
 • Christoph Nüßler sa stáva konateľom Bau-Trans, dcérskej spoločnosti patriacej do holdingu Felbermayr.
 • V marci získavajú Horst a Gisela Felbermayrovi od predsedu krajinskej vlády Dr. Josefa Pühringera vyznamenanie Silberne Ehrenzeichen spolkovej krajiny Horné Rakúsko.
 • 3. apríla prechádza cez pohraničnú obec Suben z Nemecka do Rakúska najsilnejší mobilný žeriav. Spoločnosť Felbermayr má odvtedy vo svojom vozovom parku žeriav LG 1750 s maximálnou nosnosťou 850 ton.
 • Spoločnosť Felbermayr preberá firmu Wirzius so sídlom v Hildene pri Düsseldorfe a týmto krokom podstatne rozširuje svoju ponuku v oblastiach prepravy ťažkých nákladov, ale aj montáže ťažkých konštrukčných celkov.
 • V júni získava spoločnosť Felbermayr bronzovú cenu Pegasus denníka Oberösterreichische Nachrichten za prínos v oblasti hospodárstva. Renomovaná porota týmto zaradila spoločnosť Felbermayr medzi šampiónov domáceho hospodárstva.
 • Koncom druhého kvartálu preberá spoločnosť Felbermayr mobilné žeriavy a stavebné zariadenia firmy Interlift s celoštátnou pôsobnosťou. Tento krok znamená podstatné rozšírenie ponuky služieb divízie pozemného staviteľstva – spoločnosť Felbermayr má odteraz vo svojom produktovom portfóliu aj baranidlovú techniku.
 • Nepretržitá expanzia stavebnej firmy si vyžiadala externý audit existujúcich právnych úprav, na základe ktorého v novembri získava certifikát TÜV Rakúsko podľa normy EN ISO 9001:9002.
 • Prevzatie rakúskej dcérskej spoločnosti hlavného európskeho hráča v segmente prenájmu pracovných plošín. Týmto krokom rozšírila spoločnosť Felbermayr svoj strojový park v segmente prenájmu pracovných plošín a zdvíhacích vozíkov na viac než 1 000 vozidiel.
 • V septembri boli do spoločnosti Felbermayer Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG úplne integrované podniky so zdvíhacou technikou, ktoré boli prevzaté v roku 2004, ako aj AKS vo Viedni.
 • V októbri odkupuje spoločnosť Felbermayr 30 tlačných remorkérov a bagrových lodí od spoločnosti via donau – Österr. Wasserstraßen GmbH a vstupuje na trh vodného staviteľstva.
 • Prevzatie firmy Pinzl v meste Braunau.
 • Založenie dcérskej spoločnosti v Lichtenštajnsku špecializovanej na prepravnú a zdvíhaciu techniku.
   
 • V apríli 2004 boli prevzaté tirolské firmy Scheffold a AKS Autokran- und Schwertransport so sídlami v meste Wörgl a obci Thaur.
 • V Poľsku bol odkúpený podnik ZRE pôsobiaci v oblasti prepravy ťažkých nákladov.
 • Otvorenie a budovanie nového strediska divízie Špeciálne inžinierske staviteľstvo spoločnosti Felbermayr v meste Stams.
 • Obchodné vedenie stavebnej divízie preberá DI Horst Felbermayr.
 • Zakúpenie LR 1750, žeriava na pásovom podvozku s nosnosťou do 750 ton. V roku 2004 bol tento gigant medzi žeriavmi vďaka ďalšiemu vývoju zdokonalený a jeho maximálna nosnosť je 1 000 ton.
 • Založenie AKS (Arbeitsgesellschaft für Kran- und Spezialtransporte, pracovnej spoločnosti pre žeriavové a špeciálne prepravy) vo Viedni. Firma Bau-Trans vo Vorarlbergu sa stáva dcérskou spoločnosťou holdingu Felbermayr.
 • Založenie novej lokality u východných susedov, konkrétne v Bratislave.
 • Ďalšie strategické kroky v zahraničí: založenie kancelárie odbytu v Benátkach a pobočky v Moskve.
 • Prevzatie podniku Adolf Bauer Ges.m.b.H. zameraného na fasády.
 • Založenie divízií FST (Felbermayr-Spezialtiefbau) a Bau Salzburg (oddelenie špecializované na výstavbu kanálov, mostov a elektrární).
 • Vzniká ďalšia pobočka na severe Nemecka (Verden).
 • Zakúpenie areálu firmy v sídle Lanzendorf/Viedeň. V tejto lokalite sa uskutočnilo zlúčenie firiem Wanko, ITB (Internationale Tieflader-Bahntransporte), ako aj AKS (pracovná spoločnosť pre prenájom žeriavov a špeciálne prepravy).
 • Prevzatie firmy Wallner vo Viedni, podniku špecializovaného na prenájom pracovných plošín.
 • Udelenie ekologického ocenenia spolkovej krajiny Horné Rakúsko za príkladné výkony v oblasti ekologicky únosnej ťažby štrku a rekultivácie plôch po ťažbe štrku.
 • Založenie strediska pre ťažké a špeciálne prepravy v meste Norimberg.
 • Začlenenie a prevzatie prenajímateľa mobilných žeriavov, spoločnosti Kern v Linzi.
 • Zakúpenie areálu firmy Vöest v Linzi s príslušným prístavom pre ťažké náklady. Touto kúpou si spoločnosť Felbermayr sprístupnila nové cesty v oblasti vodnej dopravy.
 • Prevzatie firmy Kern v Linzi znamená ďalšie rozširovanie divízie zdvíhacej techniky.
 • Založenie pobočky ITB v Prahe predstavuje prvý krok vstupu na trh vo východnej Európe.
 • Zriadenie toho času najmodernejšieho recyklačného zariadenia.
 • Nákup celej flotily železničných nízkopodlažných vozňov firmy Intercont znamenalo pre podnik prvý vstup do odvetvia železničnej dopravy. Založenie spoločnosti ITB, Internationale Tieflader Bahntransporte Ges. m. b. H.
 • Pobočka Graz je krátko pred založením.
 • Zakúpenie podniku Wanko, poskytovateľa služieb v oblasti mobilných žeriavov a prepravy ťažkých nákladov so sídlom vo Viedni, a spoločnosti Schwertrans Enns.
 • Založenie spoločnosti na recykláciu stavebných materiálov s názvom Welser Baustoff-Recycling GmbH (WBR).
 • Vstup na trh prenájmu mobilných žeriavov: nákup doteraz jedinečného univerzálneho žeriava na cestnú a železničnú prepravu.
 • Zakúpenie pozemku v Grieskirchene a výstavba výrobnej haly s administratívnou budovou.
 • Zakúpenie pozemku s rozlohou 18 hektárov vo Weißkirchene s cieľom ťažby štrku. Lokalita sa čoskoro rozšírila o čistiace zariadenie na výrobu štrku.
 • S rastúcim počtom stavebných strojov používaných v spoločnosti Felbermayr rástol aj počet disponibilných nízkopodlažných prívesov. Založenie vlastnej divízie zameranej na špeciálne prepravy a prepravy ťažkých nákladov bolo už len otázkou času.
 • Zakúpenie súčasného areálu firmy, ktorý sa nachádza na ulici Machstraße. Zriadenie administratívnej a dielenskej budovy, ako aj haly.
 • Založenie druhej lokality v meste Grieskirchen.
 • Založenie pobočky spoločnosti Felbermayr v meste Grieskirchen zakúpením firiem Hintenaus a Scholze.
 • Vstup na trh prenájmu kontajnerov: vďaka tomu sú v spoločnosti po prvýkrát k dispozícii aj kontajnery na odpadové hospodárstvo.
 • Spoločnosť preberajú Horst a Gisela Felbermayrovi. Vozový park v tomto čase pozostáva zo štyroch nákladných vozidiel a jedného stavebného stroja.
 • Doplnenie nových oblastí obchodnej činnosti ako výstavba kanálov a plynových vedení.
 • Zakúpenie prvého stavebného stroja.
 • Založenie spoločnosti Franzom Felbermayrom s jedným nákladným vozidlom určeným na prepravu na krátke vzdialenosti. V povojnových rokoch tvorili vozový park už štyri nákladné vozidlá.